Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

FORDYBELSE I MINDFULNESS

med empatistjernen som vejviser Kurset er overtegnet, men der er plads på dubleringsholdet 15. - 17.02.2019.
Mindfulness kan beskrives som et alment potentiale ved den menneskelig bevidsthed. Det er en basal evne til årvågen neutral iagttagelse og venlig accept af den information og grundkreativitet, der kommer fra kroppen, sindet og omverden.

Mindfulness kan stabiliseres og fordybes. Det er en ressource, der kan opretholdes gennem behagelige såvel som ubehagelige oplevelser. Når det bevidste nærvær skærpes, kan det manifestere sig som evnen til sprogløst at vide af, hvad der foregår i nuet – uden at skulle forstå, løse, undgå eller undertrykke det. Det er kort sagt en hjælp til at være med livet, sådan som det er.

Dette tredages træningskursus er for mennesker, der ønsker at udforske og fordybe denne meditative grundkompetence. Den praktiske træning handler om at blive mere fortrolig med bevægelsen fra det almindelige sinds tendens til at sprogliggøre, analysere og evaluere til opdagelsen af et langt mere uforbeholdent og åbent bevidst nærvær. Det er en gradvis vej ind mod større frihed i nuet.

Pentagrammet (også kaldet empatistjernen) vil være retningsgivende for den meditative træning på kurset. Pentagrammet formidler centrale aspekter af den pædagogik, der gennem årene er blevet udviklet og nuanceret på Vækstcenteret. Her har en dybere forståelse af den menneskelige helhed samt vedvarende bestræbelse på at etablere balance i den personlige eksistens vist sig at være et bæredygtigt grundlag for meditativ træning og fordybelse.

Træningen tager udgangspunkt i opmærksomhedens forankring i kroppen og åndedrættet, senere inviteres hjertefølelsernes fylde med ind i processen. Tilgangen spænder fra koncentration over neutral iagttagelse til en mere åben, hvilende og valgløs opmærksomhed som horisont for fordybelsen.

Kurset er tilrettelagt med plads til dialog og udveksling omkring den enkeltes proces og erfaringer. Deltagerantal vil derfor være begrænset til max. 24 personer.
Pris: DKK 2.550 / Studiepris: DKK 1.600     
Forplejning: DKK 330
Dato: 14-12-2018 kl. 10:00 - 16-12-2018 kl. 16:00
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Jacob Piet

UNDERVISERE
Jacob Piet
Psykolog, ph.d.
Ansat ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.
Certificeret underviser i MBSR, uddannet af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli.
I træning hos Jes Bertelsen siden 2005, bor i tilknytning til Vækstcenteret. 
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk