<

Verdensbilleder

Det overordne livssyn og de grundlæggende værdier er en ramme, hvori arbejdet med indre udvikling og spiritualitet finder sted. Uden en klar fornemmelse af perspektiver og livsværdier kan den spirituelle skoling have vanskeligt ved at rodfæste sig. Den intellektuelle evne og skarpsindighed er ydermere en ingrediens i al selvevaluering og fornemmelse for den fælles vej.
VERDENSBILLEDER
 

Bæredygtig dannelse

Af Lone Belling med Leif Frandsen
Bogens styrke er, at visionen, teorierne og praksis arbejdes sammen og skaber den holistiske tilgang og det perspektiv, som vi alle kan tage til os og lære noget af. () bogen om bæredygtig dannelse giver et fantastisk godt afsæt. Den kommer hele vejen rundt, fra det filosofiske udgangspunkt til praktiske udviklingsprojekter. (Per Schultz-Jørgensen) Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder sig til det 21. århundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid. Meget afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til erkendelse, og hvordan vi handler lokalt og globalt. Dertil er dannelse med et bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag. Dafolo - 2017 231 s. - Hæftet
DKK 430,00
 

Bæredygtig ledelse - Ledelse med hjertet

Af Sten Hildebrandt, Michael Stubberup
At verden er i forandring er ikke blot en kliché, men et faktum. Og for at kunne navigere i denne foranderlige verden, har vi som mennesker, ledere, virksomheder og samfund behov for pejlemærker. En ny bog af professor Steen Hildebrandt og Michael Stubberup sætter ord på, hvad der er allervigtigst at forholde sig til i dette paradigmeskifte. Deres budskab i Bæredygtig ledelse - Ledelse med hjertet er: Vi ved ikke, hvordan verden former sig i fremtiden, så derfor bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i en bæredygtig adfærd - helt inde fra den enkeltes mavefornemmelse og helt ud i samfundet. Det er det eneste holdbare! Den leder og den ledelse, som holder i fremtiden, er funderet inden i det enkelte menneske - som har sans for den ubrydelige sammenhæng mellem menneske, omverden og naturen. Hildebrandt og Stubberup leverer ikke "bare" en opsang om bæredygtighed, men giver læseren en tour de force i de væsentligste tankesæt, som peger ind i fremtiden, hvor bæredygtighed kan forstås på mange planer. De kommer hele vejen rundt: teorier (Scharmer, Goleman, Senge m.fl.), hjerte, hjerne, krop, tid, forpligtelser, formål med livet ? Med den viden får læseren en god baggrund for refleksioner over egen (leder)praksis i verden. Og den viden forpligter, minder forfatterne om. Helt konkret har virksomheder tre slags ansvar: et ansvar for helheden (virksomheden) et ansvar for virksomhedens dele (primært mennesker i virksomheden) og et ansvar for virksomhedens omgivelser (socialt og miljømæssigt ansvar). Og er de sig ikke den sammenhæng bevidst, er deres tid kort. Bæredygtig ledelse beder læseren kigge ind i sig selv og derefter udad ? og handle. Det er en krævende, men nødvendig bog! 2010 - Gyldenda Business 237 s. - Hæftet
DKK 350,00
 

Den Integrale Vision

Af Ken Wilber
- en ganske kort introduktion til den revolutionerende integrale tilgang til livet, gud, universet og alt muligt andet Forestil dig at vi tog alt, hvad de forskellige verdenskulturer har at fortælle os om menneskets potentiale — om psykologisk, spirituel og social vækst — og beskrev de grundlæggende mønstre, denne viden indeholder. Hvad nu hvis vi forsøgte at skabe et altomfattende ’landkort’, der inkluderer de vigtigste faktorer fra alle verdens store traditioner? Ken Wilbers Integrale Vision leverer netop sådan et landkort. Original titel: The Integral Vision. ID Academy media - 2013
DKK 250,00
 

Fortællinger fra U'et

Af Redigeret af Lone Belling og Thomas Gerstrøm
- Teori U omsat i liv, læring og lederskab. Af Lone Belling, Thomas Gerstrøm, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Finn Kollerup, Thorkil Molly-Søholm, Kirsten Mellor, Birgit Toft, Ragnhild Christensen, Anne Mølholm, Karen Boel Tidemand, Tina Bue Frandsen, Hans Henning Nielsen, Finn Thorbjørn Hansen, Ann Charlotte Thorsted, Morten Ziethen Dansk Psykologisk Forlag - 2010 312 sider - Hæfte
DKK 328,00
 

Fremtidens organisation -en illustreret vejledning til meningsfulde former for samarbejde

Af Frederic Laloux
Introduktion i tekst og billeder til forfatterens hovedtanker i "Fremtidens organisation", der med afsæt i den amerikanske holistiske filosof Ken Wilbers teorier præsenterer en ny måde at organisere virksomheder på. Det opløftende budskab i bogen har givet genklang hos læsere i hele verden. De har – en samtale ad gangen – gjort det til et sandt mund til mund fænomen. Bogen har hjulpet med at ændre samtalen fra, hvad der er galt med dagens form for ledelse til, hvad der er muligt. Den inspirerer tusindvis af organisationer – virksomheder og non-profit foretagender, skoler og hospitaler – til at indføre radikalt mere sjælfulde og formålsorienterede fremgangsmåder. Bogen giver bred genklang, men ikke alle kan afsætte tid til en tætskrevet ledelsesbog på 360 sider. Denne illustrerede udgave formidler hovedtankerne i den oprindelige bog og gengiver mange af dens historier fra det virkelige liv på en livfuld og engagerende måde. Bliv ikke overrasket, hvis du finder det svært at lægge bogen fra dig og læser den nærmest i et stræk. Velkommen til samtalen om organisationers næste udviklingstrin. Bog, indbundet, 171 sider. Direction Books
DKK 329,00
 

Introduktion til teori U

Af Hildebrandt, Stubberup, Nielsen og Chone
"En enkel og essentiel introduktion til alle, som vil vide mere om og arbejde med Teori U. Otto Scharmers teori gør op med ideen om, at vi kun behøver fornuft og fortidige erfaringer til at lede os selv og vores virksomheder godt ind i fremtiden. Bogen giver en grundig gennemgang af teoriens vigtigste begreber ved hjælp af modeller, eksempler og øvelser. Desuden præsenterer den en række cases, der viser, hvordan organisationer har skabt ægte læring og innovation ved at omsætte Teori U til praksis." Gyldendal Buisness - 2012 160 sider - hæftet
DKK 200,00
 

Liv, system, helhed - det levende som system - en synteseLiv. System Helhed

Af Fritjof Capra & Pier Luigi Luisi
I denne bog tager Capra og Luisi et opgør med en af videnskabens grundantagelser – at verden er som én stor maskine, vi kan splitte i stumper og stykker. Siden den videnskabelige revolution, hvor denne mekanistiske verdens- og livsforståelse blev grundlagt, har vi forsømt at erkende livet på kloden som ét sammenvævet system. Med det systemiske syn på liv følger en dyb økologisk bevidsthed og en sans for den fundamentale gensidige afhængighed, der er mellem alle fænomener i verden. Det gamle adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden, og det giver håb om en ny og bedre fremtid. Selvom bogen primært er skrevet til studerende, henvender den sig også til alle, der er interesseret i en forståelse af den nye systemiske livsopfattelse og dennes betydning for en bred række fagligheder – fra politik og filosofi til medicin, psykologi og biologi. FRITJOF CAPRA er stifter af Center for Ecoliteracy i Berkeley, Californien. Han er fysiker og systemteoretiker og har beskæftiget sig med en systematisk undersøgelse af videnskabens filosofiske og sociale implikationer i de sidste 35 år. PIER LUIGI LUISI er professor i biokemi ved universitetet i Rom. Han er kemiker og stod bag de interdisciplinære Cortona-uger, og han beskæftiger sig med eksperimentelle og filosofiske aspekter ved livets oprindelse. Forlag: MindSpace 2016. Indbinding: hæftet, 640 sider
DKK 398,00
 

Skabende nærvær

Af Peter M. Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworsky & Betty Sue Flowers
Skabende Nærvær - om nutidsforståelse og fremtidsvisioner Fire af verdens førende ledelsesforskere og tænkere beretter i dagbogsform om deres åbne fælles udforskning af det skabende nærvær, af hvordan kreativitet udfolder sig og af hvordan fremtiden taler til nutiden gennem kollektiv intelligens. Materialet er de fire forfatteres alsidige erfaringer samt interviews med mere end 150 ledere og resultatet er visionært og medrivende. Bogen introducerer den populære U-model, der involverer hvad forfatterne kalder presencing (bogens amerikanske titel). Klim - 2007
DKK 300,00
 

The integral vision

Af Ken Wilber
The integral vision - a very short introduction to the revolutionary integral approach to life, God , the universe, and everything. An updated introduction to Ken Wilbers integral model - the AQAL. Using five simple elements that can be verified right now in the readers own awareness, this model provides a map of key aspects of the world’s great traditions. The book explains how the integral approach can aid us in accelerating growth and creating a practice to support the balanced unfolding our full potentials (of body, mind and spirit), allowing us to live more fully as individuals, as members of communities, and as part of this planet.
DKK 150,00
 

Vækst og Bæredygtighed - Omstilling og nye muligheder

Af Steen Hildebrandt
I denne bog gør Professor Steen Hildebrandt op med det ensidige vækstbegreb, og nuancerer bæredygtighedsbegrebet. Bogen er et opgør med en del af den vækst-, arbejds- og konkurrencetænkning, der har udviklet sig op gennem de sidste mange år, og som har ført til dybe kriser og dyb splittelse i verden. Hildebrandt argumenterer for at vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Vækst handler også om dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, bevidsthed, menneskeligt nærvær, samarbejde og empati. Væksten er nødt til at være bæredygtig på den lange bane. Uden vækst, ingen bæredygtighed. Uden bæredygtighed ingen vækst. Bogen rummer både udfordringer, håb og visioner for fremtiden, og er Hildebrandts hidtil mest personlige bud på betydningen af ledelse. Libris Media - 2.udgave, 395 sider
DKK 299,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk