Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

UNDERVISNING

Vækstcenterets undervisere og gæsteundervisere tilbyder kurser i selvudvikling, følelsesmæssig intelligens og egentlig bevidsthedstræning – som inspiration til den enkeltes livsudfoldelse og som støtte til en spirituel fordybelse.

Fælles for de faste undervisere er, at de har valgt at bosætte sig på Vækstcenteret. Dermed får deres undervisning en kvalitet af eksistentiel erfaring og afprøvning. Undervisningen bygger bl.a. på årelang træning i kropslig bevidsthed og arbejde med energetisk, emotionel og psykisk balance.
Fundamentet er derfor den pædagogik, som trænes her. Og perspektivet for underviserne er den spirituelle undervisning i forberedelsen til og egentlig dzogchen, som Jes Bertelsen varetager, og som alle underviserne følger og dagligt praktiserer.

Med dette som klangbund underviser stedets undervisere ud fra hver deres erfaring og spidskompetence. De forskellige gæstelærere supplerer dette arbejde ud fra deres respektive erfaringer og viden.

Der er tale om en eksistentiel selvudvikling med spirituel horisont, og for enkelte kursers vedkommende om en meditationstræning ud fra den dobbeltrettede bevidstheds praksis. Dette er en moderne udgave af den grundskoling, som kendes fra de klassiske spirituelle traditioner. Den grundlæggende træning og kurserne på dette niveau har en almen karakter, og derfra kan man gå videre ad mange veje.

På en sådan basis kan der udfoldes en mere eksakt spirituel undervisning for særligt interesserede. Denne videregående spirituelle undervisning forestås af Jes Bertelsen, hvis tibetanske lærer, Tulku Urgyen Rinpoche, i 1989 gav ham bemyndigelse til at undervise i dzogchen ud fra sin egen tid og vestlige baggrund. Jes Bertelsen varetager undervisningen i den videregående træning og dzogchen på Vækstcenteret og på retreatstedet ved Limfjorden.

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.

I vor tid er vores viden om klodens tilstand en ekstra grund til at træne en spirituel praksis. Vi har bragt os selv og klodens liv i en situation, der skal gøres noget ved. Det indre arbejde er et af de nødvendige redskaber. Det er nødvendigt at arbejde med hjertet og mærke hjertet, for der skal være mere forståelse af betydningen af samhørighed og samarbejde og tillid og empati.


fra Jes Bertelsen: Dejlig er jorden
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk