Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

DEL OG HELHED: TRANSFORMATIVE OVERGANGE I SPIRITUEL UDVIKLING

På dette kursusforløb over tre gange vil vi tematisere den klassiske dynamik mellem det enkelte menneske og det spirituelle fællesskab.

Som afsæt vil vi bruge rammerne omkring klosterarketypen og det bagved liggende ønske om fordybelse, forenkling og videregivelse.
I de gamle traditioner bevæger nonner og munke sig mod dette mål dette ved at opgive ejendomsret, seksualitet og selvbestemmelse og ved derfra, med udgangspunkt i hjertet, at hengive sig til det spirituelle fællesskab og et højere princip – det guddommelige.

Hvordan kan vi, konkret og i vores eget liv, i dag, uden at aflægge klosterløfter, forstå og forholde os til kollektive aspekter af spirituelle udviklingsprocesser?

Hvordan kan vi gøre ansvar, demokrati og ligelighed til afgørende faktorer i moderne spiritualitet?
Og hvad er det dybest set vi længes efter?

Hvilke forventninger har vi til det spirituelle?
Hvad er det for kvaliteter vi forestiller os spirituelle fællesskaber kan indfri?

Dette er nogle af de spørgsmål vi vil tematisere på kurset.

Vi vil rette fokus mod sammenhængen mellem del og helhed, mellem individet og fællesskabet – undersøge hvad det er der fremmer eller hæmmer det at træde til side med henblik på at tjene helheden.

På denne baggrund vil vi zoome ind på de personlige erfaringer med overgange – livets store valg og tilskikkelser – undersøge de akkumulerede erfaringer i mødet med en selv, de andre og fællesskabet.

Hvad er de vigtigste valg du har truffet og hvad er de afledte erfaringer? Hvad ved du allerede om det at forpligte dig selv på noget højere? Og hvorledes viser det sig i din måde at træffe valg på, og din måde at håndtere sårbarhed, træghed og modstand på?

Vi vil arbejde med meditative øvelser og eksistentiel fordybelse, herunder med mulighed for spørgsmål og dialog – og invitere undersøgende fordybelse med i processen mellem kurserne.
Pris: DKK 7.650 / Studiepris: DKK 4.800     (Pris pr delkursus 2.550 / 1.600)
Forplejning: DKK 990
Dato: 03-01-2019 kl. 19:30 - 06-01-2019 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Solbakkevej 15
Underviser: Michael Stubberup, Martijn van Beek

Dato: 08-08-2019 kl. 19:30 - 11-08-2019 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Solbakkevej 15
Underviser: Michael Stubberup, Martijn van Beek

Dato: 05-12-2019 kl. 19:30 - 08-12-2019 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Solbakkevej 15
Underviser: Michael Stubberup, Martijn van Beek

UNDERVISERE
Michael Stubberup
Cand.mag., forfatter og uddannelsesleder
Stifter af SYNerGAIA Rehabilitering.
Medlem af flere bestyrelser.
Fra 1997 en del af ledelsen af Vækstcenteret.
I træning hos Jes Bertelsen siden 1981 og fastboende på Vækstcenteret siden 1984.

 
Martijn van Beek
Lektor, ph.d., ved Afdeling for Antropologi og tilknyttet Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet.
Personlig og faglig beskæftigelse med tibetansk buddhistiske samfund, kultur og religion siden 1979.
Modtager undervisning af Jes Bertelsen siden 2002, fastboende på Vækstcenteret siden 2017.
 
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk