Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

kursusprogram forår 2020

Velkommen til forårets kurser og undervisning på Vækstcenteret!


På denne side kan du finde undervisning både for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning. Kurserne holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere – alle med mangeårig erfaring og træning bag sig. Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner kurserne tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer.

I løbet af foråret 2020 er Jes Bertelsen optaget af at supervisere endnu et 3-måneders retreat, der allerede er fuldtegnet og dermed ikke åbent for tilmeldinger. Derfor er det først muligt fra næste program, der offentliggøres i juni 2020, at tilmelde sig undervisning med Jes.

Som det samlende element i programmet bidrager Vækstcenterets øvrige faste undervisere med kurser - enkeltstående såvel som forløb - der både bygger videre på deres respektive tidligere undervisning og tilføjer nye dimensioner.
Desuden tilbyder vi flere kortere retreats for dem, der allerede har god erfaring med vores pædagogiske tilgang og meditative praksis. De finder sted både på Vækstcenteret og på retreatstedet ved Limfjorden.

Vi er glade for igen at kunne byde velkommen til gæstelærer Saki Santorelli, der følger sin tidligere undervisning op med et nyt kursus - dog med samme titel - i efteråret 2020: Polishing the Mirror of the Heart.

Frokost og aftensmad tilberedes og serveres for kursusdeltagere i Porthuset. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet, dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget for kursusaktiviteten og hele centeret.

En sidste praktisk ting: Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid. Man kan finde forskellige muligheder i programmet under Kurser – Logi.

Hjertelig velkommen!


Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.- hjertet i femkanten
Underviser: Michael Stubberup
Et kursusforløb over tre gange.
Forny kontakten med dit dybere selv forankret i hjertet.

Et af målene i fordybelsespraksis er at øge evnen til at være tilstede med det, der er. Det nærværende rum er en overbygning til overlevelsessystemets – det autonome nervesystems – tavse pendulering mellem uro og ro.

På dett..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er tredje år på et i alt tre-årigt forløb, som startede i januar 2018.

Kurset er kun åbent for dem, der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis II i 2019.

Vi fordyber os nu yderligere i sammenhængen mellem det menneskelige energisystem og de muligheder vi har..

Læs mere >
Underviser: Jes Bertelsen
Kurset er overtegnet. Ingen nye tilmeldinger

Om dybere aspekter af praksis. Og veje til fordybelse af praksismomentet og øget kontakt med essensen.

Om betydningen af meditation og medfølelse i forbindelse med den globale krise. Som Jeremy Rifkin udtrykker det:

”En verden i krise behøver et globalt spring i emp..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb, som strækker sig over to gange, er tredje år på et i alt treårigt forløb, som startede i februar 2018.

Kurset er kun åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og fordybelse II i 2019.

Vi fordyber os nu yderligere i sammenhængen mellem det menneskelige energisystem og de muligheder vi ha..

Læs mere >
- de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
Nye kursister tilbydes i disse tre dage en introduktion til de grundlæggende elementer i den eksistentielle og meditative træning, som er udviklet gennem mere end 35 år på Vækstcenteret. Kurset præsenterer en vejviser for dem, som gerne vil tage de første skridt i en meditativ praksis forankret i dette grundlag.

Vi ..

Læs mere >
Underviser: Torben Hansen
Bedre balance i liv, følelser og eksistentielle dimensioner kan gavne en dybere afspænding i meditativ praksis. Arbejdet med de indre landskaber giver mulighed for at det, der tidligere blev oplevet som forstyrrelse i meditation, nu i højere grad bliver erkendt, rummet og integreret som udviklende aspekter i den person..

Læs mere >
Jes Bertelsen
med Erik Elnegaard og Helen Gamborg (seniorundervisere), samt Gull-Maja la Cour og Maria Rose Dybvad
For dem der har gennemført de fire basiskurser tilbydes dette retreatophold som intensiv overbygning.

Det overordnede tema er:
Fordybelse og præcisering af praksis som hjælp og inspiration til øget helhedsforståelse og global samhørighed, medfølelse og medansvarlighed.

Vedlæg venligst en ansøgning (max. én A-4 s..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb som strækker sig over to gange, er tredje år på et i alt treårigt forløb, som startede i april 2018.

Kurset er kun åbent for de der deltog i kursusforløbet Syntese og praksis – dublet II i 2019.

Vi fordyber os nu yderligere i sammenhængen mellem det menneskelige energisystem og de muligheder vi..

Læs mere >
- introduktioner til dzogchen
Underviser: Jes Bertelsen
KURSET ER OVERTEGNET.

Intensivt 3-måneders retreat (marts, april og maj 2020).

For praktiserende der regelmæssigt har benyttet Jes’ praksistekster og eller praksistekster fra dzogchenlinien. (Skriv venligst hvilke tekster du har brugt og ca. hvor længe og hvor meget).

Der vil blive 6 gange med fællesundervisn..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Dette er to dages introduktion for LGBT kærlighedspar

Polariteten finder sine egne veje uanset normer og køn. Uanset hvordan mødet mellem to finder sted, kan tantriske indstillinger og redskaber bringe mere vågenhed, glæde og nærvær ind i seksualitetens lyst og længsel, den emotionelle ild, hjertets rummelighed og ..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Kurset er fuldt. En dublet, som man kan tilmelde sig, vil finde sted 27.-28. juni 2020..

To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet.

Denne tantra adresserer nogle af de dynamiske grundkræft..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Fem midsommerdage i stilhed og retreat på Vækstcenterets retreatsted Louns.

Der er tre ting der skal være i ligelig balance for at praksis kan få en dybde:

• En dybere kontakt til og mere vitalitet i energikroppen
• En dybere kontakt til hjertets muligheder og natur
• En dybere kontakt til den vidende bevidsthe..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
To introduktionsdage for kærlighedspar, som gerne vil vide noget om, hvad Vækstcenterets tantra indeholder, og som ønsker at finde et fælles sprog for kærlighedslivet.

I vil få en præsentation af Vækstcenterets tantra, dens pædagogik og praksis.

Kurset vil desuden dreje sig om en samklang mellem seksualitet, emo..

Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Retreat er et vigtigt redskab til fordybelse. For at optimere retreat-redskabet vil vi skabe nogle forholdsvis stramme retreat-rammer (cirka 5 gange 50 minutters meditation, en times kropsarbejde, længere perioder i stilhed, ingen mobiltelefon, ingen computer, og ingen forlader et på forhånd aftalt område).

De forh..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Dette kursus i starten af august 2020 er det tredje af kurserne d.13.-14. juni og 27.-28. juni 2020.
De par, som vi - på grund af udmeldinger fra regeringen omkring antal - desværre må framelde trods tidligere bekræftelse på optagelse, har fortrinsret til dette kursus. Kurset vil finde sted i Vækstcenterets Store Sal...

Læs mere >
Underviser: Peter Høeg
Dette kursus er for deltagere der ønsker, gennem en længere periode, at være særlig omhyggelige med deres meditative praksis, og at udnytte de fordele der kan være ved at tilhøre en fast gruppe af medpraktiserende.

Kurset er et fortsat forløb over ét år. Forløbet består af to tredages moduler og et afsluttende modu..

Læs mere >
- et femdages retreat på Louns
På dette retreat kommer vi til at træne det hjertemod det kræver at åbne indad. Mod indre stilhed, mod de dybere hjertefølelser og ind mod den forøgede kontakt til kroppen.
For herfra måske at kunne møde verden mere udækket.

Hver især udvikler vi med tiden vores egen måde at bevæge os indad på. Med respekt for denn..

Læs mere >
Tovholdere: Jeanette Ishi Lehn, Lars Dammark, Maria Rose Dybvad
Underviser:
For første gang vil vi gerne invitere unge til fire dages Høstophold på Vækstcenteret. Vi vil være sammen om praksis, krop, enkelte rammesatte aktiviteter, Vækstcenterarbejde og maden. Vi lægger op til blød sensommernydelse, spontanitet og et par timers praktisk arbejde om dagen.

Høstopholdet er altså ikke et kursus..

Læs mere >
- de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
Nye kursister tilbydes i disse tre dage en introduktion til de grundlæggende elementer i den eksistentielle og meditative træning, som er udviklet gennem mere end 35 år på Vækstcenteret. Kurset præsenterer en vejviser for dem, som gerne vil tage de første skridt i en meditativ praksis forankret i dette grundlag.

Vi ..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
For par, som har været på tantrakurser på Vækstcenteret, og som har modtaget undervisning af Jes.

Et møde og en dans med energien, som kommer fra drift, overlevelsesstrategier og bevidstheden om døden, vil være dybde og dynamik til praksisprocessen.

Hovedfokus vil være erfaringen af bioenergien, de indre strømnin..

Læs mere >
på Vækstcenteret
Underviser: Erik Elnegaard
For mange mennesker, der gennem år har erfaring med en regelmæssig eller daglig meditativ praksis, melder behovet sig for yderligere nuancering og inderliggørelse. Med disse fem retreatdage i Vækstcenterets atmosfære åbnes denne mulighed for anden gang.

Retreatet drejer sig bl.a. om at holde pause fra hverdagens van..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Fire dage er for par, som gennem tiden har fået undervisning i tantra på Vækstcenteret.

Der vil være tid til et tantrisk møde med emotionerne og de kollektive kræfter, som nærer dem. At arbejde tantrisk med denne energi og undgå ubevidst projektion af den, baner blandt andet veje til hjertet. Det er en meningsfuld t..

Læs mere >
Underviser: Michael Stubberup
På dette kursus vil vi fordybe os i hjertepraksis, afspænding og stilhed.
En stilhed, som ikke kun handler om fravær af lyd.
Nænsomt indre og ydre nærvær åbner rummet.

Modstand eller træghed i den indre fordybelse kan spejle en adskilthed – fra dele af en selv, fra kontakt med nære andre og fra forbindelsen til d..

Læs mere >
Underviser: Hannah Jacobsen
Vi vil i denne weekend fokusere på, dele og erfare, hvad en modningsproces kan indebære.
Der er mange perspektiver på det at være menneske: videnskabelige, spirituelle, filosofiske eller kunstneriske.
At modnes er omfattende og individuelt.
De følgende områder er udgangspunkt for dagene og landskaber på den vej, jeg..

Læs mere >
Underviser: Erik Elnegaard
Meditation i balance er et værdifuldt bidrag i en udfordret verden. En meditativ praksis kan være dét integrerende centrum, der er brug for i et bæredygtigt moderne liv, hvor så mange aspekter skal tilgodeses:
Hverdagsliv, arbejde, socialitet, personlig udfoldelse, terapeutiske udfordringer, eksistentielle temaer – o..

Læs mere >
Underviser: Saki Santorelli
Love is the merchandise
which the world demands.
If you store it in your heart
every soul will become your customer.

- Hazrat Inayat Khan

When it comes to love we are all customers. Like moth to flame, we are irresistibly attracted to that ‘merchandise’ because..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
Et kursus for både mænd og kvinder, som for tiden går alene i kærlighedslivet.

Vi vil arbejde med tantriske perspektiver og praktikker, i nær kontakt med bioenergien. Med den ydre og indre polaritet, med samspillet mellem kvindeligt og mandligt i alle køn. Med at mærke livet i kroppen, og med at opdage og rumme bare..

Læs mere >
- et stilhedsretreat på Vækstcenteret
Underviser: Hannah Jacobsen
At være stille sammen.
At hvile, være og lytte.
Sænke hverdagens høje tempo og mærke indad.
I en intim kontakt med sig selv, nær hjertet og med hinanden.

Beslutning og intention om at afsætte tid til at være sammen om at skabe et rum, hvori kvaliteten af nærvær kan vokse og forankres i kroppen, åndedrættet og en..

Læs mere >

OBS!


Forholdsregler og adfærd ift. Coronavirus/COVID19 på Vækstcenteret


TILMELDINGSFRIST

15. januar 2020

Senere tilmelding er mulig, såfremt der er ledige pladser.

LOGI
Vi gør opmærksom på at du i forbindelse med deltagelse på Vækstcenterets kurser selv skal sørge for logi. Her er nogle muligeder.

BETALING AF KURSUSFORLØB
I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser betales hele forløbet normalt ved tilmelding, incl. evt. forplejning.

Du kan vælge kun at betale første og sidste delkursus ved tilmelding, incl. evt. forplejning, og vente med at betale de mellemliggende delkurser i forbindelse med afviklingen af disse.
Hvis du ønsker denne løsning beder vi dig om at kontakte os på
kontoret@vaekstcenteret.dk

KONTORET
Vi kommunikerer primært via email.
Mailadressen er kontoret@vaekstcenteret.dk
Hvis du har brug for at tale med os, er du velkommen til at sende en mail med dit telefonnummer, hvorefter vi vil ringe dig op snarest.


Verden har brug for, at rigtig mange mennesker begynder at tage en indre praksis alvorligt. At praktisere empati med en eksistentiel konsekvens. Som kan medvirke til, at menneskers indstilling måske og forhåbentlig ændres.
fra Jes Bertelsen: Dejlig er jorden
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk