<

Børn

Vækstcenterpædagogikken er i de senere år blevet anvendt og videreudviklet til bevidsthedstræning for børn, bl.a. i forbindelse med et forskningsprojekt i folkeskolen og en konference om spirituel intelligens. I denne sektion har vi et udpluk at litteratur for og om børn hvor omdrejningspunktet er nærvær, kropskontakt, empati og kreativitet.
BØRN
 

Bæredygtig dannelse

Af Lone Belling med Leif Frandsen
Bogens styrke er, at visionen, teorierne og praksis arbejdes sammen og skaber den holistiske tilgang og det perspektiv, som vi alle kan tage til os og lære noget af. () bogen om bæredygtig dannelse giver et fantastisk godt afsæt. Den kommer hele vejen rundt, fra det filosofiske udgangspunkt til praktiske udviklingsprojekter. (Per Schultz-Jørgensen) Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder sig til det 21. århundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid. Meget afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til erkendelse, og hvordan vi handler lokalt og globalt. Dertil er dannelse med et bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag. Dafolo - 2017 231 s. - Hæftet
DKK 430,00
 

Børn i balance - Nærvær og empati i børnehaven

Af Ane Sælbakke
Hvordan skal vi tage vare på de små børns sundhed og balance i en travl og urolig tid? I denne bog viser forfatteren, hvordan mindfulness og fokusering på nærvær kan bidrage positivt til en allerede gennemtænkt og værdifuld dagtilbudspædagogik.Evnen til nærvær og empati er central for medarbejderne i dagtilbud, når det handler om at skabe trygge og omsorgsfulde omgivelser for børnene. Det er værdier, som børnehaven i forvejen bygger på. Mindfulness er en måde at fremme sådanne kvaliteter og styrke de voksnes omsorgsevne og relationelle kompetence på. Derudover bidragerr træning af bevidst nærvær til at reducere stress og skabe pusterum for både små og store i hverdagen.Bogen er bygget praktisk op med ideer til øvelser i nærvær og aktiviteter for voksne og børn. Den henvender sig først og fremmest til medarbejdere og ledere i dagtilbud, men er også aktuel i uddannelsesøjemed og for alle med interesse for mindfulness og børns balance. Anne Sælebakke har en baggrund som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut. Hun har i mange år engageret sig i arbejdet med mindfulness for børn og unge gennem undervisning og vejledning Hans Reitzels Forlag, hæftet, 232 sider
DKK 225,00
 

Den neuroaffektive billedbog 1.

Af Marianne Bentzen
"Den neuroaffektive billedbog" er en virkelig brugbar lærebog om udviklingen af hjerne og personlighed. Det kan være svært at forstå menneskets udvikling, men med denne indføring bliver alting lige lidt lettere. Bogen er nemlig en billedbog med simple illustrationer, der visualiserer det der sker neuroaffektivt. Med en introduktion til hjerne og personlig udvikling hos mennesket hele livet igennem får behandlere, psykologer, pædagoger, psykoterapeuter og studerende indenfor disse felter, en stor teoretisk viden. Marianne Bentzen står bag bogens fagtekst, og Kim Hagen og Jakob Foged bag illustrationerne. Sideantal: 63. Forlag: Hans Reitzels. Bog, indbundet
DKK 260,00
 

Den neuroaffektive billedbog 2

Af Susan Hart & Marianne Bentzen
I "Den neuroaffektive billedbog 2" beskriver Marianne Bentzen og Susan Hart menneskets udvikling af personlighed og evne til socialisering, i løbet af dets barndom og ungdom. I barndommen og ungdommen udvikles vores personlighed, identitet, gruppetilhør og gruppeidentitet. I "Den neuroaffektive billedbog 2" formidler Marianne Bentzen og Susan Hart hvad der er afgørende for barnets udvikling og hvilen rolle barnets omsorgspersoner spiller i den udvikling. Værket henvender sig særligt til pædagoger, psykologer, psykoterapeuter og andre behandlere, men selvfølgelig også dig, der er under uddannelse og har brug for viden om dette emne. Sideantal: 96. Forlag: Hans Reitzel.Bog, indbundet
DKK 250,00
 

Empati - det der holder verden sammen

Af Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Helle Jensen
""Empati" er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv. Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker. Det er forfatternes opfattelse, at børn – og med dem de fleste voksne - i dag mere end noget andet har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for selvberoenhed og empati. Disse anlæg kan udvikles og opøves." Rosinante - 2012 - 116 sider - hæftet
DKK 250,00
 

En regnbuebog

Af Jes Bertelsen
En billedbog for børn fra et til fem år, og deres forældre. Bogen indeholder ti tegninger med symboler og en lille tekst til hver af regnbuens farver. Som det fremgår af bogens korte efterord er ideen bl.a. at ”tilbyde små børn – og deres forældre – nogle enkle men dybe symbolsammenhænge, der måske kan bidrage til at stimulere fantasi og evner i retning af hjertets medfødte intelligens.”. Udover forord, symboltegningerne og efterordet er der en tekst om opmærksomhed ”for unge og for ældre”.

Forlaget SYNerGAIA - 2010

50 sider - Hæftet

DKK 125,00
 

Fuglen

Af Marianne Iben Hansen
En lyrisk odysséom hjertets nødvendighed og om at miste og finde det dyrebare på ny. For større børn og voksne. Digtet af Marianne Iben Hansen og smukt illustreret af Tea Bendix. Forlag: Gyldendal. Bog, indbundet Målgruppe: for 6 år ;for 7 år ;for 8 år ;for 9 år ;for 10 år Sideantal: 69. Forlag: Gyldendal. Bog, indbunde
DKK 250,00
 

Hvad har givet rosen duft?

Af Eva Matjeka
Illustreret af Vif Dissing. Bogen filosoferer over skaberkraften og appellerer til børns nysgerrighed, undren og spørgsmål om livets store og små processer. Forlaget Facet - 2007. 25 sider - indbundet
DKK 112,00
 

Hvad mon mørket gemmer

Af Eva Matjeka
Hvad mon mørket gemmer? fører dig gennem skyggerne ind i nattens mørke, ind til hemmelighederne ... og lyset! Og hjælper dig til ikke at være bange - heller ikke for det mørke, der bor i dig selv! Forlag: Facet. Bog, indbundet. Målgruppe: for 5-8 år
DKK 112,00
 

Hvor kommer farverne mon fra?

Af Eva Matjeka
Billedbog på rim om farver. Se farverne igennem en krystal og opdag, hvor mange der findes. Forlag: Facet. Bog, indbundet Målgruppe: for 4 år ;for 6 år ;for 5 år Sideantal: 28. Forlag: Facet. Bog, indbundet
DKK 112,00
 

Kroppen: Rim og Mirakler

Af Marianne Iben Hansen
Tag på opdagelse i din fantastiske krop!Rim, øvelser, forunderligheder og wow-fakta om kroppen Tænk, man kan lave en krop i en mave med øjne og ører og hjerte og sjæl. Kroppen er en smart mekanisme og går den itu kan den lappe sig selv. Masser af flotte og sjove illustrationer af Peter Bay Alexandersen. Gyldendal, bog, indbundet, 44 sider
DKK 180,00
 

Kærlighed - Hvad er det?

Af Eva Matjeka
Omslag & illustrator: Vif Dissing Facet - 2007 23 sider - indbunden
DKK 140,00
 

Nærvær i pædagogisk praksis

Af Lone Svinth (red.)
- Mindfulness i skole og daginstitution. "Bogen præsenterer erfaringer fra danske skoler og daginstitutioner, som arbejder med nærvær og viser eksempler på, hvordan man konkret kan skabe øget nærvær i undervisning og andre pædagogiske sammenhænge. Forfatterne beskriver forskellige øvelser som fx kropslig/sanselig opmærksomhed, vejrtræknings- og afslapningsøvelser samt massage og yoga, ligesom de giver eksempler på nærværende kunst- og musikundervisning. Den røde tråd er ønsket om at bistå barnet i at rumme sig selv og andre og en interesse for de muligheder, som øget nærvær kan give det enkelte barn og fællesskabet." Akademisk Forlag - 2010 256 sider - Hæftet
DKK 300,00
 

Nærvær og Empati i skolen

Af Helle Jensen
Håndbog, der giver lærere og pædagoger indsigt i, hvorfor og hvordan øvelser i nærvær og empati kan bidrage til et bedre læringsmiljø båret af børnenes og de unges respekt for og venlighed over for hinanden. Derudover bidrager den til en bedre relationskompetence hos de professionelle voksne i skolen. Helle Jensen beskriver kort og enkelt principperne og teorierne bag bogens mange øvelser. De fleste øvelser er målrettet udvikling af børns og unges nærvær, empati, selvfølelse, opmærksomhed og koncentrationsevne. Men bogen rummer også øvelser, der kan styrke lærerens, pædagogens og teamets relationskompetence, autenticitet og sikkerhed i undervisningen. Bogens 69 varierede øvelser er lige til at tage i brug og lade sig inspirere af i SFO’en og klassen, i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen. Bogens øvelser er udviklet i samarbejde med Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen og Anne Sælebakke Med forord af Marianne Bentzen og Susan Hart

Akademisk Forlag - 2014 144 sider

DKK 249,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk