Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

kursusprogram efterår 2020

Velkommen til Vækstcenteret!

Det er en stor glæde for os, at vi igen kan åbne døren for vores kursister og gæster.
Corona har sat sit præg på os som på resten af samfundet. En stor del af herboende har samlet sig, med afstand og under forsvarlige forhold, i salene og på gårdspladsen: Vækstcenterets hjerteslag, de regelmæssige daglige meditationer, har fundet sted hver dag. Denne rytme, som har været her siden 1982, har ind imellem kunnet givet en fornemmelse af centrering, ro og et større perspektiv, som vi og verden omkring os har så meget brug for.

Jes holdt i foråret et tremåneders superviseret retreat for en gruppe praktiserende ved Limfjorden; det begyndte før Corona-udbruddet, og hele gruppen holdt sig i fuldstændig isolation de tre måneder. Dette intense retreat kunne man udefra vælge at forholde sig til som et Orkanens øje. Fra retreatet sendte Jes tre praksis-tekster i anledning af Corona-epidemien, som man frit kan dele med mennesker. Teksterne kan findes på Vækstcenterets hjemmeside under Ressourcer.

I programmet finder du undervisning både for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning. Man kan følge kurser her og med den bagage gå videre andre steder; man kan også se dem som en vej længere ind i Vækstcenterets meditative og eksistentielle livspraksis.

Undervisningen varetages af de faste undervisere og gæstelærere. På Vækstcenterkurserne er et det en præmis, at de faste undervisere - udover at have basis i hver sin spidskompetence - samtidig forholder sig til og underviser ud fra den fælles træning og grundlaget i Vækstcenterets pædagogik og læresystem.
Fælles for underviserne er også, at de selv dagligt arbejder med og har årelang erfaring i det, de underviser i. Og at alle modtager undervisning fra Jes.

Når du ser kurserne igennem, vil du finde enkeltstående kurser, forløb og retreats. Undervisningen finder sted både på Vækstcenteret og på retreatstedet ved Limfjorden.

I oktober afholder Jes m.fl. et stort kursus Fejring 14.-17. oktober 2020 i Nørre-Snede Hallen. Det er en fejring og en samling af mange praktiserende, som gennem årene har forholdt sig til Vækstcentret. Man har mulighed for at søge om deltagelse, hvis man har en daglig praksis.

Senere i november holder Jes et kort retreat på retreatstedet ved Limfjorden: Fordybelse i den spirituelle organismes kerneprocesser.

Også i november tilbyder en gruppe undervisere et nyt forløb, Ungdom og meditativ praksis 1-4, for unge mellem 15 og 35 år. Jes vil undervise en formiddag i hver af weekenderne.
Vi er glade for igen at kunne byde velkommen til vores gæstelærer Saki Santorelli, der følger sin tidligere undervisning op med kurset Polishing the Mirror of the Heart.
Under normale forhold vil frokost og aftensmad tilberedes og serveres for kursusdeltagere i Porthuset. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet, dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget for kursusaktiviteten og hele centeret.
Men i denne tid, hvor man langsomt åbner for større forsamlinger - med afstand, sprit, nys og host i ærme – indretter vi os fra kursus til kursus ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger. Kursusdeltagerne får brev på forhånd om, hvordan vi sørger for forplejningen, og om hvordan vi håndterer regler og anbefalinger fra myndighederne.

Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid. Man kan finde forskellige muligheder i programmet under Kurser – Logi.
Kommer man i bil, er der to parkeringspladser. Én ved selve gården på Rørbækvej 10, og en anden på Solbakkevej 15.
Det er ikke tilladt at parkere på kirkens parkeringsplads, og af hensyn til trafiksikkerheden heller ikke langs den smalle Rørbækvej.

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.


Underviser: Helen Gamborg
Fem midsommerdage i stilhed og retreat på Vækstcenterets retreatsted Louns.

Der er tre ting der skal være i ligelig balance for at praksis kan få en dybde:

• En dybere kontakt til og mere vitalitet i energikroppen
• En dybere kontakt til hjertets muligheder og natur
• En dybere kontakt til den vidende bevidsthe..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet.

I vil få en præsentation af Vækstcenterets tantra, dens pædagogik og praksis.

Kurset vil desuden dreje sig om en samklang mellem seksualitet, emo..

Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Retreat er et vigtigt redskab til fordybelse. For at optimere retreat-redskabet vil vi skabe nogle forholdsvis stramme retreat-rammer (cirka 5 gange 50 minutters meditation, en times kropsarbejde, længere perioder i stilhed, ingen mobiltelefon, ingen computer, og ingen forlader et på forhånd aftalt område).

De forh..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet.

Denne tantra adresserer nogle af de dynamiske grundkræfter i overlevelsesevnen, som vi er styret af.

Vi vil se med bevidsthed og nysgerrighed ind..

Læs mere >
Underviser: Peter Høeg
Dette kursus er for deltagere der ønsker, gennem en længere periode, at være særlig omhyggelige med deres meditative praksis, og at udnytte de fordele der kan være ved at tilhøre en fast gruppe af medpraktiserende.

Kurset er et fortsat forløb over ét år. Forløbet består af to tredages moduler og et afsluttende modu..

Læs mere >
- et femdages retreat på Louns
På dette retreat kommer vi til at træne det hjertemod det kræver at åbne indad. Mod indre stilhed, mod de dybere hjertefølelser og ind mod den forøgede kontakt til kroppen.
For herfra måske at kunne møde verden mere udækket.

Hver især udvikler vi med tiden vores egen måde at bevæge os indad på. Med respekt for denn..

Læs mere >
Tovholdere: Jeanette Ishi Lehn, Lars Dammark, Maria Rose Dybvad
Underviser:
For første gang vil vi gerne invitere unge til fire dages Høstophold på Vækstcenteret. Vi vil være sammen om praksis, krop, enkelte rammesatte aktiviteter, Vækstcenterarbejde og maden. Vi lægger op til blød sensommernydelse, spontanitet og et par timers praktisk arbejde om dagen.

Høstopholdet er altså ikke et kursus..

Læs mere >
- de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
Nye kursister tilbydes i disse tre dage en introduktion til de grundlæggende elementer i den eksistentielle og meditative træning, som er udviklet gennem mere end 35 år på Vækstcenteret. Kurset præsenterer en vejviser for dem, som gerne vil tage de første skridt i en meditativ praksis forankret i dette grundlag.

Vi ..

Læs mere >
er en mulighed
Underviser: Marianne Walther
Femdages retreat ved Limfjorden for kvinder.

Et syn.
En indlevelse.
En virkelighed.

På dette sensommerretreat vil vi undersøge muligheden
for at få den meditative praksis til at flyde med ind
i vores hverdag.

At få
kropsbevidsthed
åndedræt
hjertelighed
spiritualitet
til at flette sig til et eksist..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
For par, som har været på tantrakurser på Vækstcenteret, og som har modtaget undervisning af Jes.

Et møde og en dans med energien, som kommer fra drift, overlevelsesstrategier og bevidstheden om døden, vil være dybde og dynamik til praksisprocessen.

Hovedfokus vil være erfaringen af bioenergien, de indre strømnin..

Læs mere >
på Vækstcenteret
Underviser: Erik Elnegaard
For mange mennesker, der gennem år har erfaring med en regelmæssig eller daglig meditativ praksis, melder behovet sig for yderligere nuancering og inderliggørelse. Med disse fem retreatdage i Vækstcenterets atmosfære åbnes denne mulighed for anden gang.

Retreatet drejer sig bl.a. om at holde pause fra hverdagens van..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Fire dage er for par, som gennem tiden har fået undervisning i tantra på Vækstcenteret.

Der vil være tid til et tantrisk møde med emotionerne og de kollektive kræfter, som nærer dem. At arbejde tantrisk med denne energi og undgå ubevidst projektion af den, baner blandt andet veje til hjertet. Det er en meningsfuld t..

Læs mere >
Underviser: Michael Stubberup
På dette kursus vil vi fordybe os i hjertepraksis, afspænding og stilhed.
En stilhed, som ikke kun handler om fravær af lyd.
Nænsomt indre og ydre nærvær åbner rummet.

Modstand eller træghed i den indre fordybelse kan spejle en adskilthed – fra dele af en selv, fra kontakt med nære andre og fra forbindelsen til d..

Læs mere >
Underviser: Hannah Jacobsen
Vi vil i denne weekend fokusere på, dele og erfare, hvad en modningsproces kan indebære.
Der er mange perspektiver på det at være menneske: videnskabelige, spirituelle, filosofiske eller kunstneriske.
At modnes er omfattende og individuelt.
De følgende områder er udgangspunkt for dagene og landskaber på den vej, jeg..

Læs mere >
Underviser: Erik Elnegaard
Meditation i balance er et værdifuldt bidrag i en udfordret verden. En meditativ praksis kan være dét integrerende centrum, der er brug for i et bæredygtigt moderne liv, hvor så mange aspekter skal tilgodeses:
Hverdagsliv, arbejde, socialitet, personlig udfoldelse, terapeutiske udfordringer, eksistentielle temaer – o..

Læs mere >
14. - 17. oktober 2020
Underviser: Jes Bertelsen
OBS!
INGEN NYE TILMELDINGER!


Én dag på Vækstcenteret + tre dage hjemme med live-streaming af de øvrige dage.

For dem, der tidligere har deltaget i kurser på Vækstcenteret, har en regelmæssig praksis og desuden modtaget undervisning af Jes.


Vi fejrer de mange års positive indflydelse og in..

Læs mere >
14. - 17. oktober 2020
Underviser: Jes Bertelsen
Fire dage hjemme med live-streaming af undervisningen i Store sal med Jes og de øvrige undervisningstilbud.

For dem, der tidligere har deltaget i kurser på Vækstcenteret og har en regelmæssig praksis.


Vi fejrer de mange års positive indflydelse og inspiration fra mødet med Tulku Urgyen 14. – 17. oktober 1989 o..

Læs mere >
Underviser: Peter Høeg
Stort set alle har vi, hvis man går os på klingen, ét eller flere kreative udtryk i vores hverdag. Det kan være madlavning, det kan være den måde vi i vores privat- eller arbejdsliv drager omsorg for andre, det kan være en hvilken som helst hobby eller det kan være en faglig, hel- eller halvprofessionel kreativitet.
..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Love is to contact that point in another person
that makes him grow.
Bob Moore


Denne gruppe er et tilbud til dig, der gennem en årrække har fulgt mine kurser eller på anden vis i en årrække har arbejdet med og levet i Bob Moores energiøvel..

Læs mere >
Underviser: Jes Bertelsen
7 dages retreat ved Limfjorden.
Primært for praktiserende, der har været i 3 mdrs. retreat, og som arbejder i det praksismæssige og eksistentielle landskab fra 1. – 4. initiation.

Undervisning og praksisudveksling hver dag fra kl. 11:00 – 12:30.

Begrænset deltagerantal: 18 – 20.

Ankomst fra søndag 8. novembe..

Læs mere >
et nyt kursusforløb over 4 weekends for yngre mennesker mellem 18 og 35 år
Det hører til det at være ung at være på vej, at udfolde sine kvaliteter, at man tager en uddannelse, og måske etablerer familie.
At have en spirituel praksis kan have stor betydning for den klarhed og vågenhed, som man tager beslutninger med, gør sine valg og dermed former en retning i livet.

I et større perspekt..

Læs mere >
OBS! Kurset er overtegnet. Se et tilsvarende 19.-21. februar 2021 nedenfor.
Underviser: Neel Fasting
Et kursus for både mænd og kvinder, som for tiden går alene i kærlighedslivet.

Vi vil arbejde med tantriske perspektiver og praktikker, i nær kontakt med bioenergien. Med den ydre og indre polaritet, med samspillet mellem kvindeligt og mandligt i alle køn. Med at mærke livet i kroppen, og med at opdage og rumme bare..

Læs mere >
vinter 2020
I takt med at den meditative praksis fordybes, udvikler enhver af os sin egen måde at bevæge sig indad på. I denne gruppe vil vi fokusere på udvekslinger om den enkelte deltagers praksis og på hvordan den kan fordybes og udvikles, både i hverdagen og når den støttes af den samhørighed der kan opstå når man træner med a..

Læs mere >
et stilhedsretreat på Vækstcenteret
Underviser: Hannah Jacobsen
At være stille sammen.
At hvile, være og lytte.
Sænke hverdagens høje tempo og mærke indad.
I en intim kontakt med sig selv, nær hjertet og med hinanden.

Beslutning og intention om at afsætte tid til at være sammen om at skabe et rum, hvori kvaliteten af nærvær kan vokse og forankres i kroppen, åndedrættet og en..

Læs mere >
et kursusforløb i indre helhed
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb på henvender sig fortrinsvis til dig, der har modtaget undervisning af Jes Bertelsen og allerede har kendskab til Helens undervisning.
I første omgang melder man sig til to weekends.
Derefter kan der være mulighed for at gruppen samles ca. to gange om året i op til 3 år i alt.

Kurset vil være en..

Læs mere >
et kursusforløb i indre helhed
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb på henvender sig fortrinsvist til dig, der har modtaget undervisning af Jes Bertelsen og allerede har kendskab til Helens undervisning.
I første omgang melder man sig til to weekends.
Derefter kan der være mulighed for at gruppen samles ca. to gange om året i op til 3 år i alt.

Kurset vil være e..

Læs mere >
en introduktion til meditation og eksistentiel fordybelse
Underviser: Michael Stubberup
Gennem mere end 30 år har Vækstcenteret været ramme for en livsform og en pædagogik med fokus på indre fordybelse - eksistentielt forankret i hverdagen.

Dette kursus er således en introduktion til en central palet af de øvelser og indstillinger, som Vækstcenterpædagogikken er bygget på. I løbet af de tre dage vil vi..

Læs mere >
OBS! Kurset er overtegnet; se det tilsvarende 6.-7. marts 2021 nedenfor.
Underviser: Neel Fasting
To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet.

Denne tantra adresserer nogle af de dynamiske grundkræfter i overlevelsesevnen, som vi er styret af.

Vi vil se med bevidsthed og nysgerrighed ind..

Læs mere >
fordybelse via energiarbejde
Underviser: Helen Gamborg
OBS!
Kurset er overtegnet; se eventuelt det tilsvarende, der afholdes 19.-21. februar 2021.

Dette fortsættende kursus er for dig, der har deltaget i forløbene ”Syntese” med mig på Vækstcenteret.
Kurset er en fordybelse af det energiarbejde vi påbegyndte med ”De 8 spirituelle strømme”.

Hjertets mildhed, spiritu..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette fortsættende kursus er for dig, der har deltaget i forløbene ”Syntese” med mig på Vækstcenteret.
Kurset er en fordybelse af det energiarbejde vi påbegyndte med ”De 8 spirituelle strømme”.

Hjertets mildhed, spirituel praksis og glæden ved videregivelse vil blive vævet ind i undervisningen.

Kurset er tænkt..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Dette kursus er en dublet af kurset 27.-29. november 2020.

Et kursus for både mænd og kvinder, som for tiden går alene i kærlighedslivet.

Vi vil arbejde med tantriske perspektiver og praktikker, i nær kontakt med bioenergien. Med den ydre og indre polaritet, med samspillet mellem kvindeligt og mandligt i alle kø..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Dette kursus er en dublet af dubletteten 30.-31. januar 2021.

To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet.

I vil få en præsentation af Vækstcenterets tantra, dens pædagogik og praksis.

Ku..

Læs mere >
- introduktioner til dzogchen
april, maj og juni 2021
Underviser:
For praktiserende der har en daglig praksis. Som har fået undervisning af Jes, og som har siddet på egne retreats (21 eller 40 dage).

Der vil blive undervisning og udveksling med Jes 6 gange.

Pris for selve undervisningen er i alt 6.600 kr.
Hertil kommer den normale udgift til ophold og logi.

Tilmelding senes..

Læs mere >
Underviser: Saki Santorelli
BEMÆRK AT KURSET ER UDSAT TIL 2021. MAN KAN TILMELDE SIG NU ELLER SENERE.

Love is the merchandise
which the world demands.
If you store it in your heart
every soul will become your customer.

- Hazrat Inayat Khan

When it comes to love we are all customers. Li..

Læs mere >

OBS!


Forholdsregler og adfærd ift. Coronavirus/COVID19 på Vækstcenteret


TILMELDINGSFRIST

15. august 2020

Senere tilmelding er mulig, såfremt der er ledige pladser.

LOGI
Vi gør opmærksom på at du i forbindelse med deltagelse på Vækstcenterets kurser selv skal sørge for logi. Her er nogle muligeder.

BETALING AF KURSUSFORLØB
I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser betales hele forløbet normalt ved tilmelding, incl. evt. forplejning.

Du kan vælge kun at betale første og sidste delkursus ved tilmelding, incl. evt. forplejning, og vente med at betale de mellemliggende delkurser i forbindelse med afviklingen af disse.
Hvis du ønsker denne løsning beder vi dig om at kontakte os på
kontoret@vaekstcenteret.dk

KONTORET
Vi kommunikerer primært via email.
Mailadressen er kontoret@vaekstcenteret.dk
Hvis du har brug for at tale med os, er du velkommen til at sende en mail med dit telefonnummer, hvorefter vi vil ringe dig op snarest.


Verden har brug for, at rigtig mange mennesker begynder at tage en indre praksis alvorligt. At praktisere empati med en eksistentiel konsekvens. Som kan medvirke til, at menneskers indstilling måske og forhåbentlig ændres.
fra Jes Bertelsen: Dejlig er jorden
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk