Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

MEDITATION I BALANCE

Meditation i balance er et værdifuldt bidrag i en udfordret verden. En meditativ praksis kan være dét integrerende centrum, der er brug for i et bæredygtigt moderne liv, hvor så mange aspekter skal tilgodeses:
Hverdagsliv, arbejde, socialitet, personlig udfoldelse, terapeutiske udfordringer, eksistentielle temaer – og et globalt perspektiv.
I dette forløb, med tre kurser over et år, vil vi arbejde med at få alle disse aspekter til at hænge sammen i en tilfredsstillende og meningsgivende helhed.

Vægten ligger på instruktion i meditativ træning, integreret med psykologisk afbalancering og kropslig forankring.
Integreret meditation muliggør en bredt funderet dybere kontakt med én selv, stræk af stilhed, og udvidelse til større rum og klarhed i bevidstheden.
Med åben sårbarhed i hjertet kan man herfra bevæge sig i retning det fællesmenneskelige, opdage forbundetheden med omgivelserne og derfra give af sit overskud til fællesskabet.

Undervejs vil vi inddrage en lang række elementer fra den brede vifte af praktikker, som er opbygget på Vækstcenteret gennem mere end 35 år. Kursusrækken er således et tilbud til mennesker, der, over tid og i en gennemgående gruppe, vil forankre og fordybe sig i denne træning.

Deltagelse forudsætter, at man tidligere har været på mindst et kursus på Vækstcenteret.
Forløbet vil, hvis der er interesse for det, kunne videreføres efter de tre gange.

Pris: DKK 7.650 / Studiepris: DKK 4.800     (Pris pr delkursus 2.550 / 1.600)
Forplejning: DKK 990
Dato: 09-10-2020 kl. 10:00 - 11-10-2020 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Erik Elnegaard

Dato: 19-03-2021 kl. 10:00 - 21-03-2021 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Erik Elnegaard

Dato: 27-08-2021 kl. 10:00 - 29-08-2021 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Erik Elnegaard

UNDERVISERE
Erik Elnegaard
Privatpraktiserende psykolog, cand. psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision.
Arbejder med kropsorienteret terapi og supervision, træningsgrupper og kursusvirksomhed.
I træning hos Jes Bertelsen siden 1982, fastboende på Vækstcenteret fra 1986.
 
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk