Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

NATURRETREAT på TORP LOVNS

Vi indbyder dig til at afprøve og erfare hvad en uge i fri natur, alene og med praksis, kan gøre ved bevidstheden, sindet og kroppen.
Ved at være ude i flere døgn, udsætter du dig for naturens kræfter og gennemstrømning. Det giver og kræver stor opmærksomhed, og nødvendiggør evnen til mange og ofte hurtige skift i krop og sind.

Limfjorden og Lovns bredning har temperament.
Det skal vi bo og være i - og mest med dig selv.
Hver deltager etablerer og afgrænser sit eget sted i enebærkrattet ved Ravnekløften eller andre steder på grunden i nærområdet ved Torp Lovns.
På dit sted bor og opholder du dig hovedparten af tiden. Dag og nat, i fri luft, i teltet, med kropstræning, med forplejning, med meditation, m.m.
Den direkte kontakt med naturens elementer er centrale. Åbenhed og udsathed i balance med beskyttelse og robusthed. Forfinelse og styrke i samtidighed er naturens vandmærke.

At være alene og samtidig i en fælles kontekst er et vigtigt samspil.
  • Naturens rum er i sig selv et fælles vilkår
  • Torp Lovns repræsenterer et sted med intensiv fordybelse og forbindelsen til Vækstcenter fællesskabet
  • Gruppen af deltagere er det konkrete fællesskab denne uge i juni

Undervejs vil der være korte fællessamlinger med undervisning, kropstræning og udveksling.
De erfaringer, principper og metoder, vi undervisere har gjort gennem årene med at være og træne udendørs, vil vi gerne videregive.
Gerne som hjælp og inspiration til naturretreats i eget regi.

Undervejs vil der være mulighed for individuelle udvekslinger om erfaringer og praksis.

Der er begrænset deltagerantal på max 14.

Pris: DKK 5.950 / Studiepris: DKK 3.850     
Forplejning: DKK 630
Dato: 17-06-2019 kl. 10:00 - 23-06-2019 kl. 15:00
Sted: Lounshalvøen, Naturen
Underviser: Bjørn Winther, Hannah Jacobsen

UNDERVISERE
Bjørn Winther
Idrætslærer og danser.
Uddannet i LEP kropsterapi, Institute for Life Energi, München.
Vejleder i ydre og indre natur på Kontoret for Eventyrlyst.
I træning og fastboende på Vækstcenteret siden 1989.
 
Hannah Jacobsen
Psykoterapeut MPF.
Uddannet på Institut for Life Energy Process med speciale i kropsorienteret psykoterapi.
Underviser i Integrativ udvikling og meditation.
I træning hos Jes Bertelsen og underviser på Vækstcenteret siden 1988.
 
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk