<

Spirituel psykologi og drømmeforståelse

Dybdepsykologien, bl.a. med afsæt i Sigmund Freud, C. G. Jung og Wilhelm Reich, danner en platform til forståelse af menneskelige udviklingspotentialer. Ved hjælp af drømmeanalyse, discipliner fra selvudvikling, samt brug af praktikker fra de esoteriske og spirituelle traditioner, kan den enkelte finde veje ind mod sin egen essens.
SPIRITUEL PSYKOLOGI OG DRØMMEFORSTÅELSE
 

Den følsomme hjerne

Af Susan Hart
"Bogen er en lettilgængelig introduktion til, hvordan vores hjerne udvikler sig igennem tilknytning og samhørighedsbånd. Den introducerer de dele af hjernen, som er vigtige for vores mulighed for at gå i samspil med hinanden, for personlighedsudvikling og for vores følelsesmæssige liv. Forfatteren beskriver også, hvilken støtte eller behandling der skal til, hvis nervesystemet ikke har haft mulighed for optimal følelsesmæssig udvikling. Hans Reitzela Forlag - 2009 280 sider - Paperback
DKK 340,00
 

Din guide til drømmenes verden

Af Ole Vedfeldt
Beskrivelse: Drømme handler om det, der er vigtigt for os. Det er gammel visdom, og det bekræftes af moderne forskning. Nat efter nat afprøver drømmene vores inderste holdninger og motiver og giver os inspiration til at udfolde vores udviklingsmuligheder optimalt. I Din guide til drømmenes verden beskriver den internationalt anerkendte drømmeforsker Ole Vedfelt, hvordan vores drømme kan blive en uudtømmelig kreativ resurse, hvis vi lærer at forstå deres symbolske sprog. Bogen indeholder: En introduktion til de vigtigste drømmeteorier og -metoder. En beskrivelse af drømmenes 10 vigtigste egenskaber og en praktisk vejledning til, hvordan man trin for trin kan arbejde med sine drømme. Et omfattende drømmeleksikon med forslag til tolkninger af de vigtigste drømmesymboler og -temaer. Et uundværligt værk for alle, der ønsker et kvalificeret indblik i drømmenes forunderlige verden. Gyldendal - 2012. 352 s. - Hæftet
DKK 350,00
 

Dybdepsykologi 1

Af Jes Bertelsen
Dybdepsykologi 1- Fødselstraumets psykologi Firbindsværket om dybdepsykologi er baseret på en nærmest legendarisk forelæsningsrække som Jes Bertelsen holdt i sidste halvdel af 1970'erne da han var lektor på Idehistorisk Institut på Aarhus Universitet. Forelæsningerne tiltrak sig en bred skare af tilhørere, der efterhånden som forelæsningsrækken skred frem, fyldte universitetets største auditorium til bristepunktet. Det første bind beskriver fødselstraumets psykologi ud fra Rank, Grof og Jung, der på hver deres måde har behandlet emnet i deres forvaltning af den dybdepsykologiske arv fra Freud. Jes Bertelsen inddrager samtidig arbejde med drømme som indfaldsvinkel på fødselstraumet idet han trækker på sit arbejde med omkring 10.000 drømme drømt af mennesker, han har arbejdet med. Borgen
DKK 125,00
(DKK 219,00)
 

Dybdepsykologi 2

Af Jes Bertelsen
Dybdepsykologi 2 - Genfødelsens psykologi Andet bind omhandler de progressive muligheder, der ligger i at møde fødselstraumets regressive kraft og bruge den som dør til den større bevidsthedsmæssige helhed kaldet selvet. Undervejs inddrages shamanismen, Den tibetanske dødebog, Teresa de Avila samt drømmeserier idet denne "genfødelsesproces" belyses fra flere sider.
DKK 125,00
(DKK 198,00)
 

Helbredelse af traumer (Bog + CD)

Af Peter A. Levine
- En banebrydende metode til at gendanne kroppens visdom. ""Traumer er en del af livet, men de behøver ikke at vare hele livet.” Undersøgelser har vist, at personer, der overlever en ulykke, en katastrofe, eller som har haft traumatiserende barndomsoplevelser, ofte er plaget af livslange symptomer såsom ængstelse, depression, uforklarlige smerter, træthed og belastende adfærd. Peter A. Levines metode, Somatic Experiencing®, bruger kropslige og mentale øvelser som en hjælp til at rense kroppen og sindet for traumernes ødelæggende eftervirkninger. Metoden har vundet stor udbredelse både her og i udlandet. Den blev præsenteret i bogen VÆK TIGEREN og udbygges her med en række øvelser på skrift og i tale (på indlagt cd)." Borgen - 2006 98 sider - Hæftet
DKK 269,00
 

Introduktion til teori U

Af Hildebrandt, Stubberup, Nielsen og Chone
"En enkel og essentiel introduktion til alle, som vil vide mere om og arbejde med Teori U. Otto Scharmers teori gør op med ideen om, at vi kun behøver fornuft og fortidige erfaringer til at lede os selv og vores virksomheder godt ind i fremtiden. Bogen giver en grundig gennemgang af teoriens vigtigste begreber ved hjælp af modeller, eksempler og øvelser. Desuden præsenterer den en række cases, der viser, hvordan organisationer har skabt ægte læring og innovation ved at omsætte Teori U til praksis." Gyldendal Buisness - 2012 160 sider - hæftet
DKK 200,00
 

Kompas - Selvudvikling på højskole

Af Jesper Andersen
Kompas – selvudvikling på højskole, beskriver den form for selvudvikling, der undervises i på Brandbjerg Højskole i faget Kompas. Ud over at indeholde en teori- bog og en øvelsessamling til faget rummer bogen mere almene betragtninger om selvudvikling, højskolen, livet, fremtiden og menneskeheden.

Selvudgivelse - 2016 212 sider - Hæftet

DKK 130,00
 

Mindfulness

Af Morten Sveistrup Hecksher, Louise Kronstrand Nielsen, Jacob Piet
- Manual til træning i bevidst nærvær. "Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik uden at dømme. En stor del af tiden bliver vi styret af den strøm af automatiske tanker, der konstant går gennem vores hoveder. Vi kommer til at identificere os med tankerne, vi vurderer os selv, sammenligner os med andre og kan styres af tanker om usikkerhed og ængstelighed. Når vi gennem mindfulness trænes i at være opmærksomme på en åben måde og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere, kan vi give slip på at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker. Bogens første del er en præsentation af de grundlæggende tanker bag mindfulness og de overordnede principper for træningen, mens anden del indeholder et helt konkret træningsprogram bestående af 8 sessioner. I bogens tredje del videregiver forfatterne erfaringer omkring de forskellige dagligdagssituationer, hvori mindfulness kan anvendes, og forslag til, hvordan man kan fastholde træningen. Bogens fjerde del giver indblik i den teoretiske og empiriske baggrund for mindfulness og henvender sig primært til dem, der vil anvende mindfulness professionelt." Hans Reitzel - 2010 239 sider - Hæftet
DKK 325,00
 

Overlev i parforhold

Af Henrik Krag
"Gennem øvelser og case-stories beskrives, hvordan kærlig forståelse og accept af begge parters naturlige behov på enkel vis kan skabe vejen ud af problemer og misforståelser" Elkjær & Elkjær - 2009 151 sider - Hæftet
DKK 125,00
(DKK 198,00)
 

Teori U

Af Lone Belling
- som ramme for innovativ organisationsudvikling "Teori U som ramme for innovativ organisationsudvikling ser på, hvad der sker, når Teori U bruges i stor skala. Når arbejdet flytter sig fra de overskuelige enheder til de større samfundsbærende institutioner og virksomheder og dermed griber ind i komplekse systemiske strukturer og forståelser. Hvordan kan vi begribe og gribe de mangfoldige møder mellem teori og praksis, mellem mennesker og systemer, interesser og perspektiver på alle mulige niveauer, og hvilke nye typer af udfordringer dukker op? Hvordan er det muligt at skabe læring, udvikling og forandring på og mellem alle niveauer i en organisation? Bogens tre hovedcases er hentet fra store forandringsprojekter i det offentlige: Skolen i bevægelse i Vejle kommune, Mental Frikommune i Ikast-Brande kommune samt Modul 8 på hovedet, et projekt på sygeplejerskeuddannelsen på Sankt Hans Hospital. Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter – og alle andre med interesse i Teori U." Dansk Pædagogisk Forlag - 2012 255 sider - Hæftet
DKK 348,00
 

You speak my mind

Af Erik Elnegaard
You Speak my Mind er en beretning om syv års arbejde med traumer, terapi og supervision i flygtningefeltet. Bogen henvender sig især til behandlere, sundhedspersonale og pædagoger med kontakt til flygtninge, men den kan også læses af alle andre med interesse for området. Bogen behandler en række almene psykologiske problemstillinger fra tilværelsen som flygtning, og gennemgår ti essentielle temaer for medarbejdere i supervision. Kropsorienteret terapi og forløsning af PTSD får, sammen med overvejelser over behandlerens personlige proces i et belastende traumefelt, en særlig opmærksomhed. SYNerGAIA - 2011. Hæftet
DKK 125,00
(DKK 175,00)
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk