Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret

kursusprogram forår 2018

Velkommen til forårets kurser og undervisning på Vækstcenteret!

I Vækstcenterets program på denne side kan du finde undervisning både for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning. Kurserne holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere. Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner de tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer. Ligesom vores gæstelærere formidler de faste undervisere ud fra deres spidskompetencer og mangeårige erfaring og træning. 

I dette forår holder Jes Bertelsen m.fl. det andet delkursus i kursusforløbet over tre gange for unge: Ungdom og spirituel praksis – et helhedsorienteret perspektiv på mennesket og kloden. Derudover afholder han i februar og marts igen kurset Ud i det blå. Disse kurser, fortrinsvis for praktiserende, som allerede har modtaget undervisning af Jes og som har en regelmæssig indre praksis, er allerede fuldtegnede. 

Det er med stor beklagelse, vi med dette forårsprogram må sige farvel til Jens Erik Risom (Satyarthi) som en del af Vækstcenterets faste undervisningsteam. Vi vil gerne takke ham for at han med sin klare forståelse og store indsats som underviser har været en central del af undervisningsfladen gennem 32 år. Satyarthi har et ønske om nyorientering i sin undervisning og vil her bl.a. hellige sig anvendt meditation og fordybelsen af praksis for professionelle. Dog vil han også i fremtiden bidrage til undervisningen på Vækstcenteret som gæstelærer.

Vi har den glæde, at yngre undervisere allerede er begyndt at holde kurser i Vækstcenterets regi. Foruden Gull-Maja la Cour (og tidligere Katinka Gøtzsche og Torben Hansen) gælder det aktuelt Hanneli Ågotsdatter, som holder kurset Hjertet og kroppen i meditativ praksis.
Flere vil komme til fra efteråret 2018.
Torunn Schei er med i dette semester som gæsteunderviser på kurset Krop, sans og essens.

Som det samlende element i programmet bidrager en række af Vækstcenterets faste undervisere med kurser - enkeltstående såvel som forløb - der både bygger videre på deres respektive tidligere undervisning og tilføjer nye dimensioner. Der er således kurser om bl.a. kroppen, indre helhed, kreativitet, mandalapraksis, tantra, vågenhed, hjertevarme og frihed.

For nye kursister tilbyder vi igen i september måned introduktionskurset Vejen ind – de første skridt i praksis.

Kursusprogrammet byder desuden på fire gæstelærere:
Karsten Frederiksen vil i foråret afholde nye retreatophold på Vækstcenterets sted ved Limfjorden.
Martijn van Beek afholder sammen med Michael Stubberup kurset Overgange mellem del og helhed i spirituel udvikling.
Marianne Bentzen vil i samarbejde med Hannah Jacobsen undervise på kurset Hvor er visdommen?
Og Andreas Roepstorff holder sammen med Martijn van Beek et oplæg på Ungdom og spirituel praksis.

Gennemgående for alle kurser er, at både kropsarbejde, selvudvikling og ikke mindst meditation og spirituel praksis er en central del af undervisningen.

Efter en længere årrække med uændret dagspris for en kursusdag har vi valgt at følge med den almindelige prisudvikling. Derfor har vi hævet beløbet til 850 kr. pr. dag, og for Jes Bertelsens undervisning ved Limfjorden til 1.100 kr. pr. dag. Dette gælder naturligvis kun for nye kurser.

Porthuset, hvor frokost og aftensmad serveres for kursusdeltagere, er stadig under ombygning, men forventes igen at kunne tage imod alle kursister i begyndelsen af februar 2018. Vi glæder os til at kunne tage de nye rum i brug.

En sidste praktisk ting: Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid. Man kan finde forskellige muligheder i programmet under Kurser – Logi.

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.
et kursusforløb i indre helhed
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb henvender sig til dig, der har modtaget undervisning af Jes Bertelsen.
I første omgang melder man sig til to weekends.
Derefter kan der være mulighed for at gruppen samles ca. to gange om året i op til 3 år i alt.

Kurset vil være en fordybelse i det menneskelige energisystem inspireret af Bob Mo..

Læs mere >
seksualitet, emotion, kærlighed og bevidsthed - januar 2018
Underviser: Neel Fasting
For par, som før har fået tantraundervisning af Neel.
I tantra møder vi nogle af de grundkræfter, der er i spil mellem mennesker: Seksualitetens drift, emotionernes spil og sindets utæmmelighed.
De driver os gennem livet som om det er dem, der bestemmer.

Tantra kan styrke tilstedevær i kroppen, i sanseligheden, i ..

Læs mere >
et kursusforløb i indre helhed
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb henvender sig til alle som tidligere har modtaget undervisning af Helen.
Hvis der bliver plads, er det også åbent for alle andre som ønsker fordybelse.

I første omgang melder man sig til to weekends.
Derefter kan der være mulighed for at gruppen samles ca. to gange om året i op til 3 år i alt.
..

Læs mere >
Underviser: Jes Bertelsen
Vi lever i to aspekter af det spirituelle. En mere vandret livsudfoldende daglig og gradvis spiritualitet. Og en mere lodret – ofte mere længselsbetonet – spiritualitet, der drejer sig om at vågne af de vandrette drømme, om transcendens og frihed.

Kurset vil lægge vægten på dette sidste instantane og absolutte aspek..

Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Kurset er for praktiserende, der ønsker inspiration til at fordybe praksis. Fokus vil være på momentet og den dobbeltrettede bevidsthed.
Undervisningen vil hovedsageligt være i form af udvekslinger ud fra, hvordan praksis udfolder sig hos den enkelte i situationen.

For at give praksis bedst mulige vilkår, vil vi ..

Læs mere >
et kursusforløb i indre helhed
Underviser: Helen Gamborg
Dette kursusforløb henvender sig til dig, der har modtaget undervisning af Jes Bertelsen.
I første omgang melder man sig til to weekends.
Derefter kan der være mulighed for at gruppen samles ca. to gange om året i op til 3 år i alt.

Kurset vil være en fordybelse i det menneskelige energisystem inspireret af Bob Mo..

Læs mere >
Underviser: Jes Bertelsen
Vi lever i to aspekter af det spirituelle. En mere vandret livsudfoldende daglig og gradvis spiritualitet. Og en mere lodret – ofte mere længselsbetonet – spiritualitet, der drejer sig om at vågne af de vandrette drømme, om transcendens og frihed.

Kurset vil lægge vægten på dette sidste instantane og absolutte aspek..

Læs mere >
Underviser: Peter Høeg
Vores menneskelighed hviler på et grundlag af instinkter. Vi er født med en instinktiv hjertelighed og en instinktiv vågenhed. Og med et instinktivt talent for kreativt og legende at udforske verden.

Udvikling af meditation og empati drejer sig blandt andet om at udvikle og genetablere kontakten til instinktgrundlag..

Læs mere >
På dette kursus vil vi tematisere nogle af de udfordringer og muligheder vi moderne mennesker møder, når vi involverer os i spirituel fordybelse og i relationen til spirituelle fællesskaber.
Vi vil rette fokus mod sammenhængen mellem del og helhed – undersøge hvad det er der fremmer eller hæmmer det at træde til side..

Læs mere >
Vækstcenterets tantra
Underviser: Neel Fasting
For supervisionsgruppen som mødtes første gang 27. – 29. oktober 2017. 

OBS: Ingen nye tilmeldinger.
Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Dette kursus er for en eksisterende gruppe, som slutter med dette kursus.
Vi vil fortsætte og uddybe arbejdet med praksismomentet og den dobbeltrettede bevidsthed.

Der er få ledige pladser for praktiserede, der ønsker at få del i en intens praksisstemning, som i denne gruppe er opbygget gennem fire år...

Læs mere >
et helhedsperspektiv på mennesket og kloden
Dette kursus er det andet i forløbet på tre kurser, der begyndte 20.- 22. oktober 2017.
Betingelsen for at deltage i dette andet kursus er at man deltog på det første.
Som tidligere annonceret tilmelder man sig ét kursus ad gangen; derfor skal interesserede deltagere tilmelde sig her.

Kurset fortsætter introduktio..

Læs mere >
en introduktion
Underviser: Neel Fasting
De to dage er for dem, som gerne vil i gang med en tantrisk proces.

På kurset vil referenceramme og perspektiv blive introduceret, og vi vil lave enkle parøvelser, så man i praksis kan fornemme, hvad mulighederne er i denne form for tantra er. Et perspektiv kan vise sig, og en inderligere samsvingning mellem forske..

Læs mere >
meditation i centrum
Underviser: Erik Elnegaard
Mandalapraksis står som en af grundpillerne i Vækstcenterets eksistentielle og meditative træning. Med den bliver sansninger af en række begreber konkret nærværende:
balance, centrering, integration, rummelighed og helhed.

En mandala er et symbol, der i sin enkelhed er et indhold rummet i en cirkel med et centrum...

Læs mere >
Underviser: Marianne Walther
Frihed kunne være at skelne mellem konvention og etik.

Frihed kunne være at løsne det emotionelle tag i en selv, så det kan åbne til humor.

Frihed kunne være at vælge kærligheden frem for egokræfterne – at turde elske uden forbehold.

Frihed kunne være at glemme sig selv for et øjeblik – og dér se de andre.

..

Læs mere >
om at lade meditativ opmærksomhed belyse personlighed og samvær
På dette kursus ser vi nærmere på hvordan vores menneskelige modning støttes af den spirituelle proces. Hvor udvider og gennemstrømmer den min verden – hvornår bliver den en flugt?

I det indre landskab vil vi undersøge hvordan empatisk nærvær påvirker vores indre liv og dialog. Vi har alle opbygget forskellige inde..

Læs mere >
Underviser: Helen Gamborg
Et 5-dages retreat i pinsen på Vækstcenterets retreatsted ved Limfjorden.

Kurset henvender sig til mennesker der i forvejen har en meditativ praksis og endvidere har modtaget undervisning af Jes Bertelsen.
Det er fortrinsvist forbeholdt praktiserende, der tidligere har deltaget på Helens synteseforløb.

Vi vil br..

Læs mere >
På dette kursus vil vi fokusere på kroppen og hjertet som veje ind mod dobbeltrettet praksis.

Kurset er tænkt til en mindre gruppe på maksimalt 10 deltagere, for at give god plads til individuelle udvekslinger.
Undervisningen vil foregå i Træsalen på Vækstcenteret.

Den fysiske forankring
Ved træning og bevidstg..

Læs mere >
som vejviser for enlige
Underviser: Neel Fasting
Vi vil arbejde med tantriske og indre tantriske perspektiver og praktikker -  
med energien i seksualitet og emotion,
med kærlighedsmuligheden og den medvidende bevidsthed.
Med meditationspraksis, refleksion og udveksling.
Vi vil bevæge os en hel del, så det er praktisk at have løst tøj på.

Dette er et kursus fo..

Læs mere >
På dette kursus vil vi fokusere på kroppen og hjertet som veje ind mod dobbeltrettet praksis.

Kurset er tænkt til en mindre gruppe på maksimalt 10 deltagere, for at give god plads til individuelle udvekslinger.
Undervisningen vil foregå i Træsalen på Vækstcenteret.

Den fysiske forankring
Ved træning og bevidstg..

Læs mere >
Uden bevægelse og bevægelighed bliver sindet dovent og stivner i vaner. Keep moving!

Krop og sanser er grundlæggende vitale elementer i de naturlige livsprocesser og kan væves naturligt sammen med vores kognitive evne. Essens er i denne sammenhæng at finde ind til en basal væren, dit særlige væsens kerne. Opmærksom..

Læs mere >
Underviser:
Vi er glade for igen at kunne invitere til Sommerliv på Vækstcenteret – nu i nye smukke rammer efter en stor Porthusrenovering i 2017.

Sommerliv er en mulighed for kursister til at invitere familie og/eller nære venner til et ophold på Vækstcenteret. Intentionen er at man på den måde kan dele stedet, salen og stemni..

Læs mere >
Underviser: Karsten Frederiksen
Kurset er for praktiserende, der ønsker inspiration til at fordybe praksis. Fokus vil være på momentet og den dobbeltrettede bevidsthed.
Undervisningen vil hovedsageligt være i form af udvekslinger ud fra, hvordan praksis udfolder sig hos den enkelte i situationen.

For at give praksis bedst mulige vilkår, vil vi ..

Læs mere >
Underviser: Neel Fasting
For par, som begge har fået undervisning af Jes og som har deltaget i Neels flerårige tantraforløb.

Temaer kan være:
Sammenhængen mellem tantrisk hengivelse og klarhed - og meditation.
Det indre modsatkønnede og indre tantra-praktikker.
Lyst, energi og glæde fra tantraens kildespring og strømninger ind i hverdage..

Læs mere >
de første skridt i meditativ praksis
Underviser: Erik Elnegaard
Nye kursister tilbydes i disse tre dage en introduktion til de grundlæggende elementer i den eksistentielle og meditative træning, som er udviklet gennem 35 år på Vækstcenteret.
Kurset præsenterer en vejviser for dem, som gerne vil tage de første skridt i en meditativ praksis forankret i dette grundlag.

Vi har erf..

Læs mere >
introduktioner til dzogchen
Underviser: Jes Bertelsen
Intensivt 3-måneders retreat (februar, marts og april 2019).

For praktiserende der regelmæssigt har benyttet Jes’ praksistekster og eller praksistekster fra dzogchenlinien. (Skriv venligst hvilke tekster du har brugt og ca. hvor længe og hvor meget).

Der vil blive 6 gange med fællesundervisning og udveksling med ..

Læs mere >

OBS!

TILMELDINGSFRIST

15. januar 2018

BEVIDSTHEDENS VÆSEN
Tilmelding senest 1. maj 2018.

Senere tilmelding er mulig, såfremt der er ledige pladser.

LOGI
Vi gør opmærksom på at du i forbindelse med deltagelse på Vækstcenterets kurser selv skal sørge for logi. Her er nogle muligeder.

BETALING AF KURSUSFORLØB
I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser betales hele forløbet normalt ved tilmelding, incl. evt. forplejning.

Du kan vælge kun at betale første og sidste delkursus ved tilmelding, incl. evt. forplejning, og vente med at betale de mellemliggende delkurser i forbindelse med afviklingen af disse.
Hvis du ønsker denne løsning beder vi dig om at kontakte os på
kontoret@vaekstcenteret.dk

KONTORET
Vi kommunikerer primært via email.
Mailadressen er kontoret@vaekstcenteret.dk
Hvis du har brug for at tale med os, er du velkommen til at sende en mail med dit telefonnummer, hvorefter vi vil ringe dig op snarest.


Verden har brug for, at rigtig mange mennesker begynder at tage en indre praksis alvorligt. At praktisere empati med en eksistentiel konsekvens. Som kan medvirke til, at menneskers indstilling måske og forhåbentlig ændres.
fra Jes Bertelsen: Dejlig er jorden
Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk