<

Bøger

ET UDVALG AF BØGER

Tantra og Kærlighed

af Jes Bertelsen
Parforholdet bæres af kærlighed mellem to og er en forvandlings- og modningsproces fra forelskelse til kærlighed. Tantra er en videre udvikling og forvandling af seksualitet og kærlighed til spirituel åbenhed: Tantra åndeliggør kærligheden og forvandler forkærlighed til næstekærlighed. Bogen handler om denne bevægelse fra den individuelle kærlighed til kærlighedens højere fællesfølelse. Bogen beskriver, hvorledes energistrømme bruges til at opnå højere bevidsthed via kærlighedsakten. Hensigten med bogen er at inspirere og hjælpe mennesker i deres kærlighedsliv og i deres åndelige udviklingsproces. Bogen bygger på Jes Bertelsens egne erfaringer samt møder med titusindvis af mennesker i enkeltsessioner og kurser og gruppearbejder. (Genudgivelse af Kvantespring - en bog om kærlighed)

Rosinante - 2016 Hæftet

 
DKK 250,00
 

Frans og Clara

af Lene Højholt
Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger. Frans og Clara var helt almindelige unge mennesker, som blev ramt af en stærk religiøs længsel og en efterfølgende kaldelse. Som en konsekvens af deres inderlige lytten ind i Guds vilje og deres radikale efterfølgelse i handling blev de igangsættere af et religiøst opgør med alle tidens normer og sociale skel. De havde begge stor hengivenhed til Guds skaberværk, og fordi de søgte enhed og forståelse mellem alle skabninger, åbnede de for et venskab mellem natur og mennesker, som aldrig før var set i kristendommens historie. Frans og Clara er så dybt forankrede i åndens virkelighed, at fysiske begrænsninger ophæves i deres nærhed. Deres væren sætter befriende spørgsmålstegn ved, hvad virkeligheden er, og den peger på en åbenhed overfor altid nærværende og nye gudsskabte muligheder.

Forlag Borgen, 495 sider, hæftet

 
DKK 350,00
 

Essensen

af Jes Bertelsen
Den vestlige verden har udviklet væsentlige goder som industri, teknologi, velstand, demokrati. Men vi har trods fordelene mistet kontakten til det essentielle i livet. Materialismen har gjort os orienteringsløse. Samtidig har vi de seneste årtier oplevet en flodbølge af spirituelle strømninger fra østlig visdom, som netop tilbyder at retablere kontakten til menneskets kerne, til bevidsthedens væsen og hjertets kerne. Jes Bertelsen undersøger i denne bog essensen af visdomsstrømmen fra Østen – frem for alt den meditative fordybelse - og dens assimilering i en vestlig sammenhæng. Denne fordybelse ses som en væsentlig mulig forudsætning for udviklingen af den empati og det nærvær, der mere end noget andet er brug for på kloden. Bogen indeholder lette meditationsøvelser. People´s Press, oktober 2020, hæftet, 96 sider
 
DKK 150,00
 

Spiritualitet i vor tid

af Jens-Erik Risom
Spiritualitet i vor tid er den første samlede fremstilling af Vækstcenter pædagogikken, en udviklingsmetode, som er blevet udviklet og grundigt efterprøvet siden 1982. Bogen kan læses som en fortælling, der søger at afdække nogle af de skjulte forhold,et helt almindeligt menneskeliv er forbundet med. Fortællingen er også en beretning om en art mysterieskole som i 1980’erne voksede frem på Vækstcenteret på den jyske højderyg. Her har i bogstavlig forstand tusindvis af kursister og ca. firs fastboende intensivt fulgt undervisningen i den kontemplative pædagogik og hver på deres måde forsøgt at implementere praktikkerne og deres virkninger i deres personlige og for nogles vedkommende også faglige tilværelse.
Bagsidetekst:
Hvad er spiritualitet? Hvad er bevidsthed og hvor kommer den fra? Findes der redskaber til selvregulering og indre balance? Er menneskelig bevidst udvikling mulig? Vil meditation og bøn kunne gøre en forskel?
Disse og mange andre spørgsmål ligger til grund for bogens anliggende: at skitsere en moderne spirituel udviklingsvej for en tid og en verden i forandring. Baseret på Jes Bertelsens kortlægninger og forslag til indre øvelser og kontemplationer giver bogen anvisninger på, hvad man selv kan gøre i en bevidst udviklingsproces. Og den skitserer et verdensbillede og et livssyn som et alternativ til den materialisme og egoisme, der har bragt planeten på kanten af en afgrund. Ikke mindst løftes sløret for, hvad der ligger bag den almindelige bevidsthed: mysteriet ved at være menneske og en del af en større helhed.

Indblik Bøger, Vækstcenterets forlag,oktober 2020, 240 sider

 
DKK 300,00
 

Essensen

af Jes Bertelsen

DKK 150,00
  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk