Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

MEDITATION, DRØMME OG DET INDRE ARBEJDE

Et væsentligt aspekt ved meditativ træning er arbejdet med at bringe kroppen og sindet i ro og balance. Denne fredfyldte væren er et frugtbart udgangspunkt for at møde sider af os selv, som endnu ikke er bearbejdede og integrerede i personligheden. Paradokset er dog, at de selv samme sider kan vanskeliggøre meditativ fordybelse og kan få os til at føle os alt andet end fredfyldte.

Hvad gør man så?

Et bud er at arbejde med selvudvikling og indsigts- og mindfulness-meditationer i en bevidst og struktureret samklang.
Meditative øvelser kan muliggøre balance og give mod til at tage de næste skridt i udviklingsprocessen. Omvendt kan det indre arbejde, der handler om selverkendelse og dermed samling af og kontakt til personlighedens forskellige fragmenter, være det, der gør en meditativ fordybelse mulig.
Det kan være en møjsommelig, men også dybt meningsfuld proces.

Drømme afspejler mønstre, som ligger bag vores vågne handlemåder. De er det ubevidstes talerør, og de er et udtryk for vores fællesmenneskelige fundament. Drømmene forholder sig til fortidens uløste problemstillinger, til udfordringer her og nu, og de peger på fremtidige udviklingsmuligheder.

Når vi bevidst forholder os til det indre, gennem eksempelvis drømmearbejde, bringer vi os i kontakt med væsentlig information som kan hjælpe os til dybere integration og modning af personligheden.

Udover elementer fra ”Vækstcenterpædagogikken” er det metodiske udgangspunkt for kurset den integrerede psykoterapi og kybernetisk psykologi, som er beskrevet i Ole Vedfelt's mange bøger og artikler. Vi vil veksle mellem stillesiddende indre øvelser og meditation, drømmearbejde, kropsarbejde og kreative udtryk.

Dialog og udveksling omkring den enkeltes proces vil indgå.

Deltagerantal er begrænset til 16.
Pris: DKK 2.550 / Studiepris: DKK 1.600     
Forplejning: DKK 330
Dato: 07-06-2019 kl. 10:00 - 09-06-2019 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Solbakkevej 15
Underviser: Torben Hansen

UNDERVISERE
Torben Hansen
Psykoterapeut, godkendt at Dansk Psykoterapeut Forening. Uddannelsesleder, underviser og supervisor på Vedfelt Instituttets psykoterapeutiske uddannelse hvorfra han også oprindelig er uddannet. Desuden er han mindfulnessinstruktør/meditationsformidler uddannet fra Skolen for Anvendt Meditation, og redaktør af og bidragsyder til bogen Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse.
Han har modtaget undervisning af Jes Bertelsen siden 1995 og bor i Nørre Snede.


 
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk