<

Verdensbilleder

Det overordne livssyn og de grundlæggende værdier er en ramme, hvori arbejdet med indre udvikling og spiritualitet finder sted. Uden en klar fornemmelse af perspektiver og livsværdier kan den spirituelle skoling have vanskeligt ved at rodfæste sig. Den intellektuelle evne og skarpsindighed er ydermere en ingrediens i al selvevaluering og fornemmelse for den fælles vej.
VERDENSBILLEDER
 

Bæredygtig dannelse

Af Lone Belling med Leif Frandsen
Bogens styrke er, at visionen, teorierne og praksis arbejdes sammen og skaber den holistiske tilgang og det perspektiv, som vi alle kan tage til os og lære noget af. () bogen om bæredygtig dannelse giver et fantastisk godt afsæt. Den kommer hele vejen rundt, fra det filosofiske udgangspunkt til praktiske udviklingsprojekter. (Per Schultz-Jørgensen) Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder sig til det 21. århundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid. Meget afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til erkendelse, og hvordan vi handler lokalt og globalt. Dertil er dannelse med et bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag. Dafolo - 2017 231 s. - Hæftet
DKK 430,00
 

Bæredygtig ledelse - Ledelse med hjertet

Af Sten Hildebrandt, Michael Stubberup
At verden er i forandring er ikke blot en kliché, men et faktum. Og for at kunne navigere i denne foranderlige verden, har vi som mennesker, ledere, virksomheder og samfund behov for pejlemærker. En ny bog af professor Steen Hildebrandt og Michael Stubberup sætter ord på, hvad der er allervigtigst at forholde sig til i dette paradigmeskifte. Deres budskab i Bæredygtig ledelse - Ledelse med hjertet er: Vi ved ikke, hvordan verden former sig i fremtiden, så derfor bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i en bæredygtig adfærd - helt inde fra den enkeltes mavefornemmelse og helt ud i samfundet. Det er det eneste holdbare! Den leder og den ledelse, som holder i fremtiden, er funderet inden i det enkelte menneske - som har sans for den ubrydelige sammenhæng mellem menneske, omverden og naturen. Hildebrandt og Stubberup leverer ikke "bare" en opsang om bæredygtighed, men giver læseren en tour de force i de væsentligste tankesæt, som peger ind i fremtiden, hvor bæredygtighed kan forstås på mange planer. De kommer hele vejen rundt: teorier (Scharmer, Goleman, Senge m.fl.), hjerte, hjerne, krop, tid, forpligtelser, formål med livet ? Med den viden får læseren en god baggrund for refleksioner over egen (leder)praksis i verden. Og den viden forpligter, minder forfatterne om. Helt konkret har virksomheder tre slags ansvar: et ansvar for helheden (virksomheden) et ansvar for virksomhedens dele (primært mennesker i virksomheden) og et ansvar for virksomhedens omgivelser (socialt og miljømæssigt ansvar). Og er de sig ikke den sammenhæng bevidst, er deres tid kort. Bæredygtig ledelse beder læseren kigge ind i sig selv og derefter udad ? og handle. Det er en krævende, men nødvendig bog! 2010 - Gyldenda Business 237 s. - Hæftet
DKK 350,00
 

Bæredygtighed - Fra moralsk pegefinger til etisk kompas

Af Lone Belling
Vores civilisation har brug for øjeblikkelig omstilling. Det kræver samspil mellem bæredygtig dannelse, samfundsforandringer og et etisk kompas, sa° vi ikke kommer pa° katastrofekurs. Med et klart etisk kompas bliver det muligt at navigere i en verden fyldt med forførende muligheder og uoverskuelige problemer, sa° vi kan sætte ny retning og finde mod til at handle. De næste 10 a°r bliver afgørende for, hvordan vi som mennesker lærer at sameksistere med kloden. Ba°de sma° og store valg bliver vigtige. Men hvordan skal vi orientere os som borgere, forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder, sa° intentioner bliver til bæredygtig levevis? Hvordan omsætte de mange alarmerende fakta til fremadrettede handlinger? Hvordan indgyde ha°b og handlekraft og ikke forfalde til afmagt eller ligegyldighed? Bogen er til de borgere, virksomheder og myndigheder, som vil være med til at vise vejen og har modet til at tage det næste skridt. En visionær og helhedsorienteret bog for dem, der ønsker at handle og skabe – ved at tage ansvar for egne valg og sætte aftryk pa° planeten og samtidig bidrage til en fælles bevægelse mod bæredygtig udvikling. For dem, der vil følge deres etiske kompas. ForfatterenLone Belling er skribent, foredragsholder og konsulent med særlig vægt pa° bæredygtighed, dannelse og innovation. Stifter af konsulentfirmaet Liv og Lederskab. Har tidligere udgivet: Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden (2017), Teori U – som ramme for innovativ organisationsudvikling (2012), Fortællinger fra U’et – Teori U omsat i liv, læring og lederskab (red.) (2010). Muusmann`Forlag, paperback
DKK 300,00
 

Fortællinger fra U'et

Af Redigeret af Lone Belling og Thomas Gerstrøm
- Teori U omsat i liv, læring og lederskab. Af Lone Belling, Thomas Gerstrøm, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Finn Kollerup, Thorkil Molly-Søholm, Kirsten Mellor, Birgit Toft, Ragnhild Christensen, Anne Mølholm, Karen Boel Tidemand, Tina Bue Frandsen, Hans Henning Nielsen, Finn Thorbjørn Hansen, Ann Charlotte Thorsted, Morten Ziethen Dansk Psykologisk Forlag - 2010 312 sider - Hæfte
DKK 328,00
 

Fremtidens organisation -en illustreret vejledning til meningsfulde former for samarbejde

Af Frederic Laloux
Introduktion i tekst og billeder til forfatterens hovedtanker i "Fremtidens organisation", der med afsæt i den amerikanske holistiske filosof Ken Wilbers teorier præsenterer en ny måde at organisere virksomheder på. Det opløftende budskab i bogen har givet genklang hos læsere i hele verden. De har – en samtale ad gangen – gjort det til et sandt mund til mund fænomen. Bogen har hjulpet med at ændre samtalen fra, hvad der er galt med dagens form for ledelse til, hvad der er muligt. Den inspirerer tusindvis af organisationer – virksomheder og non-profit foretagender, skoler og hospitaler – til at indføre radikalt mere sjælfulde og formålsorienterede fremgangsmåder. Bogen giver bred genklang, men ikke alle kan afsætte tid til en tætskrevet ledelsesbog på 360 sider. Denne illustrerede udgave formidler hovedtankerne i den oprindelige bog og gengiver mange af dens historier fra det virkelige liv på en livfuld og engagerende måde. Bliv ikke overrasket, hvis du finder det svært at lægge bogen fra dig og læser den nærmest i et stræk. Velkommen til samtalen om organisationers næste udviklingstrin. Bog, indbundet, 171 sider. Direction Books
DKK 329,00
 

Introduktion til teori U

Af Hildebrandt, Stubberup, Nielsen og Chone
"En enkel og essentiel introduktion til alle, som vil vide mere om og arbejde med Teori U. Otto Scharmers teori gør op med ideen om, at vi kun behøver fornuft og fortidige erfaringer til at lede os selv og vores virksomheder godt ind i fremtiden. Bogen giver en grundig gennemgang af teoriens vigtigste begreber ved hjælp af modeller, eksempler og øvelser. Desuden præsenterer den en række cases, der viser, hvordan organisationer har skabt ægte læring og innovation ved at omsætte Teori U til praksis." Gyldendal Buisness - 2012 160 sider - hæftet
DKK 200,00
 

Liv, system, helhed - det levende som system - en synteseLiv. System Helhed

Af Fritjof Capra & Pier Luigi Luisi
I denne bog tager Capra og Luisi et opgør med en af videnskabens grundantagelser – at verden er som én stor maskine, vi kan splitte i stumper og stykker. Siden den videnskabelige revolution, hvor denne mekanistiske verdens- og livsforståelse blev grundlagt, har vi forsømt at erkende livet på kloden som ét sammenvævet system. Med det systemiske syn på liv følger en dyb økologisk bevidsthed og en sans for den fundamentale gensidige afhængighed, der er mellem alle fænomener i verden. Det gamle adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden, og det giver håb om en ny og bedre fremtid. Selvom bogen primært er skrevet til studerende, henvender den sig også til alle, der er interesseret i en forståelse af den nye systemiske livsopfattelse og dennes betydning for en bred række fagligheder – fra politik og filosofi til medicin, psykologi og biologi. FRITJOF CAPRA er stifter af Center for Ecoliteracy i Berkeley, Californien. Han er fysiker og systemteoretiker og har beskæftiget sig med en systematisk undersøgelse af videnskabens filosofiske og sociale implikationer i de sidste 35 år. PIER LUIGI LUISI er professor i biokemi ved universitetet i Rom. Han er kemiker og stod bag de interdisciplinære Cortona-uger, og han beskæftiger sig med eksperimentelle og filosofiske aspekter ved livets oprindelse. Forlag: MindSpace 2016. Indbinding: hæftet, 640 sider
DKK 398,00
 

Skabende nærvær

Af Peter M. Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworsky & Betty Sue Flowers
Skabende Nærvær - om nutidsforståelse og fremtidsvisioner Fire af verdens førende ledelsesforskere og tænkere beretter i dagbogsform om deres åbne fælles udforskning af det skabende nærvær, af hvordan kreativitet udfolder sig og af hvordan fremtiden taler til nutiden gennem kollektiv intelligens. Materialet er de fire forfatteres alsidige erfaringer samt interviews med mere end 150 ledere og resultatet er visionært og medrivende. Bogen introducerer den populære U-model, der involverer hvad forfatterne kalder presencing (bogens amerikanske titel). Klim - 2007
DKK 300,00
 

Social Bæredygtighed

Af Michael Stubberup
Traumers hverdagsudtryk – genopretning af balance Denne bog udgives i forbindelse med at SYNerGAIA bliver 20 år den 16 maj dette år – 2019. Indholdet bygger således på mere end 20 års arbejde med teorier, udvikling og praksis, der omhandler en helhedsorienteret tilgang til sociale processer – med særligt fokus på støtte til rehabilitering af dysfunktioner og traumer i og mellem mennesker. Vi har at gøre med en professionel rammesætning – tværfaglige teams, der skaber rum – for mennesker med traumer og eksistentielle kriser. Bogen er en akkumulation af tværfaglighed – teoretisk, metodisk og konkret – i, hvad der kan medvirke til at genoprette balance .

Forlaget SYNerGAIA vision, 166 sider, spiralryg

DKK 225,00
 

The integral vision

Af Ken Wilber
The integral vision - a very short introduction to the revolutionary integral approach to life, God , the universe, and everything. An updated introduction to Ken Wilbers integral model - the AQAL. Using five simple elements that can be verified right now in the readers own awareness, this model provides a map of key aspects of the world’s great traditions. The book explains how the integral approach can aid us in accelerating growth and creating a practice to support the balanced unfolding our full potentials (of body, mind and spirit), allowing us to live more fully as individuals, as members of communities, and as part of this planet.
DKK 150,00
 

Tingenes mærkelige orden

Af Antonio Damasio
Tingenes mærkelige orden er en banebrydende undersøgelse af homeostasen, den tilstand, som regulerer den menneskelige fysiologi i det område, der ikke blot muliggør overlevelse, men også trivsel. Antonio Damasio gør det klart, at vi biologisk, psykologisk og også socialt nedstammer fra levende enkeltceller; at en usynlig tråd forbinder vores sind og kulturer med de veje og midler, der prægede en gammel encellet eksistens og andre primitive livsformer; og at selve vores kemi rummer en mægtig kraft, en stræben efter livets opretholdelse, som styrer livet i alle dets forklædninger, herunder udviklingen af gener, der er med til at regulere og overføre liv. I Tingenes mærkelige orden giver Damasio os en ny forståelse af verden og vores placering i den. ”Næsten et kvart århundrede efter Descartes’ fejltagelse har Antonio Damasio gjort det igen – skabt en storstilet udforskning af den uløselige relation mellem sind, krop og kilden til menneskelige følelser. Han tager læseren med på et eventyr, der begynder med encellede organismer og hjerner og kulminerer med tilblivelsen af bevidsthed og menneskelige kulturer. Denne tankevækkende og meget originale bog kan ændre vores måde at betragte os selv og vores art på.”– Leonard Mlodinow, forfatter til Subliminal ”Damasios store force er, at han tør forbinde det menneskelige væsen fra dets dybe biologiske rødder til forfinede menneskelige kulturer. Han afviser den udbredte frygt for, at større viden om biologi reducerer det komplekse, mentale, viljesbestemte kulturelle liv til et automatiseret, præmentalt liv. I Damasios optik kan dette ikke være mere forkert! Sagt med Damasios ord giver større viden om biologi en uddybning af forbindelsen mellem livsprocessen og kulturer. Større viden om biologi, fra molekyler til systemer, forstærker det humanistiske projekt.”- Susan Hart, psykolog, ph.d., i bogens forord Antonio Damasio er universitetsprofessor, David Dornsife-professor i neurovidenskab, psykologi og filosofi og leder af Brain and Creativity Institute ved University of Southern California. Han har bl.a. skrevet Descartes’ Error (Descartes’ fejltagelse), The Feeling of What Happens (Fornemmelsen af det, der sker) og Self Comes to Mind, som bruges i undervisning på universiteter verden over. Gyldendal, bog, hæftet,
DKK 350,00
 

Vækst og Bæredygtighed - Omstilling og nye muligheder

Af Steen Hildebrandt
I denne bog gør Professor Steen Hildebrandt op med det ensidige vækstbegreb, og nuancerer bæredygtighedsbegrebet. Bogen er et opgør med en del af den vækst-, arbejds- og konkurrencetænkning, der har udviklet sig op gennem de sidste mange år, og som har ført til dybe kriser og dyb splittelse i verden. Hildebrandt argumenterer for at vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Vækst handler også om dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, bevidsthed, menneskeligt nærvær, samarbejde og empati. Væksten er nødt til at være bæredygtig på den lange bane. Uden vækst, ingen bæredygtighed. Uden bæredygtighed ingen vækst. Bogen rummer både udfordringer, håb og visioner for fremtiden, og er Hildebrandts hidtil mest personlige bud på betydningen af ledelse. Libris Media - 2.udgave, 395 sider
DKK 299,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk