Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

kursusprogram efterår 2019


Velkommen til efterårets kurser og undervisning på Vækstcenteret!

På denne side kan du finde undervisning både for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning. Kurserne holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere – alle med mangeårig erfaring og træning bag sig. Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner kurserne tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer.

På Vækstcenteret holder Jes Bertelsen i efteråret og kort efter nytår fire gange kurset Vågenhed, drøm, søvn og nondual dzogchen, fortrinsvis for praktiserende, der allerede har modtaget undervisning af Jes og som har en regelmæssig indre praksis; alle fire kurser er overtegnede.

Som det samlende element i programmet bidrager en række af Vækstcenterets øvrige faste undervisere med kurser - enkeltstående såvel som forløb - der både bygger videre på deres respektive tidligere undervisning og tilføjer nye dimensioner. Desuden tilbyder vi enkelte korte retreats for dem, der allerede har god erfaring med vores pædagogiske tilgang og meditative praksis.

Kursusprogrammet byder desuden på flere gæstelærere. Fra USA byder vi Saki Santorelli velkommen med kurset Polishing the Mirror of the Heart, og fra vores egne rækker bidrager igen to undervisere, der begge er repræsentanter for vores igangværende generationsskifte i undervisningen, nemlig Maria Rose Dybvad og Torben Hansen.

Frokost og aftensmad tilberedes og serveres for kursusdeltagere i Porthuset. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet, dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget for kursusaktiviteten og hele centeret.

I efteråret har vi genoptaget traditionen for med mellemrum at afholde en koncert på Vækstcenteret. Søndag 20. oktober kl. 19:30 spiller pianisten Kristian Giver et program med Bach, Shumann, Chopin og Beethoven i Store sal. Alle er velkomne og kan tilmelde sig koncerten her på siden.

En sidste praktisk ting: Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid. Man kan finde forskellige muligheder i programmet under Kurser – Logi.

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.
Ikke flere tilmeldinger. Kurset er overtegnet.

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i e..

Læs mere >
Underviser:
For første gang vil vi gerne invitere til fire dages sensommerophold på Vækstcenteret.

Intentionen med Sensommerliv er at give vores kursister mulighed for at dele Vækstcenteret med deres familie. Dog er enkelte enegængere også velkomne.

Vi vil være sammen om leg, krop, høstarbejde, maden og meditationen..

Læs mere >
gennem meditation, nærværsyoga og samtaler om praksis
Dette kursus vil fokusere på indre træning med udgangspunkt i dobbeltrettet bevidsthed, i kroppens rolle og på samtaler om den enkelte deltagers praksis.

Kurset foregår i Træsalen og har et maksimalt deltagerantal på 12, for at give god plads til individuelle udvekslinger.

Formiddagene består af længere indadvend..

Læs mere >
Dette kursus er en opfølgning af Ungdom og spiritual praksis 1-3 og henvender sig derfor til dem, der har deltaget i det forløb, og som har fået etableret en regelmæssig indre praksis.

Vi vil denne gang fordybe forståelsen af praksis og betydningen af medfølelse og taknemmelighed.

Kurset vil således være en forb..

Læs mere >
- de første skridt i praksis
Underviser: Hannah Jacobsen
Dette kursus er et tilbud til nye kursister.

Gennem de sidste 36 år har Vækstcenteret udviklet en pædagogik og et livsgrundlag for eksistentiel balance og indre fordybelse. En kontakt og indre centrering, som ligeledes understøtter den almindelige livsudfoldelse.

I løbet af dagene introduceres de indstillinger o..

Læs mere >
Ikke flere tilmeldinger. Kurset er overtegnet.

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i e..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Kurset er for alle par, som har modtaget undervisning af Jes, og som har fulgt undervisningen i tantra på Vækstcenteret gennem tiden.

Vi vil berøre kontakten mellem fysisk tantra, indre tantra og vores meditative praksis.
Vi kan fx. undersøge:

Hvordan kan vi lade seksualiteten, kærligheden, nærværet finde en dyb..

Læs mere >
på Vækstcenteret
Underviser: Erik Elnegaard
For mange mennesker, der gennem år har erfaring med en regelmæssig eller daglig meditativ praksis, melder behovet sig for yderligere nuancering og inderliggørelse.
De fem retreatdage i Vækstcenterets atmosfære åbner denne mulighed.

Det drejer sig bl.a. om at holde pause fra hverdagens vaner og byde større enkelhed ..

Læs mere >
Åndedrættet er en gennemgående tråd i livsvævet. Fra vi fødes og for første gang ånder ind og frem til vores sidste udånding, forløber en proces hvori åndedrættet hvert eneste minut indgår som en spontan og afgørende, men ofte upåagtet, del af vores eksistens..

Åndedrættet er tæt forbundet med den måde hvorpå vi cir..

Læs mere >
Underviser: Kristian Giver
Der er klaveraften i Store Sal søndag den 20. oktober kl. 19.30, hvor pianisten Kristian Giver har sammensat et program med værker af Bach, Beethoven, Chopin og Schumann.

Kristian spillede 2014 Hans Otte, Brahms og Liszt i salen.

Programmet ser således ud:

J. S. Bach
Præludium og fuga i h-mol, BWV 869,
..

Læs mere >
Underviser: Saki Santorelli
Love is the merchandise
which the world demands.
If you store it in your heart
every soul will become your customer.

Hazrat Inayat Khan


When it comes to love we are all customers. Like moth to flame, we are irresistibly attracted to that merchandise because s..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Kurset er åbent for alle par, som gennem tiden har fået undervisning i tantra på Vækstcenteret. Nogle temaer vil være:

At mødes på ny.

At mærke både den fysiske tantras muligheder, og ressourcerne og livsglæden i den indre energetiske bevægelse.

At undersøge hvor meget energi som ligger i bundet i seksualitet,..

Læs mere >
OBS! Det er ikke længere muligt at tilmelde sig kurset.
Underviser: Maria Rose Dybvad
Vi skal være kvinder i en cirkel
Danse i en mytes fodspor
Mærke kvindekroppens lyst og rytmer
Gå mørket i møde 
Fejre lysets genkomst

En tid hvor dansen er målet og hvor du vil blive næret med bevægelse: kraftfuld og vild, stille og forfinet - og måske noget uventet.

Inspirationen hentes fra dyrenes ..

Læs mere >
At kunne udveksle om praksis i den nærhed og tillid der kan opstå i en mindre gruppe kan være en vigtig hjælp til en indre fordybelse.
Derfor, og for at give god plads til individuelle samtaler, er dette kursus begrænset til maksimalt 14 deltagere.

Det er hensigten at tage udgangspunkt i en gennemgang af en meditat..

Læs mere >
- sammen med andre i det fælles
Underviser: Erik Elnegaard
At hvile dybt i sin kropslighed.
At bevæge sig med sit åndedræt.
At omfatte alle impulser.
At have tillid til sit hjerteslag.
At være vågen med det hele.

Intensiveret og fordybet gennem meditativ praksis.
Naturligt forenet med dét, der for én er spirituelt.
Jordforbundet og centreret i balance med rummelig åbe..

Læs mere >
- en vejviser
Underviser: Neel Fasting
Kurset er en dublering af kurset i maj 2019.

Det er et kursus for både mænd og kvinder, som for tiden går alene i kærlighedslivet.

Vi vil arbejde med tantriske perspektiver og praktikker. Med den ydre og indre polaritet, med samspillet mellem kvindeligt og mandligt i alle køn. Med at mærke livet i kroppen og at o..

Læs mere >
Ikke flere tilmeldinger. Kurset er overtegnet.

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i e..

Læs mere >
At kunne udveksle om praksis i den nærhed og tillid der kan opstå i en mindre gruppe kan være en vigtig hjælp til en indre fordybelse.
Derfor, og for at give god plads til individuelle samtaler, er dette kursus begrænset til maksimalt 14 deltagere.

Det er hensigten at tage udgangspunkt i en gennemgang af en meditat..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er tredje år på et i alt tre-årigt forløb, som startede i januar 2018.

Kurset er kun åbent for dem, der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis II i 2019.

Vi fordyber os nu yderligere i sammenhængen mellem det menneskelige energisystem og de muligheder vi har..

Læs mere >
- hjertet i femkanten
Underviser: Michael Stubberup
Et kursusforløb over tre gange.
Forny kontakten med dit dybere selv forankret i hjertet.

Et af målene i fordybelsespraksis er at øge evnen til at være tilstede med det, der er. Det nærværende rum er en overbygning til overlevelsessystemets – det autonome nervesystems – tavse pendulering mellem uro og ro.

På dett..

Læs mere >
Underviser: Jes Bertelsen
Kurset er overtegnet. Ingen nye tilmeldinger

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i emp..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er tredje år på et i alt treårigt forløb, som startede i februar 2018.

Kurset er kun åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og fordybelse II i 2019.

Vi fordyber os nu yderligere i sammenhængen mellem det menneskelige energisystem og de muligheder vi ha..

Læs mere >
Underviser: Torben Hansen
Bedre balance i liv, følelser og eksistentielle dimensioner kan gavne en dybere afspænding i meditativ praksis. Arbejdet med de indre landskaber giver mulighed for at det, der tidligere blev oplevet som forstyrrelse i meditation, nu i højere grad bliver erkendt, rummet og integreret som udviklende aspekter i den person..

Læs mere >
- de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
Nye kursister tilbydes i disse tre dage en introduktion til de grundlæggende elementer i den eksistentielle og meditative træning, som er udviklet gennem mere end 35 år på Vækstcenteret. Kurset præsenterer en vejviser for dem, som gerne vil tage de første skridt i en meditativ praksis forankret i dette grundlag.

Vi ..

Læs mere >
Jes Bertelsen
med Erik Elnegaard og Helen Gamborg (seniorundervisere), samt Gull-Maja la Cour og Maria Rose Dybvad
For dem der har gennemført de fire basiskurser tilbydes dette retreatophold som intensiv overbygning.

Det overordnede tema er:
Fordybelse og præcisering af praksis som hjælp og inspiration til øget helhedsforståelse og global samhørighed, medfølelse og medansvarlighed.

Vedlæg venligst en ansøgning (max. én A-4 s..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb som strækker sig over to gange, er tredje år på et i alt treårigt forløb, som startede i april 2018.

Kurset er kun åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis – dublet II i 2019.

Vi fordyber os nu yderligere i sammenhængen mellem det menneskelige energisystem og de muligheder vi..

Læs mere >
Et stilhedsretreat på Vækstcenteret
Underviser: Hannah Jacobsen
At være stille sammen.
At hvile, være og lytte.
Sænke hverdagens høje tempo og mærke indad.
I en intim kontakt med sig selv, nær hjertet og med hinanden.

Beslutning og intention om at afsætte tid til at være sammen om at skabe et rum, hvori kvaliteten af nærvær kan vokse og forankres i kroppen, åndedrættet og en..

Læs mere >
- introduktioner til dzogchen
Underviser: Jes Bertelsen
Intensivt 3-måneders retreat (marts, april og maj 2020).

For praktiserende der regelmæssigt har benyttet Jes’ praksistekster og eller praksistekster fra dzogchenlinien. (Skriv venligst hvilke tekster du har brugt og ca. hvor længe og hvor meget).

Der vil blive 6 gange med fællesundervisning og udveksling med Jes..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Kurset er en dublering af kurset i juni 2019.

To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet.

Denne tantra adresserer nogle af de dynamiske grundkræfter i overlevelsesevnen, som vi er styret af..

Læs mere >

OBS!

TILMELDINGSFRIST

15. august 2019

Senere tilmelding er mulig, såfremt der er ledige pladser.

LOGI
Vi gør opmærksom på at du i forbindelse med deltagelse på Vækstcenterets kurser selv skal sørge for logi. Her er nogle muligeder.

BETALING AF KURSUSFORLØB
I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser betales hele forløbet normalt ved tilmelding, incl. evt. forplejning.

Du kan vælge kun at betale første og sidste delkursus ved tilmelding, incl. evt. forplejning, og vente med at betale de mellemliggende delkurser i forbindelse med afviklingen af disse.
Hvis du ønsker denne løsning beder vi dig om at kontakte os på
kontoret@vaekstcenteret.dk

KONTORET
Vi kommunikerer primært via email.
Mailadressen er kontoret@vaekstcenteret.dk
Hvis du har brug for at tale med os, er du velkommen til at sende en mail med dit telefonnummer, hvorefter vi vil ringe dig op snarest.


Verden har brug for, at rigtig mange mennesker begynder at tage en indre praksis alvorligt. At praktisere empati med en eksistentiel konsekvens. Som kan medvirke til, at menneskers indstilling måske og forhåbentlig ændres.
fra Jes Bertelsen: Dejlig er jorden
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk