Forside Søg Sitemap English
Vækstcenteret


Coronavirus/COVID19 på Vækstcenteret

På Vækstcenteret er vi fortsat opmærksomme på den alvorlige situation i forhold til Coronovirus og risikoen for smitte.

Med baggrund i Sundhedsstyrelsens råd og vejledning overholder vi naturligvis stadig en række forholdsregler i lyset af, at Vækstcenteret er et sted, hvor mennesker mødes – både dem, der til daglig danner fællesskabet, og dem, der kommer på besøg som kursister og gæster i øvrigt.

30.10.20

Efter grundige undersøgelser af de nye regler og kontakt til Sundhedsstyrelsen m.fl. har vi valgt at følge de ændrede generelle retningslinjer for håndteringen af covid-19 på følgende måder.
Kurser Disse kan fortsætte, dog skal afstand, arealkrav, afspritning m.m. overholdes

Bespisning
Der gælder samme regler som for restauranter, cafeer, kantiner. Dvs. krav om afstand men ikke et generelt max. antal personer.
Kurister på kurser på SOL15 spiser dér, så holdene ikke blandes.
Kursister på kurser i Gule Sal eller Store Sal spiser i Porthuset.

Mundbind
Den generelle regel gældende fra 29. oktober er, at indendørs skal alle bære mundbind på offentlige områder. På Vækstcenteret bliver reglen, at alle bærer mundbind på fælles indendørs arealer. Det gælder også for kursister
I forbindelse med spisning bæres mundbind, mens man bevæger sig til og fra de faste pladser.
I forbindelse med undervisningen i Store Sal og de andre sale bæres mundbind på vej til og fra de faste pladser, i entreer og i pudegangen.
I Porthuset og på Sol 15 bæres mundbind på nær, når man sidder på faste pladser.

Vækstcenterets Forretningsudvalg

-

Vi har skærpet opmærksomheden på de generelle råd for at man kan beskytte sig selv og andre mod smitte:
• vask dine hænder tit og brug håndsprit (også mobilen)
• host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
• undgå håndtryk, kindkys og kram – og begræns den fysiske kontakt
• vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand - og bed andre tage hensyn
• m.m.

Vi har desuden indført, at personer i forbindelse med vores fællesskab, som har blot de mindste symptomer, der kunne have relation til Coronavirus, holder sig hjemme, dvs. væk fra Vækstcenteret indtil man i min. 48 timer har været symptomfri, eller indtil man er blevet testet negativ.

På samme måde beder vi om, at kursister og gæster, der er i en lignende situation, respekterer denne samme regel og melder fra til kursusdeltagelse eller ophold på Vækstcenteret.

I tilfælde af framelding til et kursus pga. COVID 19 vil Vækstcenteret refundere kursusafgiften 100%. Det gælder også for kursister, som af den grund eventuelt er utrygge ved at rejse hertil og deltage i vores kurser.
Når man først er ankommet som deltager på et kursus, er man selv ansvarlig for deltagelsen gennem overholdelsen af de generelle råd; oplever man undervejs symptomer, som man selv oplever kunne relateres COVID 19, bedes man afstå fra yderligere deltagelse på kurset. Kursusafgiften vil i tilfælde af et ufuldendt kursus ikke blive refunderet.

I forhold til kurser genoptog vi undervisningen fra midten af juni måned. Vi følger naturligvis de generelle retningslinjer, som Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen løbende kommer med. I øjeblikket betyder det, at deltagere på kurser holder min. 1 meters afstand indbyrdes, og at hver deltager i gennemsnit har 2 kvadratmeter rum i forhold til kursusrummets samlede areal.

For kursister sker forplejningen og deltagelse i køkkenarbejdet under skærpede omstændigheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vækstcenteret åbnede igen fra 1. juli gradvist op for gæster og ophold af personer udefra; besøg sker som altid efter aftale med DU (Dagligt Udvalg). Hvis man er bosiddende i et område, hvor der er forhøjet coronaberedskab i samme periode, som man ansøger om gæsteophold, er der mulighed for at DU beder om at lægge besøget på et andet tidspunkt.Søg Sitemap English
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk