Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

INTEGRERET MEDITATION 1-3

sammenhæng og helhed
Meditation i balance med et moderne liv indeholder mange aspekter: hverdagslivet, den personlige udfoldelse, arbejdet, socialiteten, de terapeutiske udfordringer, eksistentielle temaer, og den meditative praksis. At få disse aspekter til at hænge sammen i en tilfredsstillende og meningsgivende helhed vil vi arbejde med i dette forløb.

Vægten i kursusforløbet ligger på instruktion i meditativ træning, integreret med psykologisk afbalancering og kropslig forankring. Denne integrerede meditation muliggør fordybelse, og stræk af stilhed, udvidelse og større åbenhed i bevidstheden. Sammen med berørthed i hjertet kan man herfra bevæge sig i retning det fællesmenneskelige og opdage forbundetheden med omgivelserne. Og man kan måske finde ro i dét, når alt kommer til alt, der for én virkelig har værdi.

I dette forløb, med tre kurser over et år, vil vi inddrage en lang række elementer fra den brede vifte af praktikker, som er opbygget på Vækstcenteret gennem mere end 30 år. Kursusrækken er således et tilbud til mennesker, der, over tid og i en gennemgående gruppe, vil forankre og fordybe sig i denne træning.

Deltagelse forudsætter, at man allerede tidligere har deltaget i mindst et kursus på Vækstcenteret. Forløbet vil, hvis der er interesse for det, kunne videreføres.
Pris: DKK 7.650 / Studiepris: DKK 4.800     (Pris pr delkursus 2.550 / 1.600)
Forplejning: DKK 990
Dato: 11-01-2019 kl. 10:00 - 13-01-2019 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Erik Elnegaard

Dato: 21-06-2019 kl. 10:00 - 23-06-2019 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Erik Elnegaard

Dato: 13-12-2019 kl. 10:00 - 15-12-2019 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Erik Elnegaard

UNDERVISERE
Erik Elnegaard
Privatpraktiserende psykolog, cand. psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision.
Arbejder med kropsorienteret terapi og supervision, træningsgrupper og kursusvirksomhed.
I træning hos Jes Bertelsen siden 1982, fastboende på Vækstcenteret fra 1986.
 
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk