Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

DRØMME, INDRE LANDSKABER OG MEDITATION

Bedre balance i liv, følelser og eksistentielle dimensioner kan gavne en dybere afspænding i meditativ praksis. Arbejdet med de indre landskaber giver mulighed for at det, der tidligere blev oplevet som forstyrrelse i meditation, nu i højere grad bliver erkendt, rummet og integreret som udviklende aspekter i den personlige modning.

På en ressourceorienteret måde vil vi med meditativ klarhed og stilhedens sensitivitet udforske krop, følelser, indre billeder, fantasier, nattens drømme, alt betragtet som sammenhængende dynamiske processer.

På kurset er drømmearbejde et væsentligt element. Drømme afspejler mønstre, som ligger bag vores vågne handlemåder. De er det ubevidstes talerør, og de er et udtryk for vores fællesmenneskelige fundament. Sammen med krop, følelser, indre billeder og fantasier taler drømmene om fortidens uløste problemstillinger, udfordringer her og nu, og peger på fremtidige udviklingsmuligheder.

Udover Vækstcenterets metodiske grundlag er udgangspunktet for kurset den kybernetiske psykologi som beskrevet i Ole Vedfelts mange bøger og artikler.

Vi vil veksle mellem stillesiddende indre øvelser, meditation, drømmearbejde, kropsarbejde med videre. Dialog og udveksling omkring den enkeltes proces vil indgå.

Kurset er for alle med interesse i personlig udvikling og meditation.

Pris: DKK 2.550 / Studiepris: DKK 1.600     
Forplejning: DKK 330
Dato: 31-01-2020 kl. 10:00 - 02-02-2020 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Gule sal
Underviser: Torben Hansen

UNDERVISERE
Torben Hansen
Psykoterapeut, godkendt at Dansk Psykoterapeut Forening. Uddannelsesleder, underviser og supervisor på Vedfelt Instituttets psykoterapeutiske uddannelse hvorfra han også oprindelig er uddannet. Desuden er han mindfulnessinstruktør/meditationsformidler uddannet fra Skolen for Anvendt Meditation, og redaktør af og bidragsyder til bogen Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse.
Han har modtaget undervisning af Jes Bertelsen siden 1995 og bor i Nørre Snede.


 
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk