<

Buddhistiske praksisveje

I de sidste totusinde år har buddhismen vandret fra Indien til Sydøstasien, Tibet, Kina og Japan – og i de seneste århundreder også til den vestlige verden. I vor tid har mange mennesker opdaget den buddhistiske psykologi og spirituelle praksis, som synes velegnet til at bygge bro mellem en seriøs indre søgen og et moderne, udadvendt liv.
BUDDHISTISKE PRAKSISVEJE
 

As it is, vol. 1

Af Tulku Urgyen Rinpoche
"The teachings presented in As It Is, Volume I are primarily selected from talks given by the Dzogchen master, Tulku Urgyen Rinpoche, in 1994 and 1995, during the last two years of his life. The unambiguous Buddhist perception of reality is transmitted in profound, simple language by one of the foremost masters in the Tibetan tradition. Dzogchen is to take the final result, the state of enlightenment itself, as path. This is the style of simply picking the ripened fruit or the fully bloomed flowers. Tulku Urgyen's way of communicating this wisdom was to awaken the individual to their potential and reveal the methods to acknowledge and stabilize that prospective. His distinctive teaching style was widely known for its unique directness in introducing students to the nature of mind in a way that allowed immediate experience. This book offers the direct oral instructions of a master who inspired admiration, delight in practice, and deep trust and confidence in the Buddhist way." North Atlantic Books - 2004 224 p. - Paperback
DKK 135,00
 

At leve smukt

Af Pema Chödron

Pema Chödröns nye bog på dansk At leve smukt handler om, hvordan vi kan manøvrere i tilværelsen, når jorden ryster under os. Pema Chödrön redegør for, hvordan det er muligt at leve smukt med glæde og omsorg for andre, selv når vi står over for uvished og forandring. Hemmeligheden er, at jorden grundlæggende altid ryster under os.

Ved at organisere bogen omkring den buddhistiske praksis – kaldet de tre løfter – udpeger forfatteren vejen til en dyb sundhed, vi kan hvile i, uanset hvad der sker i vores tilværelse af opbrud og tab.

De tre løfter er: 1) ikke at volde andre eller sig selv ondt gennem tanke eller handling. 2) at holde vores hjerte og sind åbent over for andre levende væsner. 3) at udvikle en anskuelse der gør det muligt for os, at opfatte alt hvad der sker i vores tilværelse som udtryk for en klarheds energi, der er befordrende for vores videre færd mod overblik, indsigt og medfølelse.

Klim - 2017

140 sider - Limryg

DKK 200,00
 

Dødebogen

Af Erik Meier Carlsen
Udvidet og kommenteret udgave af Den tibetanske dødebog. ""Alle søger efter et lykkeligt liv. Men normalt er der ikke nogen, som søger efter en lykkelig død. Det er imidlertid ikke muligt at få det ene uden det andet. Den praksis, Bardo Thödol beskriver, får mennesker til at indse, at de to hører sammen som en helhed, hvilket bringer både en selv og andre lykke og giver os tillid til den sidste del af vejen, i dette liv og i dem, der kommer." H.E. Kilung Jigme Tendzin Chodrak Rinpoche i Dødebogens introduktion. Erik Meier Carlsen gennemgår i en grundig indføring til denne nyoversættelse af DEN TIBETANSKE DØDEBOG dens historiske og kulturelle forudsætninger og kommenterer de dybsindige teksters indhold samt de ritualer og den praksis, der knytter sig til dem." Borgen - 2010 238 sider - Hæftet
DKK 300,00
 

Enkle sandheder

Af Chökyi Nyima
- de fire segl, der kendetegner Buddhas lære. »Formålet med denne bog er at opmuntre til forsoning med livet og tage dens belæringer om ærlighed, venlighed og mod til hjertet. Når vi omsætter vejledningerne i bogen til praksis, bliver vi en del af en lang, ubrudt kæde af lærere og elever, for hvem buddha-dharmaen har været brugbar for omskiftelserne i deres almindelige tilværelse. Og vi kan, nøjagtig ligesom dem, forsone os med vores ego og opdage visdomssindet.« - Fra forfatterens forord. Klim - 2005 221 sider - Hæftet
DKK 255,00
 

Fred er vejen

Af Thich Nhat Hanh
Med forord af Dalai Lama. Thich Nhat Hanh er zenbuddhist. Hans livssyn er lyst, og han inddrager børnene som det centrale i livet. Hans budskab er enkelt: Fred er noget, vi vælger i nuet. Første del omhandler vores hverdagsvaner letheden præger den serie af zenøvelser, der tager udgangspunkt i vores daglige gøremål og omgivelser, som f.eks. telefoner, opvask, almen opmærksomhed m.m. Anden del beskæftiger sig med forholdet til følelser og krop, kærlighed og livskvalitet. Tredje del sammenkæder den indre fred med verdensfreden. Borgen - 1992 124 sider - Hæftet
DKK 130,00
 

myten om frihed

Af Chögyam Chogyam Trungpa
»Det er en stor glæde at kunne præsentere denne bog. Den er en værdifuld vejviser i den spirituelle udviklingsproces, formidlet af en mester, der har en gennemtrængende indsigt i de vildfarelser, vi vesterlændinge kan løbe ind i, når vi involverer os i en tradition, der har udviklet sig uden for vores egen kulturkreds.« - Fra bogens forord Klim - 2002 175 sider - Hæftet
DKK 225,00
 

Når verden bryder sammen

Af Pema Chödrön
En bog om mod. Mod til at møde frygten og lidelsen med hele sin venlighed og sin nysgerrighed. Den amerikansk buddhistiske nonne og lærer Pema Chödrön tog sin lærer Chögyam Trungpas ord om at "læne sig mod de skarpe kanter" til sig. Baseret på hendes forelæsningsnotater fortæller hun i denne bog om den buddhistiske vej med særlig vægt på medfølelse overfor os selv og andre og på hvordan vanskeligheder kan hjælpe os til at åbne til kærlighed og indsigt. 153 sider - Hæftet
DKK 225,00
 

Slip sindet fri

Af Sakyong Mipham
- med mindfulness. Træning i mindfulness har i de senere år vundet indpas i behandling af blandt andet stress, depression, misbrug og spiseforstyrrelser. Metoden anvendes også i mange andre sammenhænge - både i erhvervslivet og privat - af mennesker, der vil arbejde på at forøge deres opmærksomhed og nærvær og derved opnå større handlefrihed og livsglæde. I denne bog giver forfatteren konkrete og detaljerede anvisninger i, hvordan man praktiserer meditation og mindfulness, samtidig med at den buddhistiske baggrund for denne praksis introduceres. Klim - 2010. 176 sider - hæftet
DKK 235,00
 

Touching Enlightenment

Af Reginald A. Ray
- Finding Realization in the Body "How is it that a person can meditate for five, ten, twenty years or more - and hardly change? Because they've reduced it to "a mental gymnastic," explains Reggie Ray. In Touching Enlightenment, the esteemed author of five books on Buddhist history and practice guides readers back to the original approach of the Buddha: a systematic process that results in a profound awareness "in our bodies rather than in our heads." Combining the scholarship he's renowned for with original insights from nearly four decades practicing and teaching meditation, Reggie Ray invites readers to explore: The body as the ideal place for spiritual pilgrimage; How to cultivate imagination, deal with pain, breathe more naturally, and other essential skills; and Why "rejected" experience becomes imprinted in the body - and the steps to release it." Sounds True - 2008 395 pages - Hardcover
DKK 225,00
 

Veje til frygtløshed

Af Pema Chödron
"Vi kan lade det, der overgår os i livet, påvirke os, så vi bliver mere og mere krænkede, hadefulde, tilbagetrukne eller frygtsomme; eller vi kan lade det formilde os og gøre os venligere og mere åbne over for de ting, der skræmmer os. Det er et valg, vi hele tiden har." Klim - 2006 143 - Hæftet
DKK 230,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk