<

Jes Bertelsen

I sit store forfatterskab spænder Jes Bertelsen fra dybdepsykologi og selvudvikling til spirituel undervisning og dzogchenpraksis. Titlerne taler for sig selv og repræsenterer en guldgrube af indsigt i den menneskelige psyke og bevidsthedens mysterier. En del af bøgerne er også kommet på tysk. Se www.opus-verlag.de
JES BERTELSEN

Dybdepsykologi 1

af Jes Bertelsen
Dybdepsykologi 1- Fødselstraumets psykologi Firbindsværket om dybdepsykologi er baseret på en nærmest legendarisk forelæsningsrække som Jes Bertelsen holdt i sidste halvdel af 1970'erne da han var lektor på Idehistorisk Institut på Aarhus Universitet. Forelæsningerne tiltrak sig en bred skare af tilhørere, der efterhånden som forelæsningsrækken skred frem, fyldte universitetets største auditorium til bristepunktet. Det første bind beskriver fødselstraumets psykologi ud fra Rank, Grof og Jung, der på hver deres måde har behandlet emnet i deres forvaltning af den dybdepsykologiske arv fra Freud. Jes Bertelsen inddrager samtidig arbejde med drømme som indfaldsvinkel på fødselstraumet idet han trækker på sit arbejde med omkring 10.000 drømme drømt af mennesker, han har arbejdet med. Borgen
 
DKK 219,00 125,00
 

En regnbuebog

af Jes Bertelsen
En billedbog for børn fra et til fem år, og deres forældre. Bogen indeholder ti tegninger med symboler og en lille tekst til hver af regnbuens farver. Som det fremgår af bogens korte efterord er ideen bl.a. at ”tilbyde små børn – og deres forældre – nogle enkle men dybe symbolsammenhænge, der måske kan bidrage til at stimulere fantasi og evner i retning af hjertets medfødte intelligens.”. Udover forord, symboltegningerne og efterordet er der en tekst om opmærksomhed ”for unge og for ældre”.

Forlaget SYNerGAIA - 2010

50 sider - Hæftet

 
DKK 125,00
 

Bevidsthedens flydende lys

af Jes Bertelsen
Gennem en læsning af den tibetanske lama Longchenpa, der levede 1300-tallet, fokuserer Jes Bertelsen på den fuldkomne oplysthed eller rigpa, hvori den fysiske verden ifølge traditionen opløses i flydende lys. Bogen beskriver desuden Jes Bertelsens egen vej mod rigpa gennem mødet med den tibetanske lama Urgyen Tulku. Bevidsthedens flydende lys er den sjette i rækken af de såkaldte bevidsthedsbøger. Den kan læses som en grundbog for mennesker med interesse for spirituel vækst. Rosinante & Co - 2008 147 sider - Hæftet
 
DKK 300,00
 

Selvets virkelighed

af Jes Bertelsen
Denne bog er ikke som de fleste af Jes Bertelsens bøger en praktisk velledning med øvelser og teknikker. Den udforsker derimod et muligt verdensbillede på baggrund af forfatterens særdeles omfattende praktiske og teoretiske studier af bevidsthedsudvikling. Den individuelle bevidstheds spirituelle udviklingsmuligheder beskrives som opdelt i overordnede trin fra jegets almindelige bevidsthedsform over selvet og det åbne felt til enhedsbevidsthed. Der stilles skarpt på selvets niveau og på den mulige overgang fra jeget til selvet som kollektivt bevidsthedsmæssigt udviklingsniveau. En sådan overgang rummer muligheder for en ny type af fællesskab baseret på dén globale sammenhørighed, der er en realitet på selvets niveau.
 
DKK 199,00 125,00
 

Et essay om indre frihed

af Jes Bertelsen
Hvad religionernes fælles kerne kan vise os Verdens skrøbelige tilstand kan imødegåes af bevidstgørelse og træning af inderligheden, fordybelsen og hjerteligheden - de store verdensreligioners fælles kerne. Kloden er præget af miljøkatastrofer, polariseringer og krige. Mennesker oplever en stadig voksende global krise. Men, foreslår Jes Bertelsen, nødvendige veje til balance, hjertelighed og samhørighed findes. Alle de store religioner har i kernen disse veje, og de kan trænes. Det er en naturlig mulighed for ethvert menneske. Når religionerne kommer under pres, bliver de fundamentalistiske. Men hvis vi ser dybere og uden dogmer ind i religionerne, genopdager vi deres fælles spirituelle kerne af empati og fordybelse. Når denne kerne videnskabeliggøres, viser der sig fem frisatte veje til genopdagelse af medfølelse, opmærksomhedsklarhed og selvberoenhed. Og dette kunne være et beskedent bidrag til at udpege en mulig vej ud af den globale krise. Rosinante - 2010 128 sider - Hæftet
 
DKK 150,00
 

Empati - det der holder verden sammen

af Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Helle Jensen
""Empati" er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv. Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker. Det er forfatternes opfattelse, at børn – og med dem de fleste voksne - i dag mere end noget andet har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for selvberoenhed og empati. Disse anlæg kan udvikles og opøves." Rosinante - 2012 - 116 sider - hæftet
 
DKK 250,00
 

Essensen

af Jes Bertelsen
Den vestlige verden har udviklet væsentlige goder som industri, teknologi, velstand, demokrati. Men vi har trods fordelene mistet kontakten til det essentielle i livet. Materialismen har gjort os orienteringsløse. Samtidig har vi de seneste årtier oplevet en flodbølge af spirituelle strømninger fra østlig visdom, som netop tilbyder at retablere kontakten til menneskets kerne, til bevidsthedens væsen og hjertets kerne. Jes Bertelsen undersøger i denne bog essensen af visdomsstrømmen fra Østen – frem for alt den meditative fordybelse - og dens assimilering i en vestlig sammenhæng. Denne fordybelse ses som en væsentlig mulig forudsætning for udviklingen af den empati og det nærvær, der mere end noget andet er brug for på kloden. Bogen indeholder lette meditationsøvelser. People´s Press, oktober 2020, hæftet, 96 sider
 
DKK 150,00
 

Det drejer sig om kærlighed

af Peter Høeg (Red.)
Bogen er en invitation til at deltage i noget, som det ellers er svært at få adgang til: Jes Bertelsens undervisning gennem et helt år. Vi er alle involveret i to projekter: Udfoldelsen af vores individuelle særlighed, og forsøget på at få dybere kontakt til os selv og andre. De to projekter er lige vigtige, men det er kun det første der støttes af kulturen og samfundet. Det andet er stadigt kontroversielt. Og kræver træning. Bogen handler om denne træning. Trin for trin gennemgår den vejen fra den dagligdags normalbevidsthed til dybere erfaringer af kærlighed og vågenhed, en vej der går over indlæringen af de centrale meditative redskaber neutral iagttagelse og dobbeltrettet bevidsthed. Den naturlige etiks betydning for menneskelig udvikling bliver beskrevet, og det bliver grundigt belyst hvorfor en lærer er nødvendig i de dybere udviklingsprocesser frem mod den endelige frihed enhver af os i princippet kan nå, den oplyste enhedsbevidsthed. DET DREJER SIG OM KÆRLIGHED er et detaljeret kort over en rejse mod større intensitet, i menneskers indre og i deres kontakt med hinanden. Belyst med træk af bevidsthedsudviklingens historie, med en lang række eksempler på hvordan spiritualitet kan løftes fri af dogmatik og religiøsitet, og med beretninger om intense møder mellem lærere og elever. Et kort som ikke skjuler de krav rejsen stiller, men som heller ikke nedtoner de mål den kan føre til. Teksten er en sammenfatning af 700 siders udskrift af Jes Bertelsens undervisning fra 2010 til 2011. Redigeret og med forord og efterskrift af Peter Høeg.

Rosinante - 2013

308 sider - hæftet

 
DKK 350,00
 

Tantra og Kærlighed

af Jes Bertelsen
Parforholdet bæres af kærlighed mellem to og er en forvandlings- og modningsproces fra forelskelse til kærlighed. Tantra er en videre udvikling og forvandling af seksualitet og kærlighed til spirituel åbenhed: Tantra åndeliggør kærligheden og forvandler forkærlighed til næstekærlighed. Bogen handler om denne bevægelse fra den individuelle kærlighed til kærlighedens højere fællesfølelse. Bogen beskriver, hvorledes energistrømme bruges til at opnå højere bevidsthed via kærlighedsakten. Hensigten med bogen er at inspirere og hjælpe mennesker i deres kærlighedsliv og i deres åndelige udviklingsproces. Bogen bygger på Jes Bertelsens egne erfaringer samt møder med titusindvis af mennesker i enkeltsessioner og kurser og gruppearbejder. (Genudgivelse af Kvantespring - en bog om kærlighed)

Rosinante - 2016 Hæftet

 
DKK 250,00
 

Dybdepsykologi 2

af Jes Bertelsen
Dybdepsykologi 2 - Genfødelsens psykologi Andet bind omhandler de progressive muligheder, der ligger i at møde fødselstraumets regressive kraft og bruge den som dør til den større bevidsthedsmæssige helhed kaldet selvet. Undervejs inddrages shamanismen, Den tibetanske dødebog, Teresa de Avila samt drømmeserier idet denne "genfødelsesproces" belyses fra flere sider.
 
DKK 198,00 125,00
 

Dejlig er jorden

af Jes Bertelsen

Vi kan ikke skabe en dejlig jord for alle mennesker med våben og magt. Vi kan ikke skabe en dejlig Jord ved at splitte alting ad i klaner og nationer. Vi kan kun skabe en bedre verden gennem mere hjertelighed, empati og venlighed.

Dejlig er Jorden er skrevet i kærlighed til jorden – til naturen, dyr og mennesker. Bogen foreslår en indre vej til ændring af den ydre verden – som bærer præg af, at dyr og mennesker lider ubeskrivelige smerter på grund af den måde, hvorpå mennesker tager vare på kloden og dens ressourcer. Menneskeheden har bragt Jorden i en meget kritisk situation. Men menneskeheden har ressourcer, teknologi og viden nok til at bringe jorden ind på et bæredygtigt spor. Vi har nok, vi ved nok og vi kan nok.

Men vil vi? Hvis vi vil, siger Jes Bertelsen, skal vi ændre både tanker, indstilling og handling. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi véd det hele. Det hjælper, men der skal mere til. Den daglige adfærd og praksis skal ændres. Her kniber det for mange af os. Men vi kan alle gøre noget. I bogen giver Jes Bertelsen helt konkrete øvelser, anvisninger og eksempler, som kan optræne det globale perspektiv gennem ansvarlig venlighed, medfølelse og indlevelse. Ansvarlig venlighed, medfølelse og indlevelse gror ikke som hår og negle. Det skal læres og trænes. Og kun et ændret indre i mennesker kan ændre den ydre verden.

Rosinante - 2017

96 sider - Hæftet

 
DKK 150,00
 

Essence of Mind - an approch to Dzogchen

af Jes Bertelsen
This handbook to spirituality gathers together Danish meditation teacher Jes Bertelsen's advice on training the mind through wordless prayer and meditation to realize the essence of consciousness. Bertelsen has been teaching philosophy and meditation since the early 1970s; in 1989, he met the Tibetan lama Tulku Urgyen Rinpoche, who authorized Jes Bertelsen to teach Dzogchen, and to do so using his own judgment as to the most appropriate way to assimilate these teachings into Western culture. Bertelsen's teachings are based on an experiential investigation of the nature of consciousness, using comparative analysis of Eastern and Western spiritual teachings and consciousness practices on a foundation of modern psychological, philosophical, and scientific approaches. Essence of Mind outlines the author's experience and approach to Dzogchen, the natural primordial state of human consciousness that is timeless, pure, and untouched by suffering. The book is divided into three parts. The first part describes different methods for pointing out the essence of consciousness and the techniques related to them. The second part seeks to outline the key principles of a training system suited to Western students that can lead to realization. The final section outlines the significance of continuous exercises, and describes the way spiritual practice slowly permeates daily life, dreams, sleep, and eventually death. Through the mind-training process, the practitioner approaches an almost ecstatic state of completion, a luminous, blissful wakefulness in which the consciousness is also fully relaxed, not clinging to bliss or desiring ecstasy, but transparent and open. Bertelsen emphasizes that while more advanced forms of spiritual training can only take place in a face-to-face, deeply engaged mutual process between teacher and student, books are useful as sources of inspiration, in particular to help review one's insights and refresh one's practice. Essence of Mind systematizes the experiences that occur along the spiritual path and helps students to refine, correct, and clarify their efforts; it is the author's hope that many students in the West will be able to benefit from his comparative approach to Dzogchen. north-atlantic-books-us, 2013, 144 sider, paperback
 
DKK 150,00
 

Nuets himmel

af Jes Bertelsen
Hvor Højere bevidsthed (1983), og Bevidsthedens befrielse (1991) beskrev trinnene til højere bevidsthed i en mere stringent form, bevæger Nuets himmel sig mere lyriske rundt om det samme tema. Med udgangspunkt i simple og almindeligt kendte erfaringer får læseren en detaljeret beskrivelse trinnene på vej mod og ind i den oplyste bevidsthed. Bl.a. beskrives bevidsthedens indtrængen i drøm og søvn, samt i dødsprocessen, set fra en højere bevidstheds synsvinkel. Borgen - 2001 174 sider - Hæftet
 
DKK 240,00
 

Dybdepsykologi 4

af Jes Bertelsen
Dybdepsykologi 4 - En østlig meditations psykologi Med en buddhistisk tekst som eksempel beskrives nogle generelle aspekter af østens meditative psykologi og nogle af dens hovedstrømninger repræsenteret ved yoga, tantra, tao og zen. Ligesom bind 3 peger bind 4 på nødvendigheden af at udvide den klassiske dybdepsykologi med en forståelse af højere bevidsthed og meditation.
 
DKK 198,00 125,00
 

Drømme, chakrasymboler og meditation

af Jes Bertelsen
Denne bog inviterer læseren til at foretage en rejse gennem drømmenes forskellige planer, med det formål at nå en meditativ tilstand af højere bevidsthed. Bogen behandler drømmeprocessens tre planer: 1) Den enkelte drøm som en tekst, det gælder om at tolke og forstå (med baggrund i Freud, Jung og Reich). 2) Drømme som udtryk for og spejlinger af energibevægelser. Til forståelsen på dette plan anvender Jes Bertelsen Østens årtusindgamle system, chakraerne. Til hvert grundchakra svarer en række arketypiske drømmesymboler. 3) Drømme som en særskilt bevidsthedsform. Gennem meditation kan drømmen omformes til øget bevidsthedslys og klarhed. (Genudgivelse af Drømme, chakrasymboler og meditation fra 1982)

Rosinante - 2016 Hæftet

 
DKK 250,00
 

BEVIDSTHEDENS VÆSEN

INTRODUKTIONER TIL DZOGCHEN


af Jes Bertelsen

Denne tekstsamling, der er trykt i 400 eksemplarer, henvender sig til mennesker, som har modtaget undervisning af Jes Bertelsen, som har en daglig meditationspraksis og som har siddet i længerevarende retreats. Der anmodes venligst om at disse særlige praksistekster behandles med nænsom respekt – og ikke viderebringes til andre.


Tekstsamlingen er således forbeholdt mennesker der:


  • Har modtaget undervisning af Jes på kurser eller retreats indenfor de seneste 10 år 
  • Har haft daglig praksis gennem de seneste tre år
  • Har retreat-erfaring med mindst tre sammenhængende uger
  • Har modtaget en praksistekst af Jes på et kursus eller retreat

Jes vil også fremover holde kurser og retreats, hvor praksistekster vil blive formidlet.


Bestilling


Skema til udfyldning og bekræftelse af de 4 kriterier, kan fås ved henvendelse til Vækstcenterets boghandel Indblikbøger, enten når der holdes åbent i forbindelse med kurser eller fremsendt pr. post.


Henvendelse til Inblikbøger på mail: indblikboger@vaekstcenteret.dk


Betaling


Bogen koster 500 kr. + porto DK 54 kr., porto Udland kr. 108


Indbetales på bankkonto nr. 7247 1147594.


Forsendelse


Når skemaet er udfyldt og indleveret/indsendt til Indblikbøger og betalingen er registreret, sendes tekstsamlingen pr. post. 


Bevidsthedens Væsen er produceret og distribueret af Vækstcenterfonden og overskuddet går ubeskåret til Vækstcenterfonden.  


  
Rørbækvej 10, DK-8766 Nørre Snede     Tlf +45 7577 1617     kontoret@vaekstcenteret.dk