<

Buddhistiske praksisveje

I de sidste totusinde år har buddhismen vandret fra Indien til Sydøstasien, Tibet, Kina og Japan – og i de seneste århundreder også til den vestlige verden. I vor tid har mange mennesker opdaget den buddhistiske psykologi og spirituelle praksis, som synes velegnet til at bygge bro mellem en seriøs indre søgen og et moderne, udadvendt liv.
BUDDHISTISKE PRAKSISVEJE
 

At begynde, hvert øjeblik

Af Shunryu Suzuki
Baseret på Shunryu Suzukis mundtlige instruktioner vedrørende den rette praksis, indstilling og forståelse af zen. Suzuki understreger vejens simpelhed som også den oprindelige titel "Zen mind - beginner's mind" afspejler. Teksten er inddelt i korte kapitler der hver indledes af et centralt citat. Sproget er som indholdet, simpelt og klart - samtidig gør det et dybt indtryk.

Forlag Klim - 2004 155 sider, Hæftet

DKK 225,00
 

At leve smukt, med uvished og forandring

Af Pema Chödron

Pema Chödröns nye bog på dansk At leve smukt handler om, hvordan vi kan manøvrere i tilværelsen, når jorden ryster under os. Pema Chödrön redegør for, hvordan det er muligt at leve smukt med glæde og omsorg for andre, selv når vi står over for uvished og forandring. Hemmeligheden er, at jorden grundlæggende altid ryster under os.

Ved at organisere bogen omkring den buddhistiske praksis – kaldet de tre løfter – udpeger forfatteren vejen til en dyb sundhed, vi kan hvile i, uanset hvad der sker i vores tilværelse af opbrud og tab.

De tre løfter er: 1) ikke at volde andre eller sig selv ondt gennem tanke eller handling. 2) at holde vores hjerte og sind åbent over for andre levende væsner. 3) at udvikle en anskuelse der gør det muligt for os, at opfatte alt hvad der sker i vores tilværelse som udtryk for en klarheds energi, der er befordrende for vores videre færd mod overblik, indsigt og medfølelse.

Klim Lotusbøger, hæftet, 132 sider

DKK 200,00
 

Dødebogen

Af Erik Meier Carlsen
Udvidet og kommenteret udgave af Den tibetanske dødebog. ""Alle søger efter et lykkeligt liv. Men normalt er der ikke nogen, som søger efter en lykkelig død. Det er imidlertid ikke muligt at få det ene uden det andet. Den praksis, Bardo Thödol beskriver, får mennesker til at indse, at de to hører sammen som en helhed, hvilket bringer både en selv og andre lykke og giver os tillid til den sidste del af vejen, i dette liv og i dem, der kommer." H.E. Kilung Jigme Tendzin Chodrak Rinpoche i Dødebogens introduktion. Erik Meier Carlsen gennemgår i en grundig indføring til denne nyoversættelse af DEN TIBETANSKE DØDEBOG dens historiske og kulturelle forudsætninger og kommenterer de dybsindige teksters indhold samt de ritualer og den praksis, der knytter sig til dem." Borgen - 2010 238 sider - Hæftet
DKK 300,00
 

Enkle sandheder

Af Chökyi Nyima
- de fire segl, der kendetegner Buddhas lære. »Formålet med denne bog er at opmuntre til forsoning med livet og tage dens belæringer om ærlighed, venlighed og mod til hjertet. Når vi omsætter vejledningerne i bogen til praksis, bliver vi en del af en lang, ubrudt kæde af lærere og elever, for hvem buddha-dharmaen har været brugbar for omskiftelserne i deres almindelige tilværelse. Og vi kan, nøjagtig ligesom dem, forsone os med vores ego og opdage visdomssindet.« - Fra forfatterens forord. Klim - 2005 221 sider - Hæftet
DKK 255,00
 

Forelsket i verden

Af Yongey Mingyur Rinpoches
FORELSKET I VERDEN er den verdenskendte tibetanske meditationslærer og munk gribende personlige beretning. Han forlod alt – sit hjem, alle han kendte, forsikring om mad i maven hver dag og en beskyttet, privilegeret tilværelse som overhoved for tre klostre – og begav sig ud på en pilgrimsrejse for i praksis at afprøve alt det, han havde lært. Han ønskede at finde ud af, hvem han virkelig var, uden titler og roller. En nat sneg han sig ud, uden nogen opdagede det og levede de næste fire år som omvandrende munk i Indien, en til tider yderst barsk tilværelse som tigger på gaden, hvor han fik rig mulighed for at teste holdbarheden af sin spirituelle træning. Det er en fantastisk spændende historie, og hele beretningen igennem viser han os, hvordan vi kan forvandle vores frygt for døden og møde livet med glæde.

Borgens forlag, Bog, hæftet, 259 sider

DKK 300,00
 

Fred er vejen

Af Thich Nhat Hanh
Med forord af Dalai Lama. Thich Nhat Hanh er zenbuddhist. Hans livssyn er lyst, og han inddrager børnene som det centrale i livet. Hans budskab er enkelt: Fred er noget, vi vælger i nuet. Første del omhandler vores hverdagsvaner letheden præger den serie af zenøvelser, der tager udgangspunkt i vores daglige gøremål og omgivelser, som f.eks. telefoner, opvask, almen opmærksomhed m.m. Anden del beskæftiger sig med forholdet til følelser og krop, kærlighed og livskvalitet. Tredje del sammenkæder den indre fred med verdensfreden. Borgen - 1992 124 sider - Hæftet
DKK 130,00
 

myten om frihed

Af Chögyam Chogyam Trungpa
»Det er en stor glæde at kunne præsentere denne bog. Den er en værdifuld vejviser i den spirituelle udviklingsproces, formidlet af en mester, der har en gennemtrængende indsigt i de vildfarelser, vi vesterlændinge kan løbe ind i, når vi involverer os i en tradition, der har udviklet sig uden for vores egen kulturkreds.« - Fra bogens forord Klim - 2002 175 sider - Hæftet
DKK 225,00
 

Når verden bryder sammen

Af Pema Chödrön
En bog om mod. Mod til at møde frygten og lidelsen med hele sin venlighed og sin nysgerrighed. Den amerikansk buddhistiske nonne og lærer Pema Chödrön tog sin lærer Chögyam Trungpas ord om at "læne sig mod de skarpe kanter" til sig. Baseret på hendes forelæsningsnotater fortæller hun i denne bog om den buddhistiske vej med særlig vægt på medfølelse overfor os selv og andre og på hvordan vanskeligheder kan hjælpe os til at åbne til kærlighed og indsigt. 153 sider - Hæftet
DKK 225,00
 

The Enlightened Vagabond, The Life and Teachings of Patrul Rinpoche

Af Matthieu Richard
The life and teachings of the wandering yogi Patrul Rinpoche—a highly revered Buddhist master and scholar of nineteenth-century Tibet—come alive in true stories gathered and translated by the French Buddhist monk Matthieu Ricard over more than thirty years, based on the oral accounts of great contemporary teachers as well as written sources. Patrul’s life story reveals the nature of a highly realized being as he transmits the Dharma in everything he does, teaching both simple nomads and great lamas in ways that are often unconventional and even humorous, but always with uncompromising authenticity.

Shambhala Publications, Pages: 320

DKK 225,00
 

The Life of Lonchenpa - - The Omniscient Dharma King of the Vast

Af J.M.Stewart
The first complete English-language life story of Longchenpa (1308-1364), one of the greatest masters in the history of Tibetan Buddhism. Compiled from numerous Tibetan and Bhutanese sources, including Longchenpa's autobiography and stories of his previous lives and subsequent rebirths, The Life of Longchenpa weaves an inspiring and captivating tale of wonder and magic, of extraordinary visions and spiritual insight, set in the kingdoms of fourteenth-century Tibet and Bhutan. It also reveals for the first time fascinating details of his ten years of self-exile in Bhutan, stories that were unknown to his Tibetan biographers. Renowned as a peerless teacher, dedicated practitioner, and unparalleled scholar, Longchenpa thoroughly studied and mastered every one of the many Buddhist vehicles and lineages of teachings existing in Tibet at his time. Through his radiant intellect and meditative accomplishment, in both his teachings and written works, he was able to reconcile the seeming discrepancies and contradictions between the various presentations of the view and the path within the many lineages of transmission. His written works are also famous for being able to transfer true blessings just by reading or hearing his enlightened words. A lyrical introduction by Venerable Yangthang Tulku Rinpoche on the significance of Longchenpa and the importance of his birth and teachings; an essay by the late Khenpo Shenga (1871-1927), In Praise of Longchenpa; plentiful illustrations; and a comprehensive glossary round out this compelling tale.

Shambhala Publications Inc. 208 sider. Bog, paperback

DKK 250,00
 

Veje til frygtløshed

Af Pema Chödron
"Vi kan lade det, der overgår os i livet, påvirke os, så vi bliver mere og mere krænkede, hadefulde, tilbagetrukne eller frygtsomme; eller vi kan lade det formilde os og gøre os venligere og mere åbne over for de ting, der skræmmer os. Det er et valg, vi hele tiden har." Klim - 2006 143 - Hæftet
DKK 230,00
 

Visdom med glæde

Af Yongey Mingyur Rinpoche
– At favne forandring og finde frihed Vi lever i en angstpræget tidsalder. Den angst, vi mærker, har været del af det menneskelige vilkår i århundreder. Normalt reagerer vi på dette grundlæggende ubehag og forstyrrende følelser, på to måder: enten at flygte eller at bukke under. Begge veje ender ofte med at skabe flere komplikationer og problemer i vores tilværelse. Buddhismen tilbyder en tredje mulighed: at lade os betragte de forstyrrende følelser, og andre problemer, vi oplever i vores liv, som et sprængbræt til frihed. "Visdom med glæde" er en praktisk håndbog i, hvordan indsigt og buddhistisk praksis anvendes i forhold til hverdagslivets udfordringer. "Visdom med glæde" henvender sig både til ængstelige mennesker og dem, der måske ikke i øjeblikket oplever problemer eller vanskeligheder - dem, der er tilfredse, og hvis liv udvikler sig ganske lykkeligt. Bogen kan være et nyttigt udgangspunkt for mange for at opdage og udvikle et potentiale, de måske slet ikke er sig bevidst. Klims Lotusbøger, hæftet, 258 sider
DKK 300,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk