Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

kursusprogram efterår 2018

Velkommen til efterårets kurser og undervisning på Vækstcenteret!

På denne side kan du finde undervisning både for nye kursister, videregående kurser og avanceret undervisning og træning. Kurserne holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere. Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner de tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer. Ligesom vores gæstelærere formidler de faste undervisere ud fra deres spidskompetencer og mangeårige erfaring og træning.

I dette efterår holder Jes Bertelsen m.fl. det tredje delkursus i kursusforløbet over tre gange for unge: Ungdom og spirituel praksis – et helhedsorienteret perspektiv på mennesket og kloden. Derudover afholder Jes to praksisdage: en lørdag i oktober og en i november, fortrinsvis for praktiserende, som allerede har modtaget undervisning af Jes og som har en regelmæssig indre praksis. Man melder sig kun til den ene af dagene.

Disse praksisdage ligger mellem mellem de to tre måneders retreats ved Limfjorden – Bevidsthedens væsen: juni, juli, august 2018 og februar, marts, april 2019, men skal ikke ses i sammenhæng med disse.

I efteråret 2019 afholder Jes tre ens kurser på Vækstcenteret med titlen: Vågenhed, drøm, søvn og nondual dzogchen. Man melder sig til disse kurser i forårsprogrammet 2019.

2. - 4. august 2019
13. - 15. september 2019
25. - 27. oktober 2019

Som det samlende element i programmet bidrager en række af Vækstcenterets faste undervisere med kurser - enkeltstående såvel som forløb - der både bygger videre på deres respektive tidligere undervisning og tilføjer nye dimensioner.

Kursusprogrammet byder desuden på en række gæstelærere. Vi er glade for at kunne byde velkommen både til Saki Santorelli, der i Store sal på engelsk afholder The Ruby: Remembering the Treasure in Your Chest, og til Steen Hildebrand, der medvirker på Ungdom og spirituel praksis.

Ligeledes er vi meget glade for, i løbet af efteråret 2018, at kunne fortsætte vores igangværende generationsskift i undervisningen, denne gang repræsenteret af Gull-Maja La Cour, Hanneli Ågotsdatter, Maria Rose Dybvad og Piet Jakobsen.

Porthuset, hvor frokost og aftensmad tilberedes og serveres for kursusdeltagere, blev færdigt i foråret 2018. Nu er der god plads, gode lydforhold og en enkelhed, som giver en rigtig god stemning, som mange har udtrykt deres glæde over.

En sidste praktisk ting: Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid. Man kan finde forskellige muligheder i programmet under Kurser – Logi.

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.
Underviser:
Vi er glade for igen at kunne invitere til Sommerliv på Vækstcenteret – nu i nye smukke rammer efter en stor Porthusrenovering i 2017.

Sommerliv er en mulighed for kursister til at invitere familie og/eller nære venner til et ophold på Vækstcenteret. Intentionen er at man på den måde kan dele stede..

Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Kurset er for praktiserende, der ønsker inspiration til at fordybe praksis. Fokus vil være på momentet og den dobbeltrettede bevidsthed.
Undervisningen vil hovedsageligt være i form af udvekslinger ud fra, hvordan praksis udfolder sig hos den enkelte i situationen.

For at give praksis bedst mulige vilkår, vil vi ..

Læs mere >
om sammenhængen mellem meditation, hjertelighed og kreativitet
Underviser: Peter Høeg
At nå frem til dybe og hjertelige møder med andre er en vigtig del af et fuldt liv.

Jo bedre man kender sig selv jo mere helt kan man komme andre i møde, og jo større er sandsynligheden for at ens menneskelige kontakter får konstruktive forløb. At møder også rummer glæde.

Dette kursus drejer sig om indre fordybel..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
For par, som begge har fået undervisning af Jes og som har deltaget i Neels flerårige tantraforløb.

Temaer kan være:
Sammenhængen mellem tantrisk hengivelse og klarhed - og meditation.
Det indre modsatkønnede og indre tantra-praktikker.
Lyst, energi og glæde fra tantraens kildespring og strømninger ind i hverdage..

Læs mere >
Underviser: Marianne Walther
Dette femdages kvinde retreat ved Limfjorden vil have fokus på praksis, og frugterne af praksis: Den daglige taknemmelighed, medfølelse og impuls til videregivelse.

Vi vil arbejde blidt og dybt med kroppen og åndedrættet. Der vil være mulighed for at udveksle omkring, hvad der måtte komme op. Lad os også sammen glæd..

Læs mere >
de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
Kurset er overtegnet.
Et tilsvarende afholdes 1.-3. februar 2019 (se nedenfor).

Nye kursister tilbydes i disse tre dage en introduktion til de grundlæggende elementer i den eksistentielle og meditative træning, som er udviklet gennem 35 år på Vækstcenteret.
Kurset præsenterer en vejviser for dem, som gerne vil ta..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
For par, som gennem årene eller på introduktionskurserne, har fået tantraundervisning.

Det er en kærlighedsrejse med et spirituelt perspektiv. Det er fordybelsesdage til glæde for kærlighedsforholdet. Og det er mere nærvær og vågenhed. Det er parøvelser med din partner, bevægelse og meditation.

Da tantraprocesse..

Læs mere >
Koncerten er desværre blevet aflyst på grund af sygdom. Vi beklager meget.
Underviser:
Johann Sebastian Bach
Das Wohltemperierte Klavier
Bind 1, BWV 846-869


Yonit Kosovske kom til Vækstcenteret i foråret 2017 for at spille i Verdensmusik. Her kom det i stand at hun skulle komme igen for at spille i Store Sal.

Hendes ønske er at spille Bach's "Das Wohltemperierte Klavier", da h..

Læs mere >
- et helhedsperspektiv på mennesket og kloden
Dette kursus er det tredje i forløbet på tre kurser, der begyndte 20.- 22. oktober 2017.
Betingelsen for at deltage i dette tredje kursus er at man deltog på de foregående.

Som tidligere annonceret tilmelder man sig ét kursus ad gangen; derfor skal interesserede deltagere tilmelde sig her.

Kurset fortsætter intr..

Læs mere >
Mellem de to tre måneders retreats ved Limfjorden – Bevidsthedens væsen: juni, juli, august 2018 og februar, marts, april 2019, som har begrænset deltagerantal, ligger der to praksisdage; en i oktober, og en i november.
Her får mange flere mulighed for kontakt og kontinuitet i forhold til de dybere praksis- og videre..

Læs mere >
Den største gave du kan give et andet menneske er dybden af din opmærksomhed,
siger Dalai Lama

Nærvær og hjertets samhørighedsfølelser er tæt forbundne.
Samhørighed med andre, med verden, med én selv.
Denne sammenhæng mellem vågenhed og hjertelighed kan trænes og kultiveres.
Dette kursus handler om de..

Læs mere >
- supervisionsgruppen
Underviser: Neel Fasting
OBS: Ingen nye tilmeldinger.

Læs mere >
Underviser: Hannah Jacobsen
Bevægelse og sanselighed kan berige “musikken" i vores relationer og i vores følelses- og tankeliv.
Det sansende nærvær kan støtte forfinelsen og dybden i det spirituelle rum.
Ved at sænke tempoet, afspænde krop og sind, bliver det muligt at øge sansernes vågenhed. At ankomme i nuhed, den tilstand hvor livet strømmer..

Læs mere >
Underviser: Saki Santorelli
In the early morning hour,
just before dawn, lover and beloved wake and take a drink of water.
She asks, “Do you love me or yourself more? Really, tell the absolute truth.”
He says, “There's nothing left of me. I’m like a ruby held up to the sunrise. Is it still a stone, or a world made of redness? It has no re..

Læs mere >
Mellem de to tre måneders retreats ved Limfjorden – Bevidsthedens væsen: juni, juli, august 2018 og februar, marts, april 2019, som har begrænset deltagerantal, ligger der to praksisdage; en i oktober, og en i november.
Her får mange flere mulighed for kontakt og kontinuitet i forhold til de dybere praksis- og videre..

Læs mere >
- sammenhæng og helhed
Underviser: Erik Elnegaard
Dette forløb over to gange er videreførelsen af kurset Integreret meditation fra august 2017 til juni 2018.

Vi bygger videre på fundamentet fra de tre første kurser, og fortsætter fordybelsen i sammenhængen mellem meditation, kropsarbejde, psykologisk afbalancering og eksistentielle temaer.

Kurserne er å..

Læs mere >
-en kvindelig vej til at forbinde vitalitet og meditation
Vi skal undersøge en måde at få stillesiddende meditativ praksis og dynamisk bevægelse til at befrugte hinanden.

Så dansen kan blive nærværende, fri og bevidst og selvfølgelig også nydende, åbnende og legende.
Vi vækker den levende kropslighed, så vi kan skabe sammenhæng mellem det mandlige og det kvindelige, og me..

Læs mere >
-en kvindelig vej til at forbinde vitalitet og meditation
Vi skal undersøge en måde at få stillesiddende meditativ praksis og dynamisk bevægelse til at befrugte hinanden.

Så dansen kan blive nærværende, fri og bevidst og selvfølgelig også nydende, åbnende og legende.
Vi vækker den levende kropslighed, så vi kan skabe sammenhæng mellem det mandlige og det kvindelige, og me..

Læs mere >
Som følge af mange tilmeldinger bliver der en ekstra praksisdag med det samme indhold:

Mellem de to tre måneders retreats ved Limfjorden – Bevidsthedens væsen: juni, juli, august 2018 og februar, marts, april 2019, som har begrænset deltagerantal, ligger der to praksisdage; en i oktober, og en i november.
Her får ..

Læs mere >
På dette kursus vil vi fokusere på kroppen og hjertet som veje ind mod dobbeltrettet praksis. Der vil blive god plads og tid til individuelle udvekslinger for at følge op på de individuelle processer der begyndte i maj 2018.

Gruppen er begrænset til maksimalt 12 deltagere, og undervisningen vil foregå i Træsalen.
..

Læs mere >
- med empatistjernen som vejviser.
Kurset er overtegnet, men der er plads på dubleringsholdet 15.17.2.2019.
Underviser: Jacob Piet
Mindfulness kan beskrives som et alment potentiale ved den menneskelig bevidsthed. Det er en basal evne til årvågen neutral iagttagelse og venlig accept af den information og grundkreativitet, der kommer fra kroppen, sindet og omverden.

Mindfulness kan stabiliseres og fordybes. Det er en ressource, der kan opretho..

Læs mere >
- som vejviser for enlige
Underviser: Neel Fasting
Dette er et kursus for både mænd og kvinder, som for tiden ikke har en partner.

Vi vil arbejde med tantriske og indre tantriske perspektiver og praktikker -  
med energien i seksualitet og emotion, med kærlighedsmuligheden og den medvidende bevidsthed.
Med meditationspraksis, refleksion og udveksling.
Vi vil bev..

Læs mere >
På dette kursusforløb over tre gange vil vi tematisere den klassiske dynamik mellem det enkelte menneske og det spirituelle fællesskab.

Som afsæt vil vi bruge rammerne omkring klosterarketypen og det bagved liggende ønske om fordybelse, forenkling og videregivelse. ?I de gamle traditioner bevæger nonner og munke sig..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er andet år på et i alt tre-årigt forløb, som startede i januar 2018.

Kurset er fortrinsvist åbent for dem, der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis i 2018, men hvis der bliver plads er det også åbent for andre der har arbejdet med Bob Moores øvelser..

Læs mere >
-sammenhæng og helhed
Underviser: Erik Elnegaard
Meditation i balance med et moderne liv indeholder mange aspekter: hverdagslivet, den personlige udfoldelse, arbejdet, socialiteten, de terapeutiske udfordringer, eksistentielle temaer, og den meditative praksis. At få disse aspekter til at hænge sammen i en tilfredsstillende og meningsgivende helhed vil vi arbejde med..

Læs mere >
På dette kursus vil vi fokusere på kroppen og hjertet som veje ind mod dobbeltrettet praksis. Der vil blive god plads og tid til individuelle udvekslinger for at følge op på de individuelle processer der begyndte i maj 2018.

Gruppen er begrænset til maksimalt 12 deltagere, og undervisningen vil foregå i Træsalen.
..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er andet år på et i alt treårigt forløb, som startede i februar 2018.

Kurset er fortrinsvist åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og fordybelse i 2018, men hvis der bliver plads er det også åbent for andre, der har arbejdet med Bob Moores øvels..

Læs mere >
introduktioner til dzogchen
Underviser: Jes Bertelsen
Intensivt tre-måneders retreat (februar, marts og april 2019).

For praktiserende der regelmæssigt har benyttet Jes’ praksistekster og eller praksistekster fra dzogchenlinien. (Skriv venligst hvilke tekster du har brugt og ca. hvor længe og hvor meget).

Der vil blive 6 gange med fællesundervisning og udveksling me..

Læs mere >
- de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
Dette kursus er en dublering af et tilsvarende Vejen ind i september 2018, der er overtegnet.
Kurset er en mulighed for dem, der ikke fik plads i efteråret, og er også åbent for nye tilmeldinger.

Nye kursister tilbydes i disse tre dage en introduktion til de grundlæggende elementer i den eksistentielle og meditati..

Læs mere >
- med empatistjernen som vejviser
Underviser: Jacob Piet
Mindfulness kan beskrives som et alment potentiale ved den menneskelig bevidsthed. Det er en basal evne til årvågen neutral iagttagelse og venlig accept af den information og grundkreativitet, der kommer fra kroppen, sindet og omverden.

Mindfulness kan stabiliseres og fordybes. Det er en ressource, der kan oprethold..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb som strækker sig over to gange, er andet år på et i alt treårigt forløb, som startede i april 2018.

Kurset er fortrinsvist åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis - dublet i 2018, men hvis der bliver plads er det også åbent for andre, der har arbejdet med Bob Moores øv..

Læs mere >

OBS!

TILMELDINGSFRIST

15. august 2018

Senere tilmelding er mulig, såfremt der er ledige pladser.

LOGI
Vi gør opmærksom på at du i forbindelse med deltagelse på Vækstcenterets kurser selv skal sørge for logi. Her er nogle muligeder.

BETALING AF KURSUSFORLØB
I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser betales hele forløbet normalt ved tilmelding, incl. evt. forplejning.

Du kan vælge kun at betale første og sidste delkursus ved tilmelding, incl. evt. forplejning, og vente med at betale de mellemliggende delkurser i forbindelse med afviklingen af disse.
Hvis du ønsker denne løsning beder vi dig om at kontakte os på
kontoret@vaekstcenteret.dk

KONTORET
Vi kommunikerer primært via email.
Mailadressen er kontoret@vaekstcenteret.dk
Hvis du har brug for at tale med os, er du velkommen til at sende en mail med dit telefonnummer, hvorefter vi vil ringe dig op snarest.


Verden har brug for, at rigtig mange mennesker begynder at tage en indre praksis alvorligt. At praktisere empati med en eksistentiel konsekvens. Som kan medvirke til, at menneskers indstilling måske og forhåbentlig ændres.
fra Jes Bertelsen: Dejlig er jorden
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk