<

Verdensbilleder

Det overordne livssyn og de grundlæggende værdier er en ramme, hvori arbejdet med indre udvikling og spiritualitet finder sted. Uden en klar fornemmelse af perspektiver og livsværdier kan den spirituelle skoling have vanskeligt ved at rodfæste sig. Den intellektuelle evne og skarpsindighed er ydermere en ingrediens i al selvevaluering og fornemmelse for den fælles vej.
VERDENSBILLEDER
 

Bæredygtig ledelse - Ledelse med hjertet

Af Sten Hildebrandt, Michael Stubberup
At verden er i forandring er ikke blot en kliché, men et faktum. Og for at kunne navigere i denne foranderlige verden, har vi som mennesker, ledere, virksomheder og samfund behov for pejlemærker. En ny bog af professor Steen Hildebrandt og Michael Stubberup sætter ord på, hvad der er allervigtigst at forholde sig til i dette paradigmeskifte. Deres budskab i Bæredygtig ledelse - Ledelse med hjertet er: Vi ved ikke, hvordan verden former sig i fremtiden, så derfor bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i en bæredygtig adfærd - helt inde fra den enkeltes mavefornemmelse og helt ud i samfundet. Det er det eneste holdbare! Den leder og den ledelse, som holder i fremtiden, er funderet inden i det enkelte menneske - som har sans for den ubrydelige sammenhæng mellem menneske, omverden og naturen. Hildebrandt og Stubberup leverer ikke "bare" en opsang om bæredygtighed, men giver læseren en tour de force i de væsentligste tankesæt, som peger ind i fremtiden, hvor bæredygtighed kan forstås på mange planer. De kommer hele vejen rundt: teorier (Scharmer, Goleman, Senge m.fl.), hjerte, hjerne, krop, tid, forpligtelser, formål med livet ? Med den viden får læseren en god baggrund for refleksioner over egen (leder)praksis i verden. Og den viden forpligter, minder forfatterne om. Helt konkret har virksomheder tre slags ansvar: et ansvar for helheden (virksomheden) et ansvar for virksomhedens dele (primært mennesker i virksomheden) og et ansvar for virksomhedens omgivelser (socialt og miljømæssigt ansvar). Og er de sig ikke den sammenhæng bevidst, er deres tid kort. Bæredygtig ledelse beder læseren kigge ind i sig selv og derefter udad ? og handle. Det er en krævende, men nødvendig bog! 2010 - Gyldenda Business 237 s. - Hæftet
DKK 350,00
 

Fortællinger fra U'et

Af Redigeret af Lone Belling og Thomas Gerstrøm
- Teori U omsat i liv, læring og lederskab. Af Lone Belling, Thomas Gerstrøm, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Finn Kollerup, Thorkil Molly-Søholm, Kirsten Mellor, Birgit Toft, Ragnhild Christensen, Anne Mølholm, Karen Boel Tidemand, Tina Bue Frandsen, Hans Henning Nielsen, Finn Thorbjørn Hansen, Ann Charlotte Thorsted, Morten Ziethen Dansk Psykologisk Forlag - 2010 312 sider - Hæfte
DKK 328,00
 

Historien om alting - kort fortalt

Af Ken Wilber
En original, begavet og tilgængelig beretning om mænds og kvinders plads i et univers af kønsforskelle, sjæl og ånd. Ken Wilber betragter evolutionen som den udfoldede manifestation af ånd: Fra materie til liv til sind til de højere stadier af spirituel bevidsthed, hvor ånd er bevidst om sig selv. På hvert stadie er der mønstre, der går igen. Ved at betragte mønstrene kan vi skaffe os viden om verdens nuværende vanskeligheder og om den retning, vi er nødt til at bevæge os i, for at en positiv global forvandling kan blive til virkelighed. Originaltitel: A Brief History of Everything. ID Academy Media - 2013
DKK 350,00
 

Skabende nærvær

Af Peter M. Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworsky & Betty Sue Flowers
Skabende Nærvær - om nutidsforståelse og fremtidsvisioner Fire af verdens førende ledelsesforskere og tænkere beretter i dagbogsform om deres åbne fælles udforskning af det skabende nærvær, af hvordan kreativitet udfolder sig og af hvordan fremtiden taler til nutiden gennem kollektiv intelligens. Materialet er de fire forfatteres alsidige erfaringer samt interviews med mere end 150 ledere og resultatet er visionært og medrivende. Bogen introducerer den populære U-model, der involverer hvad forfatterne kalder presencing (bogens amerikanske titel). Klim - 2007
DKK 299,00
 

The integral vision

Af Ken Wilber
The integral vision - a very short introduction to the revolutionary integral approach to life, God , the universe, and everything. An updated introduction to Ken Wilbers integral model - the AQAL. Using five simple elements that can be verified right now in the readers own awareness, this model provides a map of key aspects of the world’s great traditions. The book explains how the integral approach can aid us in accelerating growth and creating a practice to support the balanced unfolding our full potentials (of body, mind and spirit), allowing us to live more fully as individuals, as members of communities, and as part of this planet.
DKK 150,00
 

Vækst og Bæredygtighed - Omstilling og nye muligheder

Af Steen Hildebrandt
I denne bog gør Professor Steen Hildebrandt op med det ensidige vækstbegreb, og nuancerer bæredygtighedsbegrebet. Bogen er et opgør med en del af den vækst-, arbejds- og konkurrencetænkning, der har udviklet sig op gennem de sidste mange år, og som har ført til dybe kriser og dyb splittelse i verden. Hildebrandt argumenterer for at vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Vækst handler også om dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, bevidsthed, menneskeligt nærvær, samarbejde og empati. Væksten er nødt til at være bæredygtig på den lange bane. Uden vækst, ingen bæredygtighed. Uden bæredygtighed ingen vækst. Bogen rummer både udfordringer, håb og visioner for fremtiden, og er Hildebrandts hidtil mest personlige bud på betydningen af ledelse.

Libris Media - 2014 376 sider

DKK 299,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk