Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

Jes Bertelsens nye bog, "Bevidsthedens flydende lys"

Jes Bertelsens nye bog, "Bevidsthedens flydende lys", er udkommet på forlaget Rosinante den 13. juni

Jes Bertelsens nye bog, ”Bevidsthedens flydende lys”, udkommer 13. juni 2008 på forlaget Rosinante. Bogens undertitel er ”Betragtninger over begrebet apperception hos Immanuel Kant og Longchenpa”. Det er den sjette i rækken af bøger om bevidsthedens væsen i hvilke Jes Bertelsen over en 25 års periode har beskrevet forskellige aspekter af det han kalder for ”praksisvejen”.

BEVIDSTHEDENS FLYDENDE LYS

Jes Bertelsens nye bog, ”Bevidsthedens flydende lys”, udkommer 13. juni 2008 på forlaget Rosinante. Bogens undertitel er ”Betragtninger over begrebet apperception hos Immanuel Kant og Longchenpa”. Det er den sjette i rækken af bøger om bevidsthedens væsen i hvilke Jes Bertelsen over en 25 års periode har beskrevet forskellige aspekter af det han kalder for ”praksisvejen”.

I ”Bevidsthedens flydende lys” analyserer og udlægger Jes Bertelsen en række tekster af den tibetanske 1300-tals mystiker Longchenpa. Det specielle ved Longchenpa er ifølge Jes Bertelsen hans insisterende og vedvarende fokus på at beskrivelse den nonduale bevidsthedstilstand. Derved adskiller Longchenpa sig fra de fleste andre kendte mystikere som i højere grad fokuserer på den lange og langsomme vej mod målet. Longchenpa beskriver livet og virkeligheden i den nonduale bevidsthed, og disse beskrivelser strækker sig ubrudt over fx 20 sider eller andre steder over 70 sider.

Med udgangspunkt i Søren Kierkegaard, Carl Gustav Jung og i særlig grad Immanuel Kant giver Jes Bertelsen i bogen en gennemgang af centrale begreber i Longchenpas tekster, og han viser hvordan de i lange passager hænger sammen som ”guirlander af diamantkæder” – eller med en musikalsk metafor, som en kromatisk fantasi og fuga.

Kant er en af de vestlige filosoffer som tydeligst har vist hvordan sprog og logik kommer til kort ved grænsen mellem sproget og trancendens. Kant bruger begrebet apperception til at beskive det faktum at bevidstheden kan vide af sig selv. Hans interesse lå i erkendelsens afhængighed af de sproglige kategorier som beskriver virkeligheden, og han viser hvorledes alt dette udspringer af en grundlæggende ur-enhed. Men enheden interesserer ikke Kant. Han er optaget af bevidsthedens, sprogets og erkendelsens duale karakter. Anderledes med Longchenpa. Bogens hovedtese er at Longchenpa i sit sprog er i stand til at indfange den nonduale mangedimensionalitet, lidt på samme måde som det perspektiviske maleri og det holografiske billede er i stand til vise dybde på en flade.

Undervejs i bogen beskriver Jes Bertelsen hvordan han selv via mødet sin egen dzogchen-lærer, Tulku Urgyen, har stiftet bekendtskab med erfaringsrum som giver ham mulighed for at gå dybere ind i Longchenpas tekster.

Han giver i bogen sin hidtil mest detaljerede skriftlige beskrivelse af hvordan han i 1989 første gang mødte Tulku Urgyen Rinpoche i Nepal og de følgende syv år i alt seks gange mødtes med Tulku Urgyen før dennes død i 1996. Han beskriver de bevidsthedsåbninger som fandt sted og hvorledes Tulku Urgyen i forbindelse hermed gav ham bemyndigelse til at undervise i dzogchen - frit, og herunder at undervise i udpegning af sindets natur på en måde som passer ind i den vestlige kulturbaggrund.

Dele af bogen vil formodentlig være svære at læse og følge med mindre man har læst Jes Bertelsens tidligere bøger eller har fulgt hans undervisning.

Bogen er på 147 sider.

”Bevidsthedens flydende lys” kan købes i Vækstcenterets netboghandel, indblikboger.dk.

Links:
Informations foromtale af bogen
Resume af Politikens foromtale af bogen

Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk