<

Vækstcenterets Udgivelser

I årenes løb har Vækstcenteret stået for en række interne udgivelser: Det drejer sig om forskellige kursusreferater fra undervisning af Jes Bertelsen, samt to festskrifter og en pjece om Vækstcenteret. Kursusreferaterne er udsolgte på nuværende tidspunkt, men vi håber fremover at kunne genstarte publikationen af disse mindre udgivelser.
EGNE UDGVELSER
 

I Praksis

Af Jes Bertelsen, Jens-Erik Risom, Peter Høeg
Udgivet i anledning af Vækstcenterets 20-års dag den 15. november 2002. De i alt 56 sider er smukt indbundne og trykt på særligt højkvalitetspapir. Foruden et forord af Neel Fasting rummer skriftet fire tekster med fokus på den spirituelle praksis og erfaringerne med at udfolde drømmen om et spirituelt fællesskab i praksis. To af teksterne er forfattet af Jes Bertelsen, en af Jens-Erik Risom og den sidste er Peter Høegs sammendrag at et interview med Jes Bertelsen. Vækstcenterets udgivelser. 58 sider - Indbundet
DKK 200,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk