Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

kursusprogram forår 2019


Velkommen til forårets kurser og undervisning på Vækstcenteret!

På denne side kan du finde undervisning både for nye kursister, videregående kurser og avanceret undervisning og træning. Kurserne holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere – alle med mangeårig erfaring og træning bag sig. Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner de tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer.

I foråret afholdes Bevidsthedens væsen, det andet i rækken af tremåneders retreat ved Limfjorden, superviseret af Jes Bertelsen. Det tredje, der finder sted i foråret 2020, er åbent for kvalificerede ansøgere.
Samme sted afholdes også flere korte retreats med andre undervisere.

På Vækstcenteret holder Jes Bertelsen i efteråret tre gange kurset Vågenhed, drøm, søvn og nondual dzogchen, fortrinsvis for praktiserende, der allerede har modtaget undervisning af Jes og som har en regelmæssig indre praksis.

Som det samlende element i programmet bidrager en række af Vækstcenterets øvrige faste undervisere med kurser - enkeltstående såvel som forløb - der både bygger videre på deres respektive tidligere undervisning og tilføjer nye dimensioner. Desuden tilbyder vi enkelte korte retreats for dem, der allerede har god erfaring med vores pædagogiske tilgang og meditative praksis.

Kursusprogrammet byder desuden på flere gæstelærere. Vi er især glade for igen at kunne byde velkommen til tre undervisere, der alle er repræsentanter for vores igangværende generationsskifte i undervisningen, nemlig Maria Rose Dybvad, Piet Jakobsen og Torben Hansen.

Frokost og aftensmad tilberedes og serveres for kursusdeltagere i Porthuset, der efter den gennemgribende renovering nu er faldet helt på plads. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet, dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget for hele kursusaktiviteten.

En sidste praktisk ting: Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid. Man kan finde forskellige muligheder i programmet under Kurser – Logi.

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.
På dette kursus vil vi fokusere på kroppen og hjertet som veje ind mod dobbeltrettet praksis. Der vil blive god plads og tid til individuelle udvekslinger for at følge op på de individuelle processer der begyndte i maj 2018.

Gruppen er begrænset til maksimalt 12 deltagere, og undervisningen vil foregå i Træsalen.
..

Læs mere >
med empatistjernen som vejviser Kurset er overtegnet, men der er plads på dubleringsholdet 15. - 17.02.2019.
Underviser: Jacob Piet
Mindfulness kan beskrives som et alment potentiale ved den menneskelig bevidsthed. Det er en basal evne til årvågen neutral iagttagelse og venlig accept af den information og grundkreativitet, der kommer fra kroppen, sindet og omverden.

Mindfulness kan stabiliseres og fordybes. Det er en ressource, der kan opretho..

Læs mere >
På dette kursusforløb over tre gange vil vi tematisere den klassiske dynamik mellem det enkelte menneske og det spirituelle fællesskab.

Som afsæt vil vi bruge rammerne omkring klosterarketypen og det bagved liggende ønske om fordybelse, forenkling og videregivelse.
I de gamle traditioner bevæger nonner og munke sig..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er andet år på et i alt tre-årigt forløb, som startede i januar 2018.

Kurset er fortrinsvist åbent for dem, der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis i 2018, men hvis der bliver plads er det også åbent for andre der har arbejdet med Bob Moores øvelser..

Læs mere >
sammenhæng og helhed
Underviser: Erik Elnegaard
Meditation i balance med et moderne liv indeholder mange aspekter: hverdagslivet, den personlige udfoldelse, arbejdet, socialiteten, de terapeutiske udfordringer, eksistentielle temaer, og den meditative praksis. At få disse aspekter til at hænge sammen i en tilfredsstillende og meningsgivende helhed vil vi arbejde med..

Læs mere >
På dette kursus vil vi fokusere på kroppen og hjertet som veje ind mod dobbeltrettet praksis. Der vil blive god plads og tid til individuelle udvekslinger for at følge op på de individuelle processer der begyndte i maj 2018.

Gruppen er begrænset til maksimalt 12 deltagere, og undervisningen vil foregå i Træsalen.
..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er andet år på et i alt treårigt forløb, som startede i februar 2018.

Kurset er fortrinsvist åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og fordybelse i 2018, men hvis der bliver plads er det også åbent for andre, der har arbejdet med Bob Moores øvels..

Læs mere >
introduktioner til dzogchen
Underviser: Jes Bertelsen
Intensivt tre-måneders retreat (februar, marts og april 2019).

For praktiserende der regelmæssigt har benyttet Jes’ praksistekster og eller praksistekster fra dzogchenlinien. (Skriv venligst hvilke tekster du har brugt og ca. hvor længe og hvor meget).

Der vil blive 6 gange med fællesundervisning og udveksling me..

Læs mere >
de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
OBS!
Kurset er overtegnet; et tilsvarende med en anden underviser afholdes 6.-8. september 2019.

Dette kursus er en dublering af et tilsvarende Vejen ind i september 2018, der er overtegnet.
Kurset er en mulighed for dem, der ikke fik plads i efteråret, og er også åbent for nye tilmeldinger.

Nye kursister tilb..

Læs mere >
med empatistjernen som vejviser
Underviser: Jacob Piet
OBS Kurset er overtegnet.
Mindfulness kan beskrives som et alment potentiale ved den menneskelig bevidsthed. Det er en basal evne til årvågen neutral iagttagelse og venlig accept af den information og grundkreativitet, der kommer fra kroppen, sindet og omverden.

Mindfulness kan stabiliseres og fordybes. Det er en r..

Læs mere >
et Vækstcenterretreat
Underviser: Hannah Jacobsen
At være stille sammen.
At hvile, være og lytte.
Sænke hverdagens høje tempo og mærke indad.
I en intim kontakt med sig selv, nær hjertet og med hinanden.

Beslutning og intention om at afsætte tid til at være sammen om at skabe et rum, hvori kvaliteten af nærvær kan vokse og forankres i kroppen, åndedrættet og en..

Læs mere >
for ”Ungdom og spirituel praksis”
Underviser: Erik Elnegaard
Disse to træningsdage er et tilbud til ”Ungdom og spirituel praksis” om et pitstop på Vækstcenteret, halvvejs mellem kurserne i oktober 2018 og august 2019.

Vi vil være sammen om at træne og fordybe et udvalg af det, der allerede er blevet undervist i på de tre første kurser:
Bevægelse og kropsarbejde, de fem grund..

Læs mere >
i hverdag, meditation og retreat
Underviser: Erik Elnegaard
Mandalaen er en grundlæggende model i Vækstcenterets verdensbillede og træning. Den er et symbol, der i sin enkelhed er et indhold rummet i en cirkel med et centrum.
Med den kan sansninger af en række kropspsykologiske grundfunktioner blive konkret nærværende:
balance, centrering, integration, rummelighed og helhed...

Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Ofte sammenlignes et retreat med en alkymisk kolbe. Når låget bliver lagt på denne fem-dages retreat-kolbe vil vi forsøge at rumme og danse med alt det, der opstår af processer og oplevelser.

Vi forsøger at skabe en stemning, hvor det hele får lige stor gyldighed. En stemning, hvor det ikke drejer sig om indholdet ..

Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Ofte sammenlignes et retreat med en alkymisk kolbe. Når låget bliver lagt på denne fem-dages retreat-kolbe vil vi forsøge at rumme og danse med alt det, der opstår af processer og oplevelser.

Vi forsøger at skabe en stemning, hvor det hele får lige stor gyldighed. En stemning, hvor det ikke drejer sig om indholdet ..

Læs mere >
en vejviser 
Underviser: Neel Fasting
Kurset er en dublering af kurset i december 2018.

Det er et kursus for både mænd og kvinder, som for tiden går alene i kærlighedslivet. 

Vi vil arbejde med tantriske perspektiver og praktikker. Med den ydre og indre polaritet, med samspillet mellem kvindeligt og mandligt i alle køn. 
Men at mærke livet i kroppen..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb som strækker sig over to gange, er andet år på et i alt treårigt forløb, som startede i april 2018.

Kurset er fortrinsvist åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis - dublet i 2018, men hvis der bliver plads er det også åbent for andre, der har arbejdet med Bob Moores øv..

Læs mere >
for mænd og kvinder
Underviser: Maria Rose Dybvad
Vi inviterer de store modsætninger til at mødes i dansen - mand og kvinde, lys og mørke, dans og stilhed, liv og død. Vi vil lade modsætningerne danse med hinanden, lade det strømme imellem dem, og lade dem befrugte hinanden.
 
Vi vil danse, og vi vil mærke den dansende livsstrøm indeni - også når vi sidder stille. I..

Læs mere >
hjertet i femkanten
Underviser: Michael Stubberup
Forny kontakten med dit dybere Selv forankret i hjertet.

Et af målene i fordybelsespraksis er at øge evnen til at være tilstede med det, der er. Det nærværende rum er en overbygning til overlevelsessystemets – det autonome nervesystems - tavse pendulering mellem uro og ro.

På dette kursus vil vi arbejde med nerve..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Et fem-dages stilhedsretreat i pinsen på Vækstcenterets retreatsted ved Limfjorden.

Vi vil trække os tilbage fra vores sædvanlige mentale aktivitet og almindelige livsaktivitet, så vi kan nærme os at være mere lige her, lige nu.

Herved åbnes en mulighed for at opdage det, som altid er her, og det som altid er sta..

Læs mere >
videregående træning i mindfulness meditation
Underviser: Jacob Piet
Dette forløb over to gange sigter mod en fordybet forståelse af mindfulness gennem undervisning og intensiv træning i meditation, samt kropsarbejde og dialog.

Mindfulness er en forunderlig kapacitet ved den menneskelige bevidsthed. Nærmere bestemt kan mindfulness beskrives som den bevidsthedskvalitet, der opstår o..

Læs mere >
Underviser: Torben Hansen
Et væsentligt aspekt ved meditativ træning er arbejdet med at bringe kroppen og sindet i ro og balance. Denne fredfyldte væren er et frugtbart udgangspunkt for at møde sider af os selv, som endnu ikke er bearbejdede og integrerede i personligheden. Paradokset er dog, at de selv samme sider kan vanskeliggøre meditativ f..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet. 

Vi vil fordybe samspillet mellem seksualitet, emotion og hjerte.
Vi vil arbejde med bevidsthed og nysgerrighed ind i forskellene mellem kvindeligt ..

Læs mere >
Vi indbyder dig til at afprøve og erfare hvad en uge i fri natur, alene og med praksis, kan gøre ved bevidstheden, sindet og kroppen.
Ved at være ude i flere døgn, udsætter du dig for naturens kræfter og gennemstrømning. Det giver og kræver stor opmærksomhed, og nødvendiggør evnen til mange og ofte hurtige skift i kro..

Læs mere >
supervisionsgruppen
Underviser: Neel Fasting
Velkommen til den blå sal, naturen og sommeren på Louns, hvor vi vil fortsætte processerne med tantra og indre tantra. 

Dagene vil veksle mellem undervisning og dialoger, længere perioder med stilhed og væren i naturen.

Ingen nye tilmeldinger.

Vi kan ankomme til Louns fra kl. 16 om mandagen.

Nærmere oriente..

Læs mere >
Ikke flere tilmeldinger. Kurset er overtegnet.

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i e..

Læs mere >
Underviser:
For første gang vil vi gerne invitere til fire dages sensommerophold på Vækstcenteret.

Intentionen med Sensommerliv er at give vores kursister mulighed for at dele Vækstcenteret med deres familie. Dog er enkelte enegængere også velkomne.

Vi vil være sammen om leg, krop, høstarbejde, maden og meditationen..

Læs mere >
gennem meditation, nærværsyoga og samtaler om praksis
Dette kursus vil fokusere på indre træning med udgangspunkt i dobbeltrettet bevidsthed, i kroppens rolle og på samtaler om den enkelte deltagers praksis.

Kurset foregår i Træsalen og har et maksimalt deltagerantal på 12, for at give god plads til individuelle udvekslinger.

Formiddagene består af længere indadvend..

Læs mere >
Dette kursus er en opfølgning af Ungdom og spiritual praksis 1-3 og henvender sig derfor til dem, der har deltaget i det forløb, og som har fået etableret en regelmæssig indre praksis.

Vi vil denne gang fordybe forståelsen af praksis og betydningen af medfølelse og taknemmelighed.

Kurset vil således være en forb..

Læs mere >
de første skridt i praksis
Underviser: Hannah Jacobsen
Dette kursus er et tilbud til nye kursister.

Gennem de sidste 36 år har Vækstcenteret udviklet en pædagogik og et livsgrundlag for eksistentiel balance og indre fordybelse. En kontakt og indre centrering, som ligeledes understøtter den almindelige livsudfoldelse.

I løbet af dagene introduceres de indstillinger o..

Læs mere >
Ikke flere tilmeldinger. Kurset er overtegnet.

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i e..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Kurset er for alle par, som har modtaget undervisning af Jes, og som har fulgt undervisningen i tantra på Vækstcenteret gennem tiden.

Vi vil berøre kontakten mellem fysisk tantra, indre tantra og vores meditative praksis.
Vi kan fx. undersøge:

Hvordan kan vi lade seksualiteten, kærligheden, nærværet finde en dyb..

Læs mere >
på Vækstcenteret
Underviser: Erik Elnegaard
For mange mennesker, der gennem år har erfaring med en regelmæssig eller daglig meditativ praksis, melder behovet sig for yderligere nuancering og inderliggørelse.
De fem retreatdage i Vækstcenterets atmosfære åbner denne mulighed.

Det drejer sig bl.a. om at holde pause fra hverdagens vaner og byde større enkelhed ..

Læs mere >
Underviser: Saki Santorelli
Love is the merchandise
which the world demands.
If you store it in your heart
every soul will become your customer.

Hazrat Inayat Khan


When it comes to love we are all customers. Like moth to flame, we are irresistibly attracted to that merchandise because s..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Kurset er åbent for alle par, som gennem tiden har fået undervisning i tantra på Vækstcenteret. Nogle temaer vil være:

At mødes på ny.

At mærke både den fysiske tantras muligheder, og ressourcerne og livsglæden i den indre energetiske bevægelse.

At undersøge hvor meget energi som ligger i bundet i seksualitet,..

Læs mere >
Ikke flere tilmeldinger. Kurset er overtegnet.

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i e..

Læs mere >
Underviser: Jes Bertelsen
Kurset er overtegnet. Ingen nye tilmeldinger

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i emp..

Læs mere >
introduktioner til dzogchen
Underviser: Jes Bertelsen
Intensivt 3-måneders retreat (marts, april og maj 2020).

For praktiserende der regelmæssigt har benyttet Jes’ praksistekster og eller praksistekster fra dzogchenlinien. (Skriv venligst hvilke tekster du har brugt og ca. hvor længe og hvor meget).

Der vil blive 6 gange med fællesundervisning og udveksling med Jes..

Læs mere >

OBS!

TILMELDINGSFRIST

15. januar 2019

Senere tilmelding er mulig, såfremt der er ledige pladser.

LOGI
Vi gør opmærksom på at du i forbindelse med deltagelse på Vækstcenterets kurser selv skal sørge for logi. Her er nogle muligeder.

BETALING AF KURSUSFORLØB
I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser betales hele forløbet normalt ved tilmelding, incl. evt. forplejning.

Du kan vælge kun at betale første og sidste delkursus ved tilmelding, incl. evt. forplejning, og vente med at betale de mellemliggende delkurser i forbindelse med afviklingen af disse.
Hvis du ønsker denne løsning beder vi dig om at kontakte os på
kontoret@vaekstcenteret.dk

KONTORET
Vi kommunikerer primært via email.
Mailadressen er kontoret@vaekstcenteret.dk
Hvis du har brug for at tale med os, er du velkommen til at sende en mail med dit telefonnummer, hvorefter vi vil ringe dig op snarest.


Verden har brug for, at rigtig mange mennesker begynder at tage en indre praksis alvorligt. At praktisere empati med en eksistentiel konsekvens. Som kan medvirke til, at menneskers indstilling måske og forhåbentlig ændres.
fra Jes Bertelsen: Dejlig er jorden
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk