<

Kristne praksisveje

I de esoteriske strømninger i kristendommen ses den historiske Jesus både som et højere væsen og som en lærerskikkelse, der gennem sin spirituelle realisation viser andre vejen. Kendskab til de kristne mystikere og deres verdensbillede og bønsformer kan inspirere til inderliggørelse og uselviskhed, også for mennesker i vor tid. Især inden for katolicismen og den ortodokse kirke finder vi forslag til, hvad den enkelte kan gøre for sin egen udvikling.
KRISTNE PRAKSISVEJE
 

Den hellige Frans af Assisi

Af Johannes Jørgensen
"Få skikkelser har sat så dybe spor i den kristne verden som Frans af Assisi. Han var en rig købmandssøn i det trettende århundredes Italien, og allerede i sin ungdom indså han det verdslige livs tomhed og forlod sit fædrene hjem for at leve i evangelisk fattigdom, pleje de syge og hjælpe de fattige. Efter en Kristusvision, hvor Frelseren byder ham at genrejse sin kirke, begynder han sin missionsgerning og drager med sine disciple ud over landet. For Frans er fattigdom navnet på den ikke-tilknytning til verden, som er nødvendig på den åndelige vej. Han genrejser middelalderkirken i den forstand, at han sætter dette over alt andet - magt, velstand og lidenskaber - og demonstrerer det i sit liv. Franciskaner ordenen er indstiftet af ham. Det er forfatterens smukkeste bog, og efter sigende den bedste der er skrevet om Frans af Assisi." VISDOMSBØGERNE - Ansgars Forlag - ny udgave 2016 385 sider - Hæftet
DKK 249,00
 

Den hellige Teresa af Avila

Af Teresa af Avila
Den hellige Tresa af Avilas Liv fortalt af hende selv. "Teresa af Avila levede i Spanien i reformationens århundrede. Hun indtræder i et karmeliterkloster i en ung alder, men finder langsomt ud af, at det er et verdsligt liv under religionens dække. Efter tyve års forløb modtager hun en række åbenbaringer: Gud taler til hende, Jesus viser sig for hende, og hun ser i visioner sjælelivets hemmeligheder. På et vist tidspunkt forlader hun klostret for at danne sin egen reformerede orden, de barfodede karmeliter der efterlever ordenslivets ånd, og hendes klostersamfund breder sig nu over hele Spanien. Teresa beretter i sin selvbiografi om den indre bøn - meditationen, som vi ville sige i dag. Særlig værdifuld er hendes beskrivelse af de fire stadier i bønnen, der spænder fra de første tørre forsøg til den ekstatiske tilstand."
DKK 249,00
 

En russisk pilgrims beretning

Af Anonym
En anonym russisk pilgrims fascinerende beretning fra midten af 1800-tallet. I sin søgen efter at forstå apostlen Paulus bud: "bed uden ophør". Føres han ind i den hesykastiske hjertebønstradition og man følger hans gradvise vej mod den forening med det guddommelige som han med hesykasmen kommer til at forstå som den dybere mening bag de kristne evangelier.
DKK 156,00
 

For åben dør

Af J. Anker Larsen
J. Anker Larsen (1874-1957) er noget så sjældent som en dansk mystiker fra første halvdel af det 20. århundrede. Med denne bog fortæller han åbent om sine glimtvise, men tilbagevendende erfaringer af tidløst nærvær. Hans refleksioner over forholdet mellem de mystiske oplevelser, barndommens åbenhed og de etablerede religioner er lige så relevante i dag som da de første gang blev trykt i 1926.
DKK 90,00
 

Jesus Historien

Af Adyashanti
Adyashanti (1962) er en amerikansk født spirituel lærer. Han er uddannet indenfor zenbuddhismen, men Adyashantis undervisning er fri af alle traditioner og ideologier og en åben invitation til at stoppe op, spørge og erkende den frigørende sandhed, som er kernen i al eksistens. Adyashanti har desuden et stort forfatterskab bag sig. Jesus-Historien - om at favne åndens mysterium er et resultat af Adyashantis indgående kendskab til kristne mystikere som Mester Eckehart, Johannes af Korset, Teresa af Avila, og Thomas Merton. Bogen er funderet på evangelierne, især Markus-evangeliet, men er samtidig et nyt blik på Jesus-historien, som viser den kærlighed og respekt, Adyashanti har for mennesket Jesus kombineret med en dyb forståelse af hans lære
DKK 250,00
 

Pater Pio

Af Inge Stoltenberg
Inge Stoltenberg fortæller om den italienske kapucinermunk Pater Pio (1887-1968), der blev kanoniseret i 2001. Som tyveårig fik han ligesom Frans af Assisi stigmatiseringsmærker på hænder og fødder. Mennesker blev spontant helbredte i hans nærhed, folk hævdede at have mødt ham langt borte samtidig med at han var på klostret og han havde ord for at kunne se ind i folks samvittighed. Efterhånden som Pater Pios ry voksede, kom en stadig større strøm af mennesker til ham fra nær og fjern for at mærke den stærke udstråling af kærlighed som udgik fra ham. Sankt Ansgars Forlag - 2005 70 sider - Hæftet
DKK 96,00
 

Sjælens slot

Af Teresa af Avila
Teresa af Avila er en spansk mystiker fra 1500-tallet. Hun er en af den kristne kirkes største lærere, og Sjælens Slot anses af mange for at være den bedste samlede fremstilling af hendes indsigt. Ved den Hellige Treenigheds Fest i 1577 fik Teresa en åbenbaring: ’Hun skuede den skønneste krystalkugle, formet som et slot i hvilket der var syv boliger, og i den syvende dvælede Herlighedens Konge i stor pragt’. Dette syn blev grundlaget for hendes skildring af menneskets trinvise spirituelle udvikling frem imod Unio Mystica - foreningen med Gud. Sideantal: 184. Forlag: Sankt Ansgar. Bog, hæftet
DKK 250,00
 

Uvidenhedens sky - hvori sjælen bliver et med Gud

Af Ukendt
Uvidenhedens Sky er et gammelt kristent skrift om kontemplationen, skrevet af en ukendt engelsk mystiker omkring 1370. Den erfarne mystiker belærer i 75 kapitler eller lektioner om hvordan man når frem til kontemplationens fuldkomne højdepunkt, "hvori sjælen bliver et med Gud". Han skildrer indgående alle de fejltagelser og glæder der møder den søgende på kontemplationens vej, og understreger hvad man bør og ikke bør gøre. Ud fra sin kristne baggrund og særlige mystiske tradition når bogens ukendte forfatter frem til en teknik, der i sin strenghed og sine krav og med sine forklaringer stemmer helt overens med de klassiske traditioner i Vest som i øst. Uvidenhedens Sky er grundlaget for den centrerende bøn, som Thomas Keating står bag og som han fortæller om i filmen 'Invitation fra Gud'.Forlaget Visdomsbøgerne, 2. oplag, 1994, 135 sider
DKK 130,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk